Cơ cấu tổ chức

Khoa Giáo dục đại cương

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

  Địa chỉ: Phòng 304 nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.6285.0285

Email: khoagiaoducdaicuong@spnttw.edu.vn

 

 

 

TS. GVC. Lương Thanh Hải

Trình độ C/môn: Tiến sĩ Tâm lý học

Chức danh: Trưởng khoa

E-mail: thanhhai_ktdc@yahoo.com

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/phamngocanh.jpg

ThS. GVC. Phạm Ngọc Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Triết học

Chức danh: Phó Trưởng khoa

E-mail: phamngocanh64@gmail.com

 

 

 

 

I. Chức năng

Khoa Giáo dục đại cương là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động của đơn vị.

Khoa Giáo dục đại cương có chức năng tổ chức giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với các môn học thuộc khối kiến thức: Lý luận chính trị; Tâm lý học; Giáo dục học, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên; Pháp luật đại cương….và Giáo dục thể chất theo chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các môn học được giao.

II. Nhiệm vụ

- Quản lý giảng viên, cán bộ hành chính và người học thuộc Khoa quản lý theo quy định.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Tham gia xây dựng chương trình đào tạo với các khoa chuyên môn; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên.

- Tham gia công tác giảng dạy với Khoa Sau đại học; tham gia giảng dạy liên kết trong, ngoài trường.

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.