Tra cứu văn bản

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo và chất lượng phục vụ đào tạo

Số/ký hiệu: Số 872/TB-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 28/06/2019
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: PGS.TS Đào Đăng Phượng

Xem thêm:

Luật giáo dục
107+108 29/01/2019 Văn phòng quốc hội Văn bản hợp nhất
Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
2487/QĐ-ĐHSPNTTW 27/12/2018 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Quyết định ban hành Quy trình tiếp dân của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
2486/QĐ-ĐHSPNTTW 27/12/2018 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Luật giáo dục Đại học
42/VPHN-VPQH 10/12/2018 Văn phòng Quốc hội Văn bản hợp nhất
Quyết định về Nhân sự của Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật
Số 2200/QĐ-ĐHSPNTTW 14/11/2018 Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định