Tra cứu văn bản

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật của trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm học 2021 2022

Số/ký hiệu: 1367/KH-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 23/11/2021
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Kế hoạch
Người ký: Hiệu trưởng

Xem thêm: