Tra cứu văn bản

Quyết định số: 1813/QĐ-ĐHSPNTTW , ngày 02 tháng 11 năm 2017 V/v cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017

Số/ký hiệu: Quyết định số: 1813/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 02/11/2017
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Phó Hiệu trưởng

Xem thêm: