Tra cứu văn bản

DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Ngày ban hành: 16/10/2023
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông tư
Nội dung đính kèm:
  1. DuthaoBaocaoTĐG_ĐHSPNTTW.pdf

Xem thêm:

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2023-2024
1787/KH-ĐHSPNTTW 29/09/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch
Thông báo về việc tuyển sinh Sau đại học năm 2023, đợt 2
1676/TB- ĐHSPNTTW 18/09/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Thông báo
Thông báo về việc tuyển sinh ngành Piano trình độ Trung cấp hệ chính quy năm 2023, đợt 2
1675/TB- ĐHSPNTTW 18/09/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Thông báo