Tra cứu văn bản

Quyết định số: 821/QĐ-ĐHSPNTW ngày 9/5/2024 v/v vấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2023-2024

Số/ký hiệu: Quyết định số: 821/QĐ-ĐHSPNTW
Ngày ban hành: 22/05/2024
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Lê Vinh Hưng

Toàn văn Quyết định xin download file bên dưới

Xem thêm: