Văn bản của cơ quan cấp trên

Quyết định số:1110/QĐ - ĐHSPNTW, ngày 23/7/2019 v/v ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

Số/ký hiệu: Quyết định số:1110/QĐ - ĐHSPNTW
Ngày ban hành: 23/07/2019
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quy định
Người ký: Hiệu trưởng

Xem thêm:

Luật giáo dục 2019
43/2019/QH14 03/07/2019 Quốc hội Luật
Luật giáo dục 2019
43/2019/QH14 03/07/2019 Quốc hội Luật
Luật giáo dục
107+108 29/01/2019 Văn phòng quốc hội Văn bản hợp nhất
Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
2487/QĐ-ĐHSPNTTW 27/12/2018 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định