Văn bản của cơ quan cấp trên

Quyết định Ban hành Đề án tuyển sinh đại học của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2022, có bản Đề án kèm theo

Số/ký hiệu: Quyết định số 1175/QĐ-ĐHSPNTTW,
Ngày ban hành: 22/06/2022
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng

Xem thêm: