Văn bản của cơ quan cấp trên

Nghị định Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Số/ký hiệu: 50/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 02/08/2022
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Người ký: Phó thủ tướng

Xem thêm: