Văn bản nội bộ

Hướng dẫn số 203-HD/ĐU ĐHSPNTTW về tiêu chuẩn và quy trình phát triển đảng

Số/ký hiệu: Số 203 - HD/ĐUĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 02/07/2018
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Đào Đăng Phượng

Xem thêm: