Văn bản nội bộ

Công văn của Bộ GD&ĐT về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Số/ký hiệu: 1669/QLCL-KĐCLGD
Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Mai Văn Trinh

Tài liệu đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục Đại học thay thế Tài liệu đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

Xem thêm: