Văn bản nội bộ

Thông báo của Hội đồng trường về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm 2020-2021

Số/ký hiệu: 18/TB-HĐT
Ngày ban hành: 10/08/2021
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Chủ tịch HĐT

Xem thêm:

Nghị định quy định phụ cấp thâm niên nhà giáo
77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Chính phủ Nghị định
Công văn về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư
1996/BGDĐT 17/05/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn
Nghị quyết Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của trường ĐHSP Nghệ thuật TW
11/NQ-HĐT 28/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết
Kế hoạch công tác của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW năm 2021
Số 10/KH-HĐT 28/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch