Văn bản Hội đồng trường

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC - TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Ngày ban hành: 08/12/2021
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Chương trình

Xem thêm: