Văn bản Hội đồng trường

Kế hoạch đăng kí/duyệt hình thức thi học phần hệ ĐHCQ, ĐH LTCQ, hệ ĐH liên thông VLVH và Đào tạo Sau đại học năm học 2022- 2023

Số/ký hiệu: 1932/KH-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 07/09/2022
Cơ quan ban hành: Phòng QLCL&TTPC
Loại văn bản: Kế hoạch
Người ký: Hiệu trưởng

Xem thêm: