Các nhà khoa học

GS.TSKH Phạm Lê Hòa

Cập nhật ngày: 23 Tháng Giêng 2018

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

2. Năm sinh: 1955                                                           3. Giới tính: Nam

4. Học hàm:  Giáo sư                                                     Năm được phong: 2014

    Học vị: Tiến sĩ khoa học Nghệ thuật học.                   Năm đạt học vị: 1997

5. Chức danh nghiên cứu: GS. TSKH. GVCC

6. Cơ quan - Nơi làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

    Địa chỉ: Số 18, Ngõ 55 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

7. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga.

8. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố:

 

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả  công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng)

Năm công bố

Những đặc điểm phong cách âm nhạc thế kỷ XX và khí nhạc Việt Nam trong sáng tác chuyên nghiệp,

Tác giả

NXB OKFA 1996, Cộng hoà Ucrana

1996

Nguyễn Lân Tuất-Nhà soạn nhạc tài năng của Việt Nam. Bằng tiến Nga

Tác giả

Sách giữa Phương Đông và Phương Tây. NXB Okarina, Cộng hoà LB Nga

2006

Các nhạc sĩ Việt Nam, tập 1,

Tác giả

NXB Văn hoá - Thông tin

1986

Các nhạc sĩ Việt Nam, tập 2,

Tác giả

NXB Văn hoá - Thông tin

1989

Những âm điệu cuộc sống,

Tác giả

NXB Âm nhạc

2004

Các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, Tập 1

Tác giả

NXB Âm nhạc

2008

Soóng cọ - một sinh hoạt văn hoá dân gian của người Sán Chỉ.

Tác giả

Tạp chí VHNT số 7

1998

Nhìn lại nền khí nhạc hiện đại Việt Nam

Tác giả

Tạp chí VHNT số 2

1999

Vài khía cạnh về chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể

Tác giả

Tạp chí VHNT số 10

1999

Về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Âm nhạc

Tác giả

Tạp chí VHNT số 4

2000

Hát Đúm Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

 

Tạp chí VHNT số 7

2000

Suy nghĩ về âm nhạc cồng trong sắc bùa của người Mường ở Mường Vang, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Tác giả

NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội

2001

Đàm Linh – nhà soạn nhạc tài năng cuả nền âm nhạc giao hưởng Việt Nam

Tác giả

Tạp chí VHNT số 6

2002

Nghệ thuật âm nhạc với việc xây dựng con người mới

Tác giả

Tạp chí VHNT số 10 và 11

2002

Một con đường sáng tạo âm nhạc

Tác giả

Tạp chí VHNT số 5

2003

Một số vấn đề đào tạo sau đại học ngành Văn hoá Thông tin

Tác giả

Tạp chí VHNT số 7

2003

Âm nhạc cổ truyền phát triển cùng thời đại

Tác giả

Tạp chí VHNT số 1

2004

Âm nhạc cổ truyền trong bối cảnh toàn cầu

Tác giả

Tạp chí VHNT số 9

2004

Bảo tồn và phát huy dân ca trong xã hội đương đại ở Việt Nam

Tác giả

Viện Văn hoá Thông tin

2004

Âm nhạc cổ truyền Việt Nam với việc đào tạo giáo viên âm nhạc

Tác giả

Tạp chí VHNT số 7

2007

Thơ múa Những người đi săn của nhạc sỹ Đàm Linh

Tác giả

Tạp chí VHNT

2011

Hội nghị Quốc tế

 

 

 

Tham luận “Âm nhạc dân tộc cổ truyền trong bối cảnh toàn cầu hóa”

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Âm nhạc cổ truyền dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa” Hà Nội

8/2004

Tham luận “Quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW”

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Bàn về quyền  sở hữu trí tuệ và bản quyền âm nhạc”. Hà Nội

12/2007

Tham luận “Cồng Mường trong bối cảnh toàn cầu hóa” tại Hội thảo quốc tế “Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”. Pleiku tháng 11/2009

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á” Pleiku

11/2009

Tham luận “Đào tạo âm nhạc dân tộc học tại Việt Nam” Hội thảo Quốc tế “Đào tạo chuyên ngành âm nhạc dân tộc học tại Học viện âm nhạc dân tộc học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Huế”. Tp Huế tháng 12/2011.

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Đào tạo chuyên ngành âm nhạc dân tộc học tại Học viện âm nhạc Quốc gia Huế”. Tp Huế

12/2011

 

 

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia:

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Đào tạo Sau Đại học ngành Văn hoá Thông tin

2006

Cấp Bộ

Xuất sắc

 

Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm (B2008-36-09TĐ)-Giải pháp đào tạo giáo viên âm nhạc cho các trường THCS ở miền bắc Việt Nam

2009

Cấp Bộ

Xuất sắc

 

Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm (B2008-36-52MT)-Nghiên cứu biên soạn tài liệu môi trường với cuộc sống của chúng ta cho học sinh cấp 1, 2, 3

2010

Cấp Bộ, mã số:

B2008 -36 - 09 TĐ

Xuất sắc

 

Chủ nhiệm đề án khoa học cấp Bộ trọng điểm-Dự án đưa dân ca vào trường THCS

2010

Cấp Bộ, mã số: B2008-36-52MT

Giỏi

Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn phân tích tác phẩm hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc”

2012

Cấp Bộ

Giỏi

 Nghiên cứu biên soạn giáo trình Lịch sử Âm nhạc thế giới (Từ thời kỳ khởi đầu đến cuối thế kỷ 19 cho hệ ĐHSP Âm nhạc). CN đề tài: TS.Nguyễn Tố Mai

2009-2012

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu biên soạn tài liệu Lí thuyết Âm nhạc hệ ĐHSP Âm nhạc. CN đề tài: TS.Trịnh Hoài Thu

2010-2012

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu biên soạn giáo trình môn Âm nhạc dân gian. CN đề tài: TS.Hà Thị Hoa

2010-2012

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu

 

 

10. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm...)

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Sách “Lịch sử âm nhạc thế giới”. Giải nhất cuộc thi “Những công trình nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật vì sự phục hưng nền văn hóa nước Cộng hòa Ucraina”. Đồng tác giả (cùng một tác giả khác).

1996

2

Sách “Những âm điệu cuộc sống”. Giải ba công trình lý luận âm nhạc của Hội nhạc sĩ Việt Nam.

2005

 

 

11. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN)

 

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Hội đồng chấm công trình NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ;

Nhiều lần

2

Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp nhà nước;

Nhiều lần

3

Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học, dự án cấp Nhà nước và cấp Bộ…

Nhiều lần

4

Hội đồng chấm giải thưởng Hội nhạc sỹ Việt Nam;

Nhiều lần

5

Hội đồng Giám khảo Liên hoan ca múa nhạc của Bộ VHTT;

Nhiều lần

 

Nguyễn Hữu Thức

PGS.TS

Giảng viên khoa Văn hóa Nghệ thuật

chi tiết

Phạm Trọng Toàn

PGS.TS

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

chi tiết

Nguyễn Thị Tố Mai

PGS.TS

Nguyên trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

chi tiết

Hà Thị Hoa

PGS.TS

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

chi tiết

Nguyễn Đăng Nghị

PGS.TS

Trưởng Khoa Văn hóa Nghệ thuật

chi tiết

Nguyễn Thị Phương Thảo

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

chi tiết