Thông báo

Thông báo V/v thời gian và thủ tục nhập học của sinh viên đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2018

20 Tháng Bảy 2018

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 1321/TB-ĐHSPNTTW

Hà Nội, ngày  20  tháng 7  năm 2018 

 

THÔNG BÁO

V/v thời gian và thủ tục nhập học của sinh viên đại học, đại học liên thông

hệ chính quy năm 2018

____________

 

     

            Căn cứ kết quả trúng tuyển của thí sinh dự thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương thông báo về thời gian và thủ tục nhập học của sinh viên trúng tuyển đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm học 2018 - 201như sau:    

            1. Ngày 23/7/2018, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW bắt đầu gửi Thông báo nhập học cho

thí sinh trúng tuyển đại học, đại học liên thông hệ chính quy các ngành đào tạo năm 2018.

            2. Thời gian và địa điểm nhập học

            - Thời gian: 8h00 ngày 09 tháng 8 năm 2018

            - Địa điểm: Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

            3. Thủ tục nhập học

            Thí sinh trúng tuyển vào trường cần nộp bản sao hợp lệ giấy tờ sau đây:

            1) Học bạ THPT (01 bản);

            2) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017);

Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ 2016 trở về trước); Bằng tốt nghiệp, bảng điểm hệ cao đẳng (đối với thí sinh hệ liên thông);

            3) Giấy khai sinh (02 bản);

            4) Giấy ưu tiên (nếu thí sinh thuộc diện ưu tiên 03 bản phô tô công chứng, riêng thí sinh

thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo phải nộp bản chính);

            5) Thông báo nhập học (bản chính);

            6) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương, bản chính);

            7) Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng... (nếu có, bản chính);

            8) Bản khai nhân khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (bản chính);

            9) Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự Quận, Huyện cấp (đối với nam) trong độ tuổi từ 18 đến 25 (bản chính);

            10) Ảnh cá nhân cỡ 3x4: 06 ảnh;

            11) Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (03 bản, phô tô công chứng);

            Sinh viên cần mang theo Bản chính các mục 1, 2, 3, 11 để đối chiếu.

            Những thí sinh thuộc diện trúng tuyển chưa nhận được Thông báo nhập học (do thất lạc) tra cứu Danh sách trúng tuyển trên Website của nhà trường, theo thời gian qui định ở trên mang các giấy tờ cần thiết đến trường để làm thủ tục nhập học.

Lưu ý:

            - Thí sinh chỉ được công nhận kết quả trúng tuyển khi đã tốt nghiệp THPT;

            - Sinh viên ngành Âm nhạc phải có đàn Organ hoặc Ghi ta để học môn nhạc cụ;

            - Các khoản kinh phí đóng góp được qui định cụ thể trên Website của Nhà trường;

            - Nhà trường có Ký túc xá cho sinh viên ở xa.

            * Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Số 18 ngõ

55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

            Điện thoại: 0243. 8547301  Hotline: 0947 392229

 

Nơi nhận:                                                       

BGH (để bc);                                         

- Website (đăng thông báo);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu VT, ĐT (10).

                                                                          

 

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

Thông báo cũ hơn: