Thông báo

Thông báo kết quả xét tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

06 Tháng Tám 2019

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ

TẠI HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

 

            Trong phiên họp ngày 31 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đã tiến hành họp để thẩm định, đánh giá hồ sơ, nghe các ứng viên trình bày báo cáo tổng quan và xác định trình độ ngoại ngữ.

           Căn cứ kết quả thẩm định và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW thông báo kết quả như sau:

           1. Ứng viên đủ tiêu chuẩn đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư:

Stt

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành/chuyên ngành

Nơi công tác

Kết quả bầu

1

Quách Thị Ngọc An

Phó giáo sư

Nghệ thuật/Mỹ thuật

Trường ĐHSP

Nghệ thuật TW

Đạt

2

Lê Thị Thu Hiền

Phó giáo sư

Văn hóa/Văn hóa học

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đạt

 

           2. Ứng viên không đủ tiêu chuẩn đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư:

Stt

Họ và tên

ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành/

chuyên ngành

Nơi công tác

Kết quả bầu

Lí do

1

Đào Hải Triều

Phó giáo sư

Văn hóa/

Văn hóa học

Bảo tàng

Hậu cần

Không  đạt

Ngoại ngữ không đạt

           Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW xin thông báo tới các đơn vị, các ứng viên, kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

           Trân trọng thông báo.

 

Thông báo cũ hơn: