Thông báo

Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch và một số nội dung công tác đào tạo.

09 Tháng Tám 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số:  1098 /TB-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

   Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

      

THÔNG BÁO

Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch và

một số nội dung công tác đào tạo.

 ______

 

           Ngày 06 tháng 8 năm 2021 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid - 19 và một số nội dung về công tác đào tạo.

           Chủ trì Hội nghị: Đ/c Đào Đăng Phượng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 của Nhà trường.

           Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị và Các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Hội nghị đã thống nhất một số nội dung sau:

            Nội Dung:

            I. Công tác phòng chống Covid - 19

            Thực hiện kết luận của đ/c Hiệu trưởng tại cuộc họp ngày 26/5/2021 và các nội dung chỉ đạo xuyên suốt trên nhóm. Công tác phòng chống dịch của Nhà trường trong thời gian qua đã thực hiện được nội dung cụ thể sau:

            1. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh; Các văn bản chỉ đạo của các cấp; Triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch của Nhà trường theo các văn bản chỉ đạo để có phương án phòng chống dịch bệnh phù hợp;

            2. Tuyên truyền các biện pháp phòng chống Covid-19 qua các văn bản, thông tin, các clip trên các trang của khoa, của đơn vị, của trường;

           3. Phối hợp chặt chẽ với Y tế phường nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống dịch;

            4. Giám sát chặt chẽ khách, CB,GV đến Trường. 100% đo thân nhiệt, khai bảo y tế, quét mã QR; Đánh giá và cập nhật kết quả trên App “An toàn COVID” mỗi tuần 2 lần; Nắm bắt tình hình sức khỏe của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường. Các trường hợp đi, đến nơi có dịch bệnh hoặc tiếp xúc với người mắc, nghi mắc COVID- 19, báo cáo Ban chỉ đạo hàng ngày;

            5. Phòng QLHVSV lên phương án chi tiết về việc di dời sinh viên để chuẩn bị sẵn sàng cho việc trưng dụng KTX, Sân vận động theo Kế hoạch của Bộ và UBND TP. Hà Nội; Nắm bắt và có biện pháp xử trí kịp thời những trường hợp SV cần cách ly tại Ký túc xá. Các trường hợp thuộc diện phải cách ly tại chỗ liên hệ với Y tế phường để test nhanh Covid 19 và bố trí phòng ở riêng để theo dõi;

            6. Triển khai chương trình tiêm Vắc xin phòng chống Covid-19 cho Cán bộ, giảng viên, sinh viên. Hiện đã có 98 (1/3) CB,GV Nhà trường được tiêm Vắc xin từ nguồn liên hệ của Nhà trường và nguồn tiêm chủ động. Tiếp tục liên hệ để CB,GV, SV đều được tiên vắc xin phòng dịch covid-19.

            II. Công tác khác:

            1. Trung tâm TS&HTĐT thông báo cho các thí sinh thi ngành Thiết kế Đồ hoạ đủ điều kiện kiểm tra lại năng khiếu vào ngày 10/8/2021 bằng hình thức trực tuyến (online); lên kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ cho việc tổ chức kiểm tra lại năng khiếu và phúc tra/phúc khảo đối với những thí sinh có đơn xin phúc tra/phúc khảo bài thi;

            2. Phòng KHTC&QTTB chuẩn bị cơ sở vật chất theo đề xuất của Ban thư ký tuyển sinh; Bàn giao phòng học, lớp học, cơ sở vật chất cho các đơn vị quản lý và sử dụng xong trước ngày 16/8/2021; hướng dẫn sinh viên nộp tiền học phí qua tài khoản của Trường.

            3. Thống nhất quy định thời gian hoàn thành tính thừa giờ của các đơn vị: Phòng Đào tạo đã thẩm định xong 09/8/2021, chuyển cho Phòng KHCN&HTQT thẩm định xong 13/8/2021, chuyển giao cho Phòng TC-HC thẩm định xong trước ngày 22/8/2021, chuyển P.KHTC&QTTB thẩm định xong trong tháng 8/2021 và có trách nhiệm báo cáo tại Hội nghị giao ban tháng 9/2021;

            4. Phòng Đào tạo đăng tải Kế hoạch Đào tạo năm học trên website để sinh viên biết kế hoạch học tập; tổ chức cho sinh viên đăng ký học tín chỉ, đồng thời cho biện pháp giải quyết cho sinh viên không đăng ký được trong thời gian quy định; các Khoa xây dựng kế hoạch phân công giảng dạy - Định biên năm học 2021 - 2012;

            5. Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện việc chỉnh sửa chương trình, đề cương chi tiết các học phần; đề xuất việc thẩm định tài liệu giảng dạy, giáo trình và sách chuyên khảo/tham khảo.

            6. Phòng QLHVSV phối hợp với các Phòng, Khoa liên quan xây dựng kế hoạch nhập học online cho sinh viên khoá mới; các đơn vị chuyên môn có trách nhiệm và chủ động trả lời giải đáp thắc mắc, câu hỏi của thí sinh/sinh viên trên Zao, facebook, email chung của Nhà trường; duy trì việc tổ chức họp đơn vị mời các đ/c Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường được phân công phụ trách tham gia họp cùng để nắm bắt và kịp thời giải đáp các vướng mắc của CB,GV.

 

Nơi nhận:

   - Website (đăng TB);

   - Lưu VT, TCHC(02).

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

(Đã ký)

 

 

Cao Xuân Thu

 

 

Thông báo cũ hơn: