Thông báo

Thông báo chương trình giao lưu âm nhạc của trường âm nhạc Shobi (Tokyo, Nhật Bản) và trường ĐHSP Nghệ thuật TW

18 Tháng Giêng 2010

            Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương phối hợp với trường Âm nhạc SHOBI - Tokyo, Nhật Bản tổ chức giao lưu giới thiệu tình hình học tập và giảng dạy âm nhạc tại Nhật Bản, đặc biệt về trưng âm nhạc Shobi (Tokyo) cho cán bộ, giảng viên nhà trường, sinh viên khoa Sư phạm Âm nhạc, khoa Thanh nhạc - Nhạc cụ và khoa Văn hóa – Nghệ thuật. Đây là dịp cho cán bộ giảng viên & sinh viên khoa Sư phạm Âm nhạc, khoa Thanh nhạc - Nhạc cụ, khoa Văn hóa – Nghệ thuật và những người yêu âm nhạc có điều kiện giao lưu với nền văn hóa và âm nhạc Nhật Bản.

- Địa điểm: Phòng Hòa nhạc.

- Thời gian: 90 phút từ 14h00 đến 15h30’ thứ năm, ngày 21 tháng 01 năm 2010.

Xin trân trọng thông báo!

 

                                                                                BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

Thông báo cũ hơn: