Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Xây dựng biện pháp tự học môn Trang trí cho sinh viên mỹ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Cập nhật ngày: 08 Tháng Sáu 2015
Cấp đề tài: Đề tài cấp Trường
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thành Việt
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Mỹ thuật Cơ sở
Thời gian thực hiện: 2012 - 2013

Đề tài cấp Trường

Múa rối nước tỉnh Thái Bình thời kỳ đổi mới

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Văn Định
+ Đơn vị thực hiện:
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học môn Đàn phím điện tử cho hệ ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lại Thị Phương Thảo
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Piano
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu dạy học Âm nhạc ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lương Minh Tân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Âm nhạc
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Hình tượng Di lạc trong điêu khắc Phật giáo Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Đinh Gia Lê
+ Đơn vị thực hiện:Viện Nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem