Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Ứng dụng nhân trắc học may mặc trong thiết kế quần áo nữ cơ bản ngành Thiết kế thời trang

Cập nhật ngày: 12 Tháng Tư 2023
Cấp đề tài: Đề tài cấp Khoa
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Mai Hiên
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
Thời gian thực hiện: 2022
Nội dung đính kèm:
  1. K2022-02(1).jpg

Đề tài cấp Khoa

Vận dụng họa tiết Trang trí trên kiến trúc Nhà thờ Lớn - Hà Nội vào dạy học chuyên ngành Thiết kế thời trang

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trương Tuấn Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Khai thác yếu tố trang trí tranh Klimt, vận dụng vào dạy học ngành Thiết kế thời trang

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Ngô Văn Sơn
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:
Xem
Đề tài cấp Khoa

Xây dựng mẫu hình ảnh trang phục công sở ngành Thiết kế Thời trang bằng phần mềm Illustrator

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trần Thanh Nga
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nâng cao hiệu quả xây dựng bảng nghiên cứu trong học phần tạo mẫu trang phục ngành Thiết kế thời trang

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Huyền Trang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem