Danh mục đề tài khoa học công nghệ

So sánh động từ vận động Anh - Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

Cập nhật ngày: 13 Tháng Tư 2023
Cấp đề tài: Đề tài cấp Khoa
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Lý
Cơ quan thực hiện đề tài: Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ
Thời gian thực hiện: 2022
Nội dung đính kèm:
  1. K2022-17(1).pdf

Đề tài cấp Khoa

Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Hóa trang ngành Diễn viên kịch - Điện ảnh Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Thúy Hường
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Quản trị khách sạn, ngành Du lịch, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Công tác xã hội với trẻ em cho sinh viên ngành Công tác xã hội, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lương Thị Đào
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng nghệ thuật chữ trong dạy học Thiết kế bao bì ngành Thiết kế đồ họa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lò Mai Trang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem