Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Nghiên cứu yếu tố biểu đạt trong tranh khắc gỗ hiện đại Việt Nam vận dụng vào Học phần Sáng tác thiết kế 3 cho sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa

Cập nhật ngày: 07 Tháng Chín 2023
Cấp đề tài: NCKH Sinh viên
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Như Anh, K11A - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Phạm Minh Phong)
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Thiết kế Đồ họa
Thời gian thực hiện: Năm học 2022-2023
Nội dung đính kèm:
  1. NGUYỄN NHƯ ANH.pdf

NCKH Sinh viên

Rèn luyện kỹ năng tự học Hòa thanh cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Minh Quang, K15E - SPAN (Giảng viên hướng dẫn:ThS. Nguyễn Thị Thu Trang)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Âm nhạc
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2022-2023
Xem
NCKH Sinh viên

Khai thác nghệ thuật chạm khắc trang trí linh vật trong lăng mộ thế kỷ 17, 18 vận dụng vào Thiết kế Đồ họa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lương Trần Lan Nhi, K11B - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Quách Thị Ngọc An)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2022-2023
Xem
NCKH Sinh viên

Nghiên cứu ngôn ngữ đồ họa trong phim hoạt hình “Vùng đất linh hồn” của hãng phim Ghibli

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Khánh Sơn, K11B - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Phương Linh)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2022-2023
Xem
NCKH Sinh viên

Ứng dụng phần mềm Adobe Animate CC trong thiết kế phim hoạt hình

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Cao Lan Chi, K11A - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Duy Hùng)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2022-2023
Xem