Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Cập nhật ngày: 07 Tháng Chín 2023
Cấp đề tài: NCKH Sinh viên
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: Mai Xuân Huy, K2 - CTXH (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lương Thị Đào)
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Văn hóa Nghệ thuật
Thời gian thực hiện: Năm học 2022-2023
Nội dung đính kèm:
  1. MAI XUÂN HUY.jpg

NCKH Sinh viên

Rèn luyện kỹ năng tự học Hòa thanh cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Minh Quang, K15E - SPAN (Giảng viên hướng dẫn:ThS. Nguyễn Thị Thu Trang)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Âm nhạc
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2022-2023
Xem
NCKH Sinh viên

Khai thác nghệ thuật chạm khắc trang trí linh vật trong lăng mộ thế kỷ 17, 18 vận dụng vào Thiết kế Đồ họa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lương Trần Lan Nhi, K11B - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Quách Thị Ngọc An)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2022-2023
Xem
NCKH Sinh viên

Nghiên cứu ngôn ngữ đồ họa trong phim hoạt hình “Vùng đất linh hồn” của hãng phim Ghibli

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Khánh Sơn, K11B - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Phương Linh)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2022-2023
Xem
NCKH Sinh viên

Ứng dụng phần mềm Adobe Animate CC trong thiết kế phim hoạt hình

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Cao Lan Chi, K11A - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Duy Hùng)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2022-2023
Xem