Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Biên soạn tài liệu dạy học phần Công tác xã hội cá nhân, ngành Công tác xã hội Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Cập nhật ngày: 07 Tháng Ba 2024
Cấp đề tài: Đề tài cấp Khoa
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Thị Đào
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Văn hóa Nghệ thuật
Thời gian thực hiện: 2023
Nội dung đính kèm:
  1. 14. Lương Thị Đào.pdf

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu bổ sung kiến thức môn Mỹ thuật đương đại trình độ thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Phạm Minh Phong
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu xây dựng tài liệu môn Trải nghiệm hoạt động mỹ thuật cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Đào Thị Thúy Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu nghệ thuật tranh hoành tráng Mexico vào giảng dạy học phần Trang trí ứng dụng ngành Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Quang Huy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu nghệ thuật tranh hoành tráng Mexico vào giảng dạy học phần Trang trí ứng dụng ngành Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Quang Huy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem