Sinh viên tra cứu

Danh sách hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Âm nhạc khoá 2, 2007 - 2011

17 Tháng Hai 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC

KHÓA 2, 2007-2011

 

 

 

 

 

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

1

 Tìm hiểu Chương 4 “Tiếng hát” trong
bản giao hưởng hợp xướng “Côn Đảo” của Hoàng Hà, Hoàng Lương

Phùng Trà Giang

PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa

 

2

Giải pháp nâng cao chất lượng học
và hiểu đàn organcho sinh viên hệ đại học SP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Nguyễn Đức Kiên

PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa

 

3

Tìm hiểu phương pháp học soạn đệm
 các ca khúc nhạc nhẹ trên đàn Organ cho sinh viên hệ ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Nguyễn Thị Thảo

PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa

 

4

Đưa một số nhạc cụ Phương Tây
vào hoạt động âm nhạc của Trường THCS Liên cấp Olimpia Trí Việt Hà Nội

Đinh Lan Phương

PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa

 

5

Đưa hát  Xoan - Ghẹo vào chương
 trình giảng dạy môn Hát dân ca hệ đào tạo năng khiêu thanh nhạc Trường THVHNT Vĩnh Phúc.

Đậu Thị 

Ths.  Đào Đăng Phượng

 

6

Thực trạng và một số giải pháp nâng
 cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Âm nhạc ở Trường TH Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội

Phạm Thị Song Uyên

Ths. Lê Anh Tuấn

 

7

Thực trạng và một (số) giải pháp
 nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc của Trường THCS Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội

Lê Vân Trang

Ths. Lê Anh Tuấn

 

8

Nghiên cứu một số bài đồng dao sử dụng vào các trò chơi âm nhạc tại Trường Tiểu học Văn Khê A- Mê Linh – Hà Nội

Lê Thị Chung

Ths. Lê Vinh Hưng

 

9

Phát triển hát hợp xướng ở Trường
 Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Nam Định

Trần Tâm Đan

Ths. Lê Vinh Hưng

 

10

Một số giải pháp đưa các sáng tác ca khúc
về ngành giáo dục tổ chức năm 2007-2008 vào các trường THCS tại huyện Ba Bể-tỉnh Bắc Kạn

Dương Thị Ngọc

Ths. Lê Vinh Hưng

 

11

Tìm hiểu hai tác phẩm hợp xướng
A cappella “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”- Sáng tác Nguyễn Tài Tuệ; “Du kích sông Thao”- Sáng tác Đỗ Nhuận

Phạm Thị Thu Trang

Ths. Lê Vinh Hưng

 

12

Phương pháp tự rèn luyện môn Thanh nhạc của sinh viên Khoa Sư phạm Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Nguyễn Vinh Nguyên

Ths. Nguyễn Huyền Linh

 

13

Phương pháp thể hiện bài hát ru cho
 giọng nữ hệ CĐSP Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

Trần Thị Xuân Thủy

Ths. Nguyễn Huyền Linh

 

14

   Đưa một số làn điệu dân ca Mường
Hòa Bình vào chương trình ngoại khóa Trường THCS Khoan Dụ, huyện Lạc THủy, tỉnh Hòa Bình.

Nguyễn Thị Hương

Ths. Nguyễn Kim Anh

 

15

Tìm hiểu những thủ pháp khắc họa hình tượng âm nhạc qua một số tiểu phẩm trong Tuyển tập "Bốn mùa" của P.I. Tchaicopxki

Khiếu Văn Hoạt

Ths. Nguyễn Kim Anh

 

16

Hình tượng người phụ nữ trong
ca khúc cách mạng trữ tình giai đoạn 1945-1975

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Ths. Trần Thị Thảo

 

17

Biên soạn phần đệm đàn (Organ)
 cho ca khúc chính khóa trong chương trình âm nhạc THCS (Lớp 9) dùng cho sinh viên hệ Cao đẳng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Lê Mạnh Lộc

TS.  Trần Hoàng Tiến

 

18

Hát Chầu văn với thanh thiếu niên
làng Phủ Giầy, xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định

Vũ Văn Đoán

TS. Hà Thị Hoa

 

19

Sử dụng chất liệu Ca Trù trong một
số ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Trịnh Thị Sen

TS. Hà Thị Hoa

 

20

Tìm hiểu một số đặc điểm âm nhạc
trong bản Sonate No.6 của W.A. Mozart.

Nguyễn Trọng Duy

TS. Nguyễn Thế Tuân

 

21

Tìm hiểu hình thức Rondo qua
Chương III Sonata Piano no.10 va no. 21 của nhạc sĩ Beethoven.

Phạm Kiều Trang

TS. Nguyễn Thế Tuân.

 

22

Nâng cao chất lượng dạy học môn
Lịch sử Âm nhạc cho hệ CĐSP Âm nhạc Trường CĐVHNT Việt Bắc

Lê Thị Hải

TS. Nguyễn Tố Mai

 

23

Tìm hiểu các ca khúc viết về đề tài
Bác Hồ sử dụng chất liệu dân ca Nghệ -Tĩnh

Nguyễn Bình Minh

TS. Nguyễn Tố Mai

 

24

Tìm hiểu tác phẩm hợp xướng
“Sóng Cửa Tùng” của nhạc sĩ Doãn Nho

Đặng Khánh Nhật.

TS. Nguyễn Tố Mai

 

25

Tính đa dạng trong phong cách sáng tác ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Phạm Thị Hương Khánh

TS. Nguyễn Tố Mai

 

26

Nâng cao chất lượng dạy học dân ca
Việt Nam trong chương trình Âm nhạc ở Trường THCS Quảng Phong, Quảng Xương , Thanh Hóa

Trần Thị Hồng

TS. Phạm Trọng Toàn

 

27

Đưa một số làn điệu Chầu Văn vào
 chương trình giảng dạy cho sinh viên ngành SP Âm nhạc Trường TCVHNT Nam Định

Đinh Công Tú

TS. Phạm Trọng Toàn

 

28

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Âm nhạc ở Trường THCS Bình Minh -Thanh Oai - Hà Nội

Nguyễn Thu Hằng

TS. Phạm Trọng Toàn

 

29

Tìm hiểu một số ca khúc Việt Nam
 sử dụng chất liệu dân ca Nghệ - Tĩnh.

Nguyễn Thị Kim Soa

TS. Phạm Trọng Toàn.

 

30

Đưa dân ca đồng bằng châu thổ sông
 Hồng vào Trường THCS Mê Linh-Thành phố Hà Nội

Đoàn Văn Cương

TS. Trần Hoàng Tiến

 

31

Tìm hiểu một số ca khúc tiêu biểu
 viết về Hà Nội có sử dụng chất liệu ca trù

Phùng Văn Trường

TS. Trần Hoàng Tiến

 

32

Nâng cao năng lực tự học của môn
Phân tích Tác phẩm âm nhạc cho sinh viên (hệ ĐHSP Âm nhac ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW).

Tô Sông Trà

TS. Trịnh Hoài Thu

 

33

Giải pháp nâng cao phương pháp
 giảng dạy môn Ký xướng âm cho sinh viên dân tộc thiểu số tai trường CĐVHNT Việt Bắc

Bế Việt Ngọc Đức

TS. Trịnh Hoài Thu

 

34

Một số giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng giảng dạy bộ môn Thanh Nhạc cho Trường CĐSP Hưng Yên

Phan Thị Thanh Loan

TS. Trịnh Hoài Thu

 

35

Nghiên cứu cách đệm đàn Tính Tẩu
 trong hát Then của người Tày Cao Bằng

Linh Thị Hảo

TS. Trịnh Hoài Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa