Sinh viên tra cứu

Danh sách hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp Đại học Quản lý văn hoá khoá 1, 2007 - 2011

17 Tháng Hai 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

 

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VĂN HÓA

KHÓA 1, 2007-2011

 

 

 

 

 

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

1

Công tác quản lý Lễ hội Chử Đồng Tử ở Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên

Hoàng Xuân Trường

TS. Phạm Trọng Toàn

 

2

Công tác quản lý di tích lịch sử-văn hóa Chùa Chuông phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

Vũ Đức Dương

TS. Phạm Trọng Toàn

 

3

Xây dựng làng văn hóa ở xã Hà Bình
 huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Văn Hải

TS. Trần Hoàng Tiến

 

4

Văn hóa tín ngưỡng của người Mông ở tỉnh Lai Châu truyền thống và hiện đại

Nguyễn Đình Tứ

TS. Trần Hoàng Tiến

 

5

Công tác xây dựng làng văn hóa ở xã
Phủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
trong giai đoạn 2000-2010

Phạm Thị Hương

Ths. Đào Đăng Phượng

 

6

Công tác xây dựng đời sống văn hóa
cơ sở ở huyện Quốc Oai, thành phố
Hà Nội trong giai đoạn 2005-2010

Kiều Thị Thu Thúy

Ths. Đào Đăng Phượng

 

7

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Đỗ Thái Hà

Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo

 

8

Công tác quản lý lễ hội Lồng Tồng
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Huyền Trang

Ths. Tráng Thị Thúy

 

9

Ảnh hưởng của Internet với đời sống văn hóa của sinh viên trên địa bàn quận
 Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Doãn Tuấn Anh

Ths. Trương Thị Cẩm Vân

 

10

Quản lý văn hóa gắn với phát triển
du lịch bền vững ở Lào Cai

Đinh Mai Thư

TS. Đỗ Quang Minh

 

11

Văn hóa gia đình với việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ em tại xã
Hòa Chính, huyện Chương mỹ,
thành phố Hà Nội

Đinh Thị Phương

TS. Đỗ Quang Minh

 

12

Hoạt động Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Ninh Bình hiện nay

Hoàng Thị Yến

TS. Hà Thị Hoa

 

13

Lễ hội “Tết Độc lập” dân tộc Mông,
 huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Vũ Thị Nhung

TS. Hà Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa