Sinh viên tra cứu

Lịch thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K2 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật K1 ĐH Quản lý văn hóa, Thiết kế thời trang và K39 CĐSP Âm nhạc, mỹ thuật hệ chính quy

09 Tháng Năm 2011

           

HĐTTN hệ chính quy năm 2011   

 

  

 

LỊCH THI VÀ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

K2 ĐHSP ÂM NHẠC, MỸ THUẬT,  K1 ĐH QUẢN LÝ VĂN HOÁ, THIẾT KẾ THỜI TRANG VÀ K39 CĐSP ÂM NHẠC, MỸ THUẬT HỆ CHÍNH QUY

1. Tổng số sinh viên (dự kiến):

                 - ĐHSP Âm nhạc: 133 sinh viên                                                    - ĐH Thiết kế thời trang: 48 sinh viên

                 - ĐHSP Mỹ thuật: 171 sinh viên                                                    - CĐSP Âm nhạc:  45   sinh viên

                 - ĐH Quản lý văn hoá: 51 sinh viên                                               - CĐSP Mỹ thuật:  50  sinh viên

2. Lịch thi:

Ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Số người tham gia

Ghi chú

Thứ Năm

12/5/11

Sáng: 9h00

Phổ biến quy chế thi, kế hoạch thi, môn thi …

Phòng Hòa nhạc

2 người

Phòng Đào tạo

Thứ Hai

16/5/11

Chiều: 13h30

- K2 ĐHSP Âm nhạc: Thi Kiến thức ÂN tổng hợp (98 sv)

3 phòng thi tại P. Hoà nhạc

- Thư ký: 03 người

- Coi thi: 18 người.

- Giám sát: 04 người.

- Tổng số sinh viên: 279

- Tổng số phòng thi: 09

- Phòng Hội đồng:

                      P105 nhà D

 

 

- K2 ĐHSP Mỹ thuật: Thi Kiến thức MT tổng hợp  (130 sv)

4 phòng thi tại D1+D2

- ĐH Quản lý văn hoá: Thi Lý luận tổng hợp (51 sv)

2 phòng thi tại D3

Thứ Ba

17/5/11

Sáng:

 Từ 7h30

 

Chiều:

 Từ 13h00

- ĐHSP Âm nhạc: Thi môn Thực hành âm nhạc tổng hợp  (98 sv)

Tầng 2 + 3 nhà D:2 phòng chấm 12 phòng chuẩn bị

- Thư ký: 02 người.

- Giám sát: 06 người.

- Giám khảo: 06 người.

Dự kiến thi trong ngày 17/5/2011

- ĐHSP Mỹ thuật: Bảo vệ khoá luận (41 sv)

Phòng họp 4

- Hội đồng theo Quyết định

- Thư ký: 01 người

- Phục vụ: 01 người

Dự kiến làm việc trong 3 ngày từ ngày 17/5 đến 19/5/2011

- ĐH QLVH: Bảo vệ khoá luận (11 sv)

Phòng họp 3

- Hội đồng theo Quyết định

- Thư ký: 01 người

- Phục vụ: 01 người

Dự kiến làm việc trong 1 ngày 17/5/2011

- CĐSP Mỹ thuật: Thi thực hành Mỹ thuật tổng hợp (50 sv)

3 phòng tại tầng 1 nhà B

- Coi thi: 03 người

- Giám sát: 01 người

16 tiết thi trong 2 ngày 17 + 18/5/2011

Thứ Tư

18/5/11

Sáng:

 Từ 7h30

 

Chiều:

 Từ 13h00

- ĐHSP Âm nhạc: Bảo vệ khoá luận (35 sv)

Phòng họp 3

- Hội đồng theo Quyết định

- Thư ký: 01 người

- Phục vụ: 01 người

Dự kiến làm việc trong 3 ngày từ ngày 18 đến 20/5/2011

- ĐH TKTT: Trình bày ý tưởng thiết kế và trình diễn mẫu thiết kế (48 sv)

Phòng Hoà nhạc

- Hội đồng theo Quyết định

- Thư ký: 01 người

- Phục vụ: 01 người

Dự kiến làm việc trong 3 ngày từ ngày 18 đến 20/5/2011

- ĐHSP Mỹ thuật: Tiếp tục bảo vệ khoá luận

Phòng họp 4

 

 

- CĐSP Mỹ thuật: Tiếp tục thi thực hành Mỹ thuật tổng hợp

3 phòng tại tầng 1 nhà B

 

 

Thứ Năm 19/5/11

Sáng:

 Từ 7h30

 

Chiều:

 Từ 13h00

- ĐHSP Âm nhạc: Tiếp tục bảo vệ khoá luận

Phòng họp 3

 

 

- ĐH TKTT: Tiếp tục trình bày ý tưởng thiết kế và trình diễn mẫu thiết kế

Phòng Hoà nhạc

 

 

- ĐHSP Mỹ thuật: Tiếp tục bảo vệ khoá luận

Phòng họp 4

 

 

Thứ Sáu

20/5/11

Sáng:

 Từ 7h30

 

Chiều:

 Từ 13h00

- ĐHSP Âm nhạc: Tiếp tục bảo vệ khoá luận

Phòng họp 3

 

 

- ĐHSP Mỹ thuật: Chấm bài vẽ tranh sáng tác (171 sv)

Tại tầng 2 + 3 nhà B

- Hội đồng theo Quyết định

- Thư ký: 01 người

- Phục vụ: 01 người

Dự kiến chấm trong 1 ngày

- ĐH QLVH: Thi Thực hành nghệ thuật

(51 sv)

Phòng Hoà nhạc

- Hội đồng theo Quyết định

- Thư ký: 01 người

- Phục vụ: 01 người

Dự kiến chấm trong 1 ngày

- CĐSP Âm nhạc: Thi Thực hành Âm nhạc tổng hợp (45 sv)

Tầng 2 nhà D: 1 phòng chấm, 6 phòng chuẩn bị

- Thư ký: 01 người.

- Giám sát: 03 người.

- Giám khảo: 02 người.

Dự kiến chấm trong ngày

Thứ Hai

23/5/11

Sáng: 8h00

Thi môn Lý luận chính trị cho tất cả các ngành và các hệ

     

- Thư ký: 06 người

- Coi thi: 34 người

- Giám sát: 06 người

- Tổng số SV: 498

- Tổng số phòng thi: 17

- Phòng Hội đồng:

                              P105 nhà D

 

- K2 ĐHSP Âm nhạc: 133 sv

4 phòng tại D1+D2

- K2 ĐHSP Mỹ thuật: 171 sv

5 phòng tại D3 + P. Hoà nhạc

 

- ĐH Quản lý văn hoá: 51 sv

 

2 phòng thi tại P. D4

- ĐH Thiết kế thời trang: 48 sv

2 phòng thi tại P.204 +205 nhà D

- CĐSP Âm nhạc: 45 sv

2 phòng thi tại P.304 +305 nhà D

- CĐSP Mỹ thuật: 50 sv

2 phòng thi tại P.404 +405 nhà D

Ghi chú: -  Từ 8h30 đến 11h00 thứ Tư ngày 18/5/2011 sinh viên khoa Sư phạm Mỹ thuật nộp bài vẽ tranh tại tầng 2 nhà B.

                - Ngày 10 và 11/5/2011 sinh viên nộp khoá luận tại phòng Đào tạo.

                - Cán bộ tham gia coi thi có mặt tại có mặt tại phòng Hội đồng (P105) trước giờ thi 45 phút, SV có mặt tại phòng thi, phòng bảo vệ khoá luận trước giờ thi 30 phút.   

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                                                                             PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa