Sinh viên tra cứu

Lịch thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K1 ĐHSP Âm nhạc, mỹ thuật liên thông hệ chính quy từ cao đẳng lên đại học

09 Tháng Năm 2011

 

HĐTTN năm 2011

  

LỊCH THI VÀ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

K1 ĐHSP ÂM NHẠC, MỸ THUẬT LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

 

1. Tổng số sinh viên (dự kiến):

                 - ĐHSP Âm nhạc: 60 sinh viên 

                 - ĐHSP Mỹ thuật: 58 sinh viên                                                                                      

2. Lịch thi:

Ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Số người tham gia

Ghi chú

Thứ Năm

26/5/11

Sáng: 9h00

Phổ biến quy chế thi, kế hoạch thi, môn thi …

Phòng Hòa nhạc

2 người

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu

27/5/11

Sáng:

 Từ 7h30

 

 

- ĐHSP Âm nhạc: Thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp  (56 sv)

2 phòng thi tại phòng D1

- Thư ký: 02 người.

- Giám sát: 02 người.

- Coi thi: 08 người.

7h00 cán bộ coi thi có mặt tại phòng Đào tạo, sinh viên có mặt tại phòng thi để làm thủ tục

- ĐHSP Mỹ thuật: Thi môn Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp  (51sv)

2 phòng thi tại phòng D2

Chiều:

 Từ 13h00

- ĐHSP Âm nhạc: Thi môn Thực hành Âm nhạc tổng hợp

2 phòng thi tại tầng 2 và 3 nhà D, 12 phòng chuẩn bị

- Thư ký: 02 người.

- Giám sát: 04 người.

- Giám khảo: 06 người.

- 13h sinh viên có mặt tại địa điểm thi.

- 13h20 giám khảo có mặt tại phòng Đào tạo.

- ĐHSP Mỹ thuật: Chấm bài vẽ tranh sáng tác

Phòng tranh, Khu Hiệu bộ

- Giám khảo: 03 người

- Thư ký: 01 người

- Phục vụ: 01 người

13h30 giám khảo có mặt tại phòng Đào tạo

Thứ Bảy

28/5/11

Sáng:

 Từ 7h30

 

 

ĐHSP Mỹ thuật: Bảo vệ khoá luận (07 sv)

Phòng họp 4

- Hội đồng theo Quyết định

- Thư ký: 01 người

- Phục vụ: 01 người

 Nếu còn sinh viên thì chuyển sang buổi chiều

Chiều:

 Từ 13h00

ĐHSP Âm nhạc: Bảo vệ khoá luận (04sv)

Phòng họp 4

 

 

Ghi chú:  - Sáng ngày 24/5/2011 sinh viên nộp khoá luận tại phòng Đào tạo.    

                 -  Từ 8h30 đến 11h00 ngày 26/5/2011 sinh viên khoa Sư phạm Mỹ thuật nộp bài vẽ tranh tại tầng 2 phòng tranh.

                                                                                                                                                                        

                                    

                                                                                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                   Đã ký

                                                                                                                 PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa