Đảm bảo chất lượng

Thông báo tuyển chọn kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2015

27 Tháng Năm 2015

 

Số tư liệu: 590/TB-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 13-05-2015
Tệp đính kèm:  590_TBKTKDCLGD.rar

THÔNG BÁO

Tuyển chọn kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

và trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2015

 

         Thực hiện quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục, được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) thông báo tổ chức tuyển chọn kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2015 như sau:

         I. Điều kiện đối với người đăng ký tuyển chọn:

         - Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc.

         - Về trình độ chuyên môn: Có bằng thạc sĩ trở lên.

         - Về thâm niên công tác: là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục hoặc đã từng là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, có thời gian giảng dạy hoặc làm công tác quản lý giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp từ 10 năm trở lên.

         - Am hiểu pháp luật, chế độ, chính sách về giáo dục.

         - Có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp do cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cấp theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

         - Có chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên hoặc bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

         - Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ một trong các thứ tiếng thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngoại ngữ, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ đào tạo tại nước ngoài, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ ở trong nước.

Yêu cầu về chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ áp dụng theo quy định tại Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với những trường hợp đặc biệt chưa quy định tại Quy chế, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn xin ý kiến của lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

        * Những người thuộc một trong những trường hợp sau đây không được đăng ký tuyển chọn:

        - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án mà chưa được xoá án tích;

        - Đang phải chấp hành biện pháp cưỡng chế đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

        - Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

        - Bị áp dụng hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (đối với người dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước).

       II. Số lượng và chỉ tiêu tuyển chọn đợt 1: 100 người.

        III. Thời gian và địa điểm:

       - Thời gian (dự kiến): Ngày 20/6/2015.

        - Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 01 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

        Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Cục KTKĐCLGD thông báo và gửi email tới các ứng viên trước ngày dự tuyển ít nhất 7 ngày.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.