Sự kiện

Đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

06 Tháng Tám 2015

                                                                                            BBT

 

            Đối với các Trường Đại học nói chung, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW  nói riêng, đội ngũ giảng viên đóng vai trò hết sức quan trọng, là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục trong Nhà trường. Với đặc thù đào tạo và nghiên cứu Nghệ thuật, giảng viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phải vừa là người truyền thụ kiến thức, vừa là người thầy, người đồng nghiệp tận tụy đối với sinh viên.

                   Trong thời gian mới nâng cấp lên Đại học, Trường chỉ có 146 cán bộ, viên chức, trong số đó có 28 Thạc sĩ, 69 giảng viên trình độ đại học. Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã và đang triển khai các phương hướng trong công tác xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có phẩm chất, kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề và đặc biệt có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, PGS.TS tương xứng bậc giảng dạy. Hơn 9 năm qua, được sự tạo điều kiện của Nhà trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, với trên 390 cán bộ, giảng viên gồm 07 Giáo sư/Phó Giáo sư, 16 Tiến sĩ khoa học/Tiến sĩ, 212 Thạc sĩ và nhiều cán bộ, giảng viên đang là nghiên cứu sinh và theo học cao học; 04 Nhà giáo ưu tú, 01 Nghệ sĩ ưu tú, 02 Giảng viên cao cấp, 34 Giảng viên chính/Chuyên viên chính.

Danh sách các cán bộ, giảng viên học hàm/ học vị GS, PGS, TSKH, TS của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW:

STT

Họ và tên

Chức danh/Đơn vị công tác

1

NGƯT.GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

Giảng viên khoa Sau đại học, khoa Văn hóa nghệ thuật, khoa Sư phạm Âm nhạc.

2

TS. Đào Đăng Phượng

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng

Giảng viên khoa Sau đại học, khoa Văn hóa Nghệ thuật.

3

NGƯT.PGS.TS. Phạm Trọng Toàn

Nguyên Phó Hiệu trưởng

Giảng viên khoa Sau đại học, khoa Sư phạm Âm nhạc, khoa Văn hóa Nghệ thuật.

4

TS. Trần Đình Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Giảng viên khoa Sau đại học, khoa Sư phạm Mỹ thuật

 

  5

NGƯT.PGS.TS. Trịnh Hoài Thu

Phó Hiệu trưởng

Giảng viên khoa Sau đại học, khoa Sư phạm Âm nhạc, khoa Văn hóa Nghệ thuật.

6

TS. Bạch Thị Lan Anh

Trưởng khoa Lí luận chính trị

7

PGS.TS. Hà Thị Hoa

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ

Giảng viên khoa Sau đại học, khoa Văn hóa Nghệ thuật

8

PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

Giảng viên chính - Nguyên Trưởng Khoa Sư phạm Âm nhạc

Giảng viên khoa Sau đại học, khoa Sư phạm Âm nhạc, khoa Văn hóa Nghệ thuật.

9

TS. Đỗ Quang Minh

Trưởng khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

Giảng viên khoa Tại chức và Đào tạo liên kết, khoa Sau đại học, khoa Văn hóa Nghệ thuật

10

PGS.TS. Trần Hoàng Tiến

Trưởng khoa Văn hóa Nghệ thuật

Giảng viên khoa Văn hóa Nghệ thuật, khoa Nhạc cụ

11

TS. Đinh Gia Lê

Quyền Trưởng khoa Thiết kế Thời trang

12

TS. Nguyễn Thanh Nga

Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ

13

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị

Viện Trưởng Viện nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật

Giảng viên khoa Sau đại học, khoa Sư phạm Âm nhạc, khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

14

TS. Phạm Ngọc Dũng

Phó Trưởng khoa Văn hóa Nghệ thuật

Giảng viên khoa Văn hóa Nghệ thuật, Khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

15

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

Giảng viên cao cấp - Khoa văn hóa Nghệ thuật, khoa Sau đại học

16

TS. Quách Thị Ngọc An

Giảng viên Khoa Thiết kế Đồ họa

                    Với phương châm “Nhà trường gắn với đơn vị cơ sở”, các khoa, tổ bộ môn cũng tăng cường thành lập các đoàn đi nghiên cứu theo chuyên đề; kết hợp tổ chức đi thực tế, tham quan học tập kinh nghiệm công tác giảng dạy, quản lý ở các trường bạn, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, Nhà trường còn bổ sung vào chương trình giảng dạy những nội dung mới, phù hợp, nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu hoạt động đào tạo hiện nay. Trên cơ sở sắp xếp đội ngũ giảng viên một cách phù hợp, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng một cách cơ bản; gắn quá trình đào tạo cơ bản với việc đào tạo thông qua hoạt động thực tiễn và tự học tập của mỗi giảng viên. Nhà trường phấn đấu cán bộ, giảng viên khoa, bộ môn phải có trình độ tiến sĩ trở lên, do đó tất cả các cán bộ, giảng viên đều đã cố gắng hết sức để nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Qua thực tế thống kê, số lượng các cán bộ, giảng viên của Trường hiện đang làm nghiên cứu sinh ngày một tăng như ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng khoa Sau đại học, ThS. Hà Thanh Hương - Trưởng phòng Đào tạo, ThS. Nguyễn Văn Cường - Giảng viên khoa Sư phạm Mỹ thuật, ThS. Lương Thị Thanh Hải - Phó trưởng khoa (Phụ trách khoa) Tâm lí giáo dục và Giáo dục Thể chất, ThS. Phạm Hùng Cường - Trưởng khoa Thiết kế Đồ họa…,và mới đây, NCS Quách Thị Ngọc An - giảng viên khoa Thiết kế Đồ họa đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa Dân gian. Đó là kết quả bước đầu về sự đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

                   Để nâng cao trình độ chuyên môn, Nhà trường cũng luôn khuyến khích các cán bộ, giảng viên tích cực nghiên cứu thực tế, tham gia các đề tài khoa học, tăng cường công tác nghiên cứu, tổng kết nội dung các chương trình đào tạo mà Nhà trường đã thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong đó, phải kể đến một số đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước của các cán bộ, giảng viên trong Trường như đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu biên soạn tài liệu Phân tích tác phẩm Âm nhạc hệ Đại học sư phạm Âm nhạc” của GS.TSKH. Phạm Lê Hòa, nghiệm thu năm 2010; Đề tài “Nghiên cứu biên soạn tài liệu Lý thuyết Âm nhạc hệ Đại học sư phạm Âm nhạc” của PGS.TS. Trịnh Hoài Thu, nghiệm thu năm 2010; đề tài “Nghiên cứu dân ca người Việt ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ”, nghiệm thu năm 2010, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Trọng Toàn- giảng viên chuyên ngành Văn hóa học và Nghệ thuật học; đề tài NCKH Cấp Bộ “Ứng dụng phần mềm tin học hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học môn Trang trí Mĩ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương”, nghiệm thu năm 2007 của ThS. GVC. Nguyễn Quang Hải- Trưởng khoa Sư phạm Mĩ thuật; đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giáo dục âm nhạc trong các trường PTDTNT tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn”, nghiệm thu năm 2011, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Hoàng Tiến; đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước độc lập “Đánh giá cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận của các nước XHCN và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế trước đây và hiện nay”, nghiệm thu năm 2005, thư ký khoa học đề tài PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức…Ngoài ra, các giảng viên trong Nhà trường còn tham gia viết sách, giáo trình xuất bản phục vụ việc dạy và học các chuyên ngành Nghệ thuật như GS.TSKH. Phạm Lê Hòa, tác giả cuốn “Phân tích tác phẩm Âm nhạc”, Nxb Âm nhạc, Hà Nội, 2013; PGS.TS. Trịnh Hoài Thu chủ biên cuốn “Phương pháp dạy học Ký xướng âm trong đào tạo giáo viên âm nhạc phổ thông”, Nxb Âm nhạc, 2011, giáo trình “Lý thuyết âm nhạc cho hệ ĐHSP Âm nhạc” (Lưu hành nội bộ), Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, năm 2014; ThS.GVC. Nguyễn Thị Hồng Thư- Phó trưởng khoa Mĩ thuật cơ sở, tác giả cuốn “Nghệ thuật học”- Hệ Đại học sư phạm Mĩ thuật (2009), cuốn “Lịch sử Mĩ thuật Việt Nam”- Hệ Đại học sư phạm Mĩ thuật (2014); ThS.GVC. Nguyễn Huy Trung - Khoa sư phạm Mĩ thuật, tác giả cuốn “Giáo trình hình họa đen trắng học phần 6”- Hệ Cao đẳng sư phạm Mĩ thuật (2009, 2010); PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức tác giả cuốn “Di sản văn hóa phi vật thể của người Thái ở Mai Châu” hay TS. Trần Hoàng Tiến sáng tác bài hát “Sáng lên những ước mơ” về trường ĐHSP Nghệ thuật TW (2013)…

                   Qua 45 năm sự nghiệp đào tạo giáo viên nghệ thuật và 9 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đội ngũ giảng viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã không ngừng lớn mạnh, đặc biệt, Quyết định số 317/QĐ - BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo giao cho Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc trình độ Tiến sĩ một lần nữa đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Nhà trường, khẳng định Trường ĐHSP Nghệ thuật TW xứng đáng là đơn vị hàng đầu về giáo dục, đào tạo nghệ thuật của cả nước. Với sự quan tâm, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, đội ngũ giảng viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW luôn tâm niệm phải làm việc một cách nghiêm túc, khoa học nhất mới góp phần vào sự trưởng thành và phát triển chung của Nhà trường, đưa Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phát triển lên tầm cao mới như slogan của Trường Đoàn kết - Tự trọng - Sáng tạo - Phát triển.

 

Danh sách các cán bộ, giảng viên là Nghiên cứu sinh của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW:

STT

Họ và tên

Chức danh/Đơn vị công tác

1.   

Nguyễn Thị Phương Thảo

Trưởng khoa Sau đại học

2.   

Dương Thị Thu Hà

Phó Trưởng khoa Sau đai học

3.   

Lương Thị Thanh Hải

Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Tâm lý giáo dục và Giáo dục thể chất

4.   

Nguyễn Mai Hương

Trưởng Bộ môn Tâm lý giáo dục, khoa Tâm lý giáo dục và Giáo dục thể chất

5.   

Nguyễn Văn Cường

Giảng viên khoa Sư phạm Mỹ thuật

6.   

Ngô Thị Hòa Bình

Trưởng phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

7.   

Hà Thanh Hương

Trưởng phòng Đào tạo

8.   

Đinh Thị Phương Hoa

Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ

9.   

Nguyễn Thanh Dung

Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ

10.  

Trịnh Thị Thu Hiền

Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ

11.  

Lê Thị Hiền

Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ

12.  

Trịnh Thị Hà

Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ

13.  

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó Trưởng khoa Văn hóa Nghệ thuật

14.  

Tráng Thị Thúy

Phó Trưởng Bộ môn Quản lý văn hóa - khoa Văn hóa Nghệ thuật

15.  

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Trưởng khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

16.  

Phạm Minh Phong

Giảng viên khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

17.  

Lê Vinh Hưng

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

18.  

Nguyễn Thúy Hường

Giảng viên khoa Sư phạm Âm nhạc

19.  

Đỗ Việt Hùng

Giảng viên khoa Lý luận chính trị

20.  

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị

21.  

Nguyễn Mai Hương

Trưởng Bộ môn Tâm lý,  Giáo dục- khoa Tâm lý giáo dục và Giáo dục thể chất

22.  

Đào Thị Thúy Anh

Giảng viên khoa Mỹ thuật cơ sở

23.  

Phạm Hùng Cường

Trưởng khoa Thiết kế đồ họa

24.  

Phạm Phương Linh

Trưởng Bộ môn Sáng tác thiết kế - khoa Thiết kế đồ họa

25.  

Hoàng Thị Oanh

Phó Trưởng khoa - Thường trực khoa Thiết kế thời trang

26.  

Võ Thị Ngọc Anh

Giảng viên khoa Thiết kế thời trang

    27. Trần Mai Tuyết Trưởng khoa Thanh nhạc

28. 

Nguyễn Quang Tùng

Giảng viên khoa Nhạc cụ

29. 

Nguyễn Ngọc Anh

Giảng viên Bộ môn Piano

30.  

Hà Cẩm Vân

Giảng viên Bộ môn Piano

31.  

Trần Vĩnh Khương

Phó Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

32.  

Lương Minh Tân

Phó Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

33.  

Đỗ Hương Giang

Phó Trưởng khoa Thanh nhạc

34.  

Đặng Thị Lan

Giảng viên khoa Thanh nhạc

35.  

Ngô Thị Việt Anh

Phó Trưởng phòng Đào tạo

36.  

Tạ Thị Lan Phương

Viện Nghiên cứu Sư phạm nghệ thuật

    37. Lê Thị Mỹ Hạnh
Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế