Sinh viên tra cứu

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thiết kế thời trang

01 Tháng Bảy 2017

Đào tạo họa sĩ thiết kế thời trang có kiến thức sâu rộng về chuyên môn để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành thời trang; có năng lực thiết kế thời trang, phát triển sản phẩm, xây dựng các giải pháp mỹ thuật, kỹ thuật, dự án sản xuất và kinh doanh sản phẩm thời trang, đáp ứng yêu cầu của xã hội với kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp; có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và môi trường quốc tế; đồng thời, có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc; có sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Xem bản đầy đủ: chi tiết