Sinh viên tra cứu

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thanh nhạc

01 Tháng Bảy 2017

Chương trình đại học ngành Thanh nhạc nhằm đào tạo các ca sĩ hát cổ điển, hát  thính phòng, diễn viên hát cho các đoàn nghệ thuật; cung cấp các giảng viên giảng dạy thanh nhạc cho các cơ sở đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp; các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức, năng lực nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo.

 

Xem bản đầy đủ: chi tiết