Tuyển sinh sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Đỗ Hồng Đức (k4) và Nguyễn Thảo Vân (k5) - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

09 Tháng Tám 2018

BBT

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 07/8/2018, tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 4 và khóa 5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa.      

Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: TS. Nguyễn Thị Trà Vinh, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức, PGS.TS. Đặng Văn Bài, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Học viên: Đỗ Hồng Đức

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Quang Minh

Tóm tắt nội dung: Luận văn khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn xã Phú Thọ. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý quảng cáo ngoài trời ở phạm vi toàn thị xã Phú Thọ.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức, TS. Nguyễn Thị Trà Vinh; TS. Đỗ Quang Minh, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh

Học viên: Nguyễn Thảo Vân

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Văn Bài

Tóm tắt nội dung: Từ kết quả nghiên cứu thực tế di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh, luận văn đã đề xuất một số khuyến nghị và giải pháp quản lý di tích nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

 Xếp loại: Giỏi

 


Học viên chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng