Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Võ Hồng Nhung Và Trần Hoàng Biên (K6) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

02 Tháng Tám 2019

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 30/7/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Lê Hồng Lý - Phản biện 1, TS. Dương Thị Thu Hà - Phản biện 2, PGS.TS. TrịnhThị Minh Đức - Ủy viên, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

          Đềtài: Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ Hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố Hà Nội

          Học viên: Võ Hồng Nhung

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng đọc nhận xét luận văn

của học viên Võ Hồng Nhung

Tóm tắt nội dung: Phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội được thực hiện từ năm 2016 với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, tạo ra không gian văn hóa đậm chất Thăng Long xưa. Đây cũng là một điểm nhấn của du lịch Thủ đô. Trong những năm qua, nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại đây đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Yêu cầu đặt ra cần hoàn thiện công tác quản lý để phố đi bộ Hồ Gươm phát huy tốt các giá trị văn hóa đồng thời gắn liền với phát triển du lịch của thành phố. Để giải quyết vấn đề này tác giả chọn đề tài “Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ Hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố HàNội” để nghiên cứu.

Xếp loại: Xuất sắc

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - Phản biện 1, GS.TS. Lê Hồng Lý - Phản biện 2, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Ủy viên, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý lễ hội Yên Thế, thị trấn Cầu Gỗ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

          Học viên: Trần Hoàng Biên

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Dương Thị Thu Hà

Tóm tắt nội dung: Lễ hội Yên Thế, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang được tổ chức hàng năm tại đền Thề, đồn Phồn Xương là đại bản doanh của cuộc khởi nghĩa Yên Thế nhằm tôn vinh công lao của người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Đến nay công tác quản lý và tổ chức lễ hội Yên Thế đã đi vào nề nếp song vẫn còn bộc lộ một vài hạn chế. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lễ hội trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời xuất phát từ những hạn chế trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội Yên Thế, tác giả đã chọn đề tài Quản lý lễ hội Yên Thế, thị trấn Cầu Gỗ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang” để nghiên cứu. Qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội Yên Thế.

          Xếp loại: Xuất sắc

Hai học viên Võ Hồng Nhung, Trần Hoàng Biên chụp ảnh lưu niệm

cùng Hội đồng khoa học và đại diện cơ quan làm việc