Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Nguyễn Thị Minh Huệ và Vũ Thị Quỳnh Anh (K6, K7) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

16 Tháng Chín 2019

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 13/9/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6, khóa 7 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Phan Văn Tú - Phản biện 1, TS. Đỗ Quang Minh - Phản biện 2, TS. Nguyễn Thị Trà Vinh - Ủy viên, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý hoạt động Karaoke trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

          Học viên: Nguyễn Thị Minh Huệ

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Cần

Học viên Nguyễn Thị Minh Huệ trả lời câu hỏi phản biện của Hội đồng khoa học

Tóm tắt nội dung: Thành phố Hải Dương là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Hải Dương. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố phát triển nhanh, cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nhu cầu về vui chơi, giải trí ngày càng đa dạng. Các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa cũng phát triển nhanh chóng trong đó có hoạt động karaoke. Công tác quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn thành phố Hải Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực song do tác động của mặt trái cơ chế thị trường hoạt động này có nhiều biến tướng, gây ra những hậu quả xấu đối với xã hội. Nhằm nghiên cứu đnahs giá thực trạng hoạt động dịch vụ karaoke, đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn thành phố tác giả chọn đề tài “Quản lý hoạt động Karaoke trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương” làm luận văn thạc sĩ.

Xếp loại: Xuất sắc

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Văn Cần - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phản biện 2, TS. Nguyễn Thị Trà Vinh - Ủy viên, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý hoạt động phát hành và phổ biến phim tại Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Hải Dương

          Học viên: Vũ Thị Quỳnh Anh

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Văn Tú

Tóm tắt nội dung: Công tác phát hành và phổ biến phim giữ vai trò quan trọng hoạt động của ngành điện ảnh. Trước đây nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi đặc biệt với điện ảnh, bao cấp từ khâu đào tạo, sản xuất đến phát hành. Hiện nay theo xu thế phát triển chung của thị trường phim nước ngoài thịnh hành, rạp tư nhân phát triển. Bởi vậy công tác quản lý hoạt động phát hành, phổ biến phim là hết sức cần thiết. Nhằm đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành phổ biến phim tác giả chọn đề tài “Quản lý hoạt động phát hành và phổ biến phim tại Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Hải Dương” để nghiên cứu làm rõ thực trạng hoạt động phổ biến, phát hành phim tại đây.

          Xếp loại: Giỏi

Hai học viên Nguyễn Thị Minh Huệ và Vũ Thị Quỳnh Anh

chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học