Điều kiện đảm bảo chất lượng

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020

15 Tháng Tám 2020

Biểu mẫu 17

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm 

năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng sư phạm chính quy

Trung cấp sư phạm chính quy

Chính quy

Liên thông chính quy

Văn bằng 2 chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

 - Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng lên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện thời hạn 03 năm ( 36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Nếu người dự thi là cán bộ, công nhân, viên chức cơ quan nhà nước phải có quyết định cử đi học. Người chưa có việc làm phải được cơ quan địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không vi phạm pháp luật 

- Đã tốt nghiệp Đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng ký dự thi vào chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý văn hóa được dự thi sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định;

- Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy phải học chương trình bổ sung kiến thức tương đương đại học chính quy của chuyên ngành dự thi

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành

 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương do Bộ GD&ĐT quy định;

- Tổng điểm môn văn hóa đạt từ 5.0 trở lên.

 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương do Bộ GD&ĐT quy định

- Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành đào tạo theo quy định

 

 

 

 

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo, Nghiên cứu sinh phải có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau đây:

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ trong thời hạn 1 năm tính đến ngày trình hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước được đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng với trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B2.

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương không bắt buộc học viên phải học học phần ngoại ngữ tại trường nhưng Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy nếu học viên có nhu cầu và đánh giá học phần. Học viên trước khi bảo vệ luận văn phải đạt trình độ tối thiểu bậc 3/6 (trình độ B1 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam (Phụ lục II) hoặc tương đương. Học viên được miễn đánh giá học phần ngoại ngữ trong các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở 1 số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngôn ngữ nước ngoài;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II) và trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ, được cấp bởi 1 cơ sở được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận hoặc của Trung tâm ngoại ngữ - Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. Hiệu trưởng phải thẩm định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của chứng chỉ Ngoại ngữ trước khi công nhận tương đương theo phụ lục II.

- Nẵm vững, sử dụng và vận dụng được những kiến thức thuộc chương trình đào tạo

- Có kiến thức, vận dụng được những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm vào thực tiễn nghề nghiệp

- Có năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

- Đạt chuẩn trình độ tiếng anh tối thiểu bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương 

- Nẵm vững, sử dụng và vận dụng được những kiến thức thuộc chương trình đào tạo

- Có kiến thức, vận dụng được những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm vào thực tiễn nghề nghiệp

- Có năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

- Đạt chuẩn trình độ tiếng anh tối thiểu bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương

 

 

 

                 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo cho việc học tập, nghiên cứu.

- Học viên được học tập và giao lưu với các chuyên gia hàng đầu về Văn hóa Nghệ thuật.

- Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo, các Hội thảo khoa học, các chuyên đề, Seminar...

- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo cho việc học tập, nghiên cứu.

- Học viên được học tập và giao lưu với các chuyên gia hàng đầu về Văn hóa Nghệ thuật.

- Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo, các Hội thảo khoa học, các chuyên đề, Seminar...

 Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo cho việc học tập, nghiên cứu.

- Học viên được học tập và giao lưu với các chuyên gia hàng đầu về Văn hóa Nghệ thuật.

- Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo, các Hội thảo khoa học, các chuyên đề, Seminar...

- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo cho việc học tập, nghiên cứu.

- Học viên được học tập và giao lưu với các chuyên gia hàng đầu về Văn hóa Nghệ thuật.

- Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo, các Hội thảo khoa học, các chuyên đề, Seminar...

- Đối thoại với Hiệu trường thường niên

- Tổ chức tuần sinh hoạt công dân

- Tổ chức tọa đàm về tập huấn chương trình đào tạo theo tín chỉ, về kỹ năng sống, an toàn giao thông...

- Tổ chức giao lưu, cắm trại trong trường...

- Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm xây dựng môi trường thực hành biểu diễn cho sinh viên

- Tổ chức các đợt thực tập sư phạm, thực tế chuyên môn, và thực tập nghề nghiệp để sinh viên tiếp cận với môi trường nghề nghiệp thực tế 

 

 

 

 

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc gồm 3 phần như sau: Phần 1. Các học phần bổ sung;  Phần 2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan;  Phần 3. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ. (có file đính kèm).

*Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu:

- Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ  Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc:

- Chương trình đào tạo tạo Thạc sĩ Quản lý văn hóa

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Mỹ thuật

*Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng:

- Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ  Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc:

- Chương trình đào tạo tạo Thạc sĩ Quản lý văn hóa

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Mỹ thuật

 - Sư phạm Âm nhạc/Sư phạm Âm nhạc Mầm non 7140221

- Sư phạm Mỹ thuật/Sư phạm Mỹ thuật Mầm non 7140222

- Quản lý văn hóa 7229342

- Thiết kế thời trang 7210404

- Thiết kế đồ họa 7210403

- Hội họa 7210103

- Thanh nhạc 7210205

- Piano 7210208

- Diễn viên Kịch-Điện ảnh 7210234

- Công nghệ may 7540204

- Công tác xã hội 7760101

- Du lịch 7810101

 - Sư phạm Âm nhạc

- Sư phạm Mỹ thuật

- Quản lý văn hóa

 

 

 

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 

Có khả năng học tập nâng cao ở trình độ Tiến sĩ chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc, LL&PPDHBM Mỹ thuật, QLVH

Có thể học tiếp lên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

 

Có thể học tiếp lên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

 

 

 

 

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

 - Làm công tác giảng dạy âm nhạc tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Làm công tác nghiên cứu ở các tổ chức, cơ quan về âm nhạc, các cơ sở đào tạo đặc biệt về lĩnh vực âm nhạc, Lí luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

- Làm những công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối văn hóa nghệ thuật.

- Làm công tác giảng dạy âm nhạc tại các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Làm công tác nghiên cứu ở các tổ chức, cơ quan về âm nhạc, các cơ sở đào tạo đặc biệt về lĩnh vực âm nhạc, Lí luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

- Làm những công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối văn hóa nghệ thuật. 

- Làm công tác giảng dạy tại các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân

- Làm công tác nghiên cứu tại các tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực nghệ thuật

- Sáng tác, thiết kế và tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật

- Có thể học tiếp lên trình độ thạc sỹ 

Làm công tác giảng dạy tại các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân

- Làm công tác nghiên cứu tại các tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực nghệ thuật

- Sáng tác, thiết kế và tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật....

- Có thể học tiếp lên trình độ thạc sỹ 

 

 

 

  

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
 

 

 

 

PGS.TS Đào Đăng Phượng