Điều kiện đảm bảo chất lượng

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019 – 2020

15 Tháng Tám 2020

Biểu mẫu 20

 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                       

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019 – 2020

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

       

STT

Nội dung

Tổng số

Chức danh

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

Hạng III

Hạng II

Hạng I

I

Tổng số

259

1

9

33

207

19

0

0

212

19

28

1

Giảng viên cơ hữu theo ngành

239

1

9

32

192

15

0

0

212

18

9

A

Khối ngành I

50

1

1

5

41

4

0

0

44

4

2

 

Ngành Sư phạm Âm nhạc

36

1

1

3

30

3

0

0

33

1

2

 

Ngành Sư phạm Mỹ thuật

14

0

0

2

11

1

0

0

11

3

0

 

Ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật (Trình độ Thạc sĩ)

7

0

1

7

0

0

0

0

6

1

0

 

Ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc (Trình độ Thạc sĩ)

9

1

2

9

0

0

0

0

4

2

3

 

Ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc (Trình độ Tiến sĩ)

10

1

5

10

0

0

0

0

3

1

6

B

Khối ngành II

160

0

4

16

133

11

0

0

144

13

3

 

Ngành Thiết kế đồ họa

68

0

3

9

59

0

0

0

62

4

2

 

Ngành Hội họa

4

0

0

1

3

0

0

0

4

0

0

 

Ngành Thiết kế thời trang

30

0

1

2

23

5

0

0

26

3

1

 

Ngành Diễn viên kịch, điện ảnh

9

0

0

2

7

0

0

0

7

2

0

 

Ngành Thanh nhạc

36

0

0

1

31

4

0

0

33

3

0

 

Ngành Piano

13

0

0

1

10

2

0

0

12

1

0

C

Khối ngành V

8

0

0

1

7

0

0

0

8

0

0

 

Ngành Công nghệ may

6

0

0

1

5

0

0

0

6

0

0

D

Khối ngành VII

23

0

4

10

13

0

0

0

18

1

4