Điều kiện đảm bảo chất lượng

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019 – 2020

15 Tháng Tám 2020

Biểu mẫu 20

 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                       

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019 – 2020

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

       

STT

Nội dung

Tổng số

Chức danh

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

Hạng III

Hạng II

Hạng I

I

Tổng số

259

1

9

33

207

19

0

0

212

19

28

1

Giảng viên cơ hữu theo ngành

239

1

9

32

192

15

0

0

212

18

9

A

Khối ngành I

50

1

1

5

41

4

0

0

44

4

2

 

Ngành Sư phạm Âm nhạc

36

1

1

3

30

3

0

0

33

1

2

 

Ngành Sư phạm Mỹ thuật

14

0

0

2

11

1

0

0

11

3

0

 

Ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật (Trình độ Thạc sĩ)

7

0

1

7

0

0

0

0

6

1

0

 

Ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc (Trình độ Thạc sĩ)

9

1

2

9

0

0

0

0

4

2

3

 

Ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc (Trình độ Tiến sĩ)

10

1

5

10

0

0

0

0

3

1

6

B

Khối ngành II

160

0

4

16

133

11

0

0

144

13

3

 

Ngành Thiết kế đồ họa

68

0

3

9

59

0

0

0

62

4

2

 

Ngành Hội họa

4

0

0

1

3

0

0

0

4

0

0

 

Ngành Thiết kế thời trang

30

0

1

2

23

5

0

0

26

3

1

 

Ngành Diễn viên kịch, điện ảnh

9

0

0

2

7

0

0

0

7

2

0

 

Ngành Thanh nhạc

36

0

0

1

31

4

0

0

33

3

0

 

Ngành Piano

13

0

0

1

10

2

0

0

12

1

0

C

Khối ngành V

8

0

0

1

7

0

0

0

8

0

0

 

Ngành Công nghệ may

6

0

0

1

5

0

0

0

6

0

0

D

Khối ngành VII

23

0

4

10

13

0

0

0

18

1

4

 

Ngành Công tác xã hội

5

0

1

3

2

0

0

0

4

0

1

 

Ngành Quản lý văn hóa

10

0

2

3

7

0

0

0

8

0

2

 

Ngành Du lịch

8

0

1

4

4

0

0

0

6

1

1

 

Ngành Quản lý văn hóa (Trình độ Thạc sĩ)

17

0

6

17

0

0

0

0

8

3

6

2

Giảng viên cơ hữu môn chung

20

0

0

1

15

4

0

0

0

1

19

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức danh

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành giảng dạy

I

Khối ngành I (Trình độ Đại học)

 

 

 

 

 

1

Phạm Lê Hòa

1955

Nam

Giảng viên cao cấp

GS.TSKH

Sư phạm Âm nhạc

2

Nguyễn Thị Tố Mai

1959

Nữ

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Sư phạm Âm nhạc

3

Lê Vinh Hưng

1971

Nam

Giảng viên

Tiến sĩ

Sư phạm Âm nhạc

4

Tạ Thị Lan Phương

1982

Nữ

Chuyên viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

5

Nguyễn Thị Ngọc Tú

1979

Nữ

Chuyên viên chính

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

6

Lương Minh Tân

1971

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

7

Nguyễn Thị Phương Mai

1976

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

8

Mai Linh Chi

1978

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

9

Nghiêm Thị Hồng Hà

1982

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

10

Trần Thị Thanh Hương

1981

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

11

Nguyễn Khải

1975

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

12

Lại Hồng Phong

1960

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

13

Nguyễn Thị Thu Trang

1979

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

14

Phạm Xuân Danh

1983

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

15

Phạm Thu Hường

1978

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

16

Phạm Hoàng Trung

1980

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

17

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

1982

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

18

Nguyễn Thành Vinh

1983

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

19

Nguyễn Đức Linh

1978

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

20

Nguyễn Thị Lệ Huyền

1979

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

21

Khuất Duy Nhã

1973

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

22

Vũ Thị Kim Thu

1974

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

23

Nguyễn Hồng Trang

1986

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

24

Vũ Ngọc Sơn

1981

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

25

Trần Quốc Thùy

1983

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

26

Trần Thị Bích Thủy

1985

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

27

Nguyễn Quang Tùng

1987

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

28

Đoàn Anh Vũ

1982

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

29

Lương Đức Giang

1985

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

30

Vũ Thanh Xuân

1990

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

31

Hà Tân Mùi

1991

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

32

Dương Vũ Bình Minh

1989

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

33

Đào Văn Thực

1984

Nam

Chuyên viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

34

Phạm Ngọc Anh

1964

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

35

Đinh Văn Hoàng

1978

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

36

Trần Thị Bích Hồng

1987

Nữ

Chuyên viên

ĐH

Môn chung

37

Vũ Thị Thùy Linh

1990

Nữ

Giảng viên

ĐH

Sư phạm Âm nhạc

38

Phạm Xuân Cảnh

1967

Nam

Giảng viên

ĐH

Sư phạm Âm nhạc

39

Bùi Thị Diệu Minh

1985

Nữ

Giảng viên

ĐH

Sư phạm Âm nhạc

40

Nguyễn Văn Cường

1976

Nam

Giảng viên

Tiến sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

41

Lê Thị Mỹ Hạnh

1975

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

42

Hà Thị Thu Hà

1982

Nữ

Chuyên viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

43

Nguyễn Quang Hải

1962

Nam

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

44

Nguyễn Thị May

1974

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

45

Nguyễn Huy Trung

1964

Nam

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

46

Nguyễn Thị Trang Ngà

1975

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

47

Nguyễn Quang Minh

1970

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

48

Nguyễn Tú Anh

1965

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

49

Hoàng Đức Dũng

1971

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

50

Lê Thị Kim Liên

1968

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

51

Nguyễn Hoàng Tùng

1974

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

52

Mai Thanh Hồng

1983

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

53

Nguyễn Tuấn Cường

1963

Nam

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

54

Phạm Thị Huyền Trang

1990

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

55

Nguyễn Minh Tân

1971

Nam

Giảng viên

ĐH

Sư phạm Mỹ thuật

II

Khối ngành I (Trình độ Thạc sĩ)

 

 

 

 

 

1

Phạm Lê Hòa

1955

Nam

Giảng viên cao cấp

GS.TSKH

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

2

Nguyễn Thị Tố Mai

1959

Nữ

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

3

Nguyễn Đăng Nghị

1960

Nam

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

4

Lê Vinh Hưng

1971

Nam

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

5

Phạm Ngọc Dũng

1959

Nam

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

6

Nguyễn Thúy Hường

1982

Nữ

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

7

Đỗ Quang Minh

1958

Nam

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

8

Dương Thị Thu Hà

1979

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

9

Lương Thị Thanh Hải

1979

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

10

Quách Thị Ngọc An

1980

Nữ

Giảng viên

PGS.Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

11

Lê Thị Mỹ Hạnh

1975

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

12

Trịnh Thị Hà

1979

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

13

Phạm Hùng Cường

1969

Nam

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

14

Đào Thị Thúy Anh

1976

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

15

Phạm Minh Phong

1977

Nam

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

16

Bạch Thị Lan Anh

1966

Nữ

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Môn chung

III

Khối ngành I (Trình độ Tiến sĩ)

 

 

 

 

 

1

Phạm Lê Hòa

1955

Nam

Giảng viên cao cấp

GS.TSKH

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

2

Nguyễn Thị Tố Mai

1959

Nữ

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

3

Đào Đăng Phượng

1966

Nam

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

4

Nguyễn Đăng Nghị

1960

Nam

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

5

Trần Hoàng Tiến

1956

Nam

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

6

Nguyễn Thị Phương Thảo

1980

Nữ

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

7

Lê Vinh Hưng

1971

Nam

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

8

Lê Thị Mỹ Hạnh

1975

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

9

Nguyễn Mai Hương

1982

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

10

Bạch Thị Lan Anh

1966

Nữ

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Môn chung

IV

Khối ngành II (Trình độ Đại học)

 

 

 

 

 

1

Đào Đăng Phượng

1966

Nam

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Thiết kế đồ họa

2

Nguyễn Đăng Nghị

1960

Nam

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Thiết kế đồ họa

3

Quách Thị Ngọc An

1980

Nữ

Giảng viên

PGS.Tiến sĩ

Thiết kế đồ họa

4

Phạm Hùng Cường

1969

Nam

Giảng viên

Tiến sĩ

Thiết kế đồ họa

5

Trịnh Thị Hà

1979

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Thiết kế đồ họa

6

Bạch Thị Lan Anh

1966

Nữ

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Môn chung

7

Nguyễn Thanh Dung

1979

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Thiết kế đồ họa

8

Nguyễn Thanh Nga

1980

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Thiết kế đồ họa

9

Đỗ Việt Hùng

1979

Nam

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Thiết kế đồ họa

10

Nguyễn Mai Hương

1982

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Thiết kế đồ họa

11

Ngô Thị Hòa Bình

1975

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

12

Lê Thị Hiền

1975

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

13

Lê Mạnh Hùng

1977

Nam

Chuyên viên chính

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

14

Nguyễn Thị Ân

1978

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

15

Nguyễn Thị Thu Hà

1979

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

16

Nguyễn Thị Duyên

1976

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

17

Đỗ Ánh Tuyết

1981

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

18

Phạm Minh Tuấn

1978

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

19

Tráng Thị Thúy

1982

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

20

Bùi Hồng Hạnh

1988

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

21

Nguyễn Thị Phương Thanh

1985

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

22

Nông Thị Thanh Thúy

1980

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

23

Phạm Phương Linh

1980

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

24

Nguyễn Duy Quốc Tuấn

1963

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

25

Dương Thị Vân

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

26

Nguyễn Hoài Phương Anh

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

27

Vũ Xuân Hiển

1975

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

28

Nguyễn Quang Huy

1980

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

29

Nguyễn Đức Lân

1979

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

30

Nguyễn Lê Mai

1988

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

31

Nguyễn Thị Hải Yến

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

32

Vũ Minh Hoàng

1986

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

33

Lê Quang

1968

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

34

Dương Ba Quỳnh

1984

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

35

Nông Thị Thu Trang

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

36

Lê Đức Cường

1961

Nam

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

37

Nguyễn Hữu Dũng

1987

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

38

Nguyễn Thành Sơn

1979

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

39

Nguyễn Xuân Tám

1979

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

40

Khúc Đỗ Tri

1977

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

41

Nguyễn Hồng Sơn

1978

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

42

Lê Đức Tùng

1988

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

43

Nguyễn Thị Mỵ

1968

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

44

Nguyễn Mai Thơ

1978

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

45

Trần Thanh Tùng

1975

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

46

Nguyễn Đỗ Long

1985

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

47

Nguyễn Hải Kiên

1973

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

48

Lê Huy Thục

1981

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

49

Yến Văn Hòa

1985

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

50

Tống Việt Anh

1980

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

51

Nguyễn Xuân Giáp

1984

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

52

Nguyễn Văn Hiến

1983

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

53

Nguyễn Duy Hùng

1984

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

54

Lò Mai Trang

1989

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

55

Nguyễn Thanh Huyền

1986

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

56

Lưu Thị Hồng Điểm

1973

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

57

Nguyễn Thị Hà Hoa

1974

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

58

Nguyễn Quang Huy

1965

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

59

Nguyễn Thị Huyền

1975

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

60

Tạ Đình Thi

1972

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

61

Chu Hoàng Trung

1964

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

62

Vũ Thị Kim Vân

1971

Nữ

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

63

Đinh Tiến Hiếu

1962

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

64

Phan Văn Hùng

1972

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

65

Trần Thị Vân

1976

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

66

Vũ Hạnh Chi

1981

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

67

Chu Thị Hương Thu

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

68

Trang Tố Uyên

1980

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

69

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

1976

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

70

Nguyễn Thị Giang

1992

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

71

Vũ Việt Hoàng

1985

Nam

Giảng viên

ĐH

Môn chung

72

Đào Thị Thúy Anh

1976

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Hội họa

73

Nguyễn Thị Thu Hằng

1980

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Hội họa

74

Nguyễn Lương Lệ Chi

1979

Nữ

Chuyên viên

Thạc sĩ

Hội họa

75

Bùi Thị Ánh Tuyết

1981

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

76

Ngô Thị Hòa

1990

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Hội họa

77

Trần Hoàng Tiến

1956

Nam

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Thiết kế thời trang

78

Trần Văn Quyến

1953

Nam

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Thiết kế thời trang

79

Bùi Ngọc Hưng

1972

Nam

Chuyên viên chính

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

80

Phạm Thị Ngọc Bích

1979

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

81

Hoàng Thị Thu Hằng

1976

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

82

Phạm Thị Lý

1983

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

83

Hoàng Thị Oanh

1969

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

84

Trần Thị Liên

1965

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

85

Lưu Ngọc Lan

1980

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

86

Võ Thị Ngọc Anh

1982

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

87

Lê Phương Anh

1983

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

88

Hoàng Thắng

1991

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

89

Đỗ Thu Huyền

1992

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

90

Nguyễn Huyền Trang

1993

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

91

Trương Tuấn Anh

1979

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

92

Bùi Thị Nam

1976

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

93

Ngô Văn Sơn

1977

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

94

Nguyễn Minh Thùy

1969

Nữ

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

95

Phạm Viết Minh Tri

1977

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

96

Lê Mai Trinh

1974

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

97

Ngô Thị Thu Hà

1970

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

98

Nguyễn Thị Minh Ngọc

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

99

Nguyễn Bích Nhung

1983

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

100

Vũ Thanh Nghị

1972

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

101

Lê Nguyễn Kiều Trang

1987

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế thời trang

102

Tô Kim Nhung

1983

Nữ

Giảng viên

ĐH

Thiết kế thời trang

103

Lê Thị Hồng Quyên

1981

Nữ

Giảng viên

ĐH

Thiết kế thời trang

104

Trần Thanh Nga

1984

Nữ

Giảng viên

ĐH

Thiết kế thời trang

105

Nguyễn Hoàng Tùng

1992

Nam

Giảng viên

ĐH

Thiết kế thời trang

106

Trần Việt Hùng

1981

Nam

Giảng viên

ĐH

Thiết kế thời trang

107

Trần Danh Toàn

1979

Nam

Chuyên viên

ĐH

Môn chung

108

Phạm Ngọc Dũng

1959

Nam

Giảng viên

Tiến sĩ

Diễn viên kịch, điện ảnh

109

Nguyễn Thúy Hường

1982

Nữ

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Diễn viên kịch, điện ảnh

110

Đỗ Anh Tuấn

1971

Nam

Chuyên viên chính

Thạc sĩ

Diễn viên kịch, điện ảnh

111

Nguyễn Quỳnh Trang

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Diễn viên kịch, điện ảnh

112

Phạm Ngọc Thùy

1988

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Diễn viên kịch, điện ảnh

113

Đoàn Thị Thu Hà

1969

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Diễn viên kịch, điện ảnh

114

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

1985

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Diễn viên kịch, điện ảnh

115

Cù Thị Minh Giang

1982

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Diễn viên kịch, điện ảnh

116

Nguyễn Minh Anh

1988

Nữ

Chuyên viên

Thạc sĩ

Môn chung

117

Bùi Thị Huyền

1988

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

118

Nguyễn Thị Thu Hương

1991

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Diễn viên kịch, điện ảnh

119

Đỗ Quang Minh

1958

Nam

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Thanh nhạc

120

Trần Mai Tuyết

1964

Nữ

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Thanh nhạc

121

Đỗ Hương Giang

1981

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

122

Trần Thị Thảo

1968

Nữ

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Thanh nhạc

123

Đào Văn Lợi

1979

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

124

Đào Thị Khánh Chi

1983

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

125

Nguyễn Chí Công

1978

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

126

Nguyễn Thúy Hà

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

127

Đàm Minh Hưng

1976

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

128

Nguyễn Thị Huyền

1983

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

129

Ngô Quốc Khánh

1977

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

130

Đặng Thị Lan

1981

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

131

Hà Thị Lý

1983

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

132

Nguyễn Thị Nga

1982

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

133

Trần Tân Phương

1982

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

134

Đoàn Thị Thúy Trang

1986

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

135

Hoàng Quốc Tuấn

1982

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

136

Vũ Thị Tươi

1992

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

137

Phạm Bích Ngọc

1989

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

138

Phạm Thị Thu Trang

1987

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

139

Bùi Thị Thanh Tuyền

1987

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

140

Viên Thị Hường

1981

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

141

Đặng Thị Loan

1974

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

142

Trịnh Thị Oanh

1976

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

143

Chu Thị Hoài Phương

1982

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

144

Trần Thị Thanh Quý

1982

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

145

Giáp Văn Thịnh

1981

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

146

Lê Thị Tình

1987

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

147

Lê Thị Út

1982

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

148

Lại Thị Phương Thảo

1983

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

149

Nguyễn Ngọc Anh

1985

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

150

Lê Nam

1983

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

151

Phùng Hoàng Việt

1980

Nam

Chuyên viên

Thạc sĩ

Môn chung

152

Lê Minh Tuyến

1984

Nữ

Giảng viên

ĐH

Thanh nhạc

153

Nguyễn Thanh Duyên

1985

Nữ

Giảng viên

ĐH

Thanh nhạc

154

Nguyễn Phương Thảo

1985

Nữ

Giảng viên

ĐH

Thanh nhạc

155

Nguyễn Thị Mai Hương

1984

Nữ

Giảng viên

ĐH

Thanh nhạc

156

Dương Thị Thu Hà

1979

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Piano

157

Ngô Thị Việt Anh

1972

Nữ

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Piano

158

Phạm Hồng Phương

1964

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Piano

159

Lương Diệu Ánh

1976

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Piano

160

Đào Văn Kiên

1973

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Piano

161

Phạm Bá Sản

1987

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Piano

162

Nguyễn Nguyệt Cầm

1971

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Piano

163

Đặng Thái Sơn

1984

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Piano

164

Đinh Công Hải

1980

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Piano

165

Hà Cẩm Vân

1982

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Piano

166

Nghiêm Thị Hà Ngân

1992

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Piano

167

Lê Hải Thuận

1979

Nam

Giảng viên

ĐH

Piano

168

Nguyễn Tất Sáng

1980

Nam

Giảng viên

ĐH

Piano

V

Khối ngành V (Trình độ Đại học)

 

 

 

 

 

1

Phạm Minh Phong

1977

Nam

Giảng viên

Tiến sĩ

Công nghệ may

2

Vũ Mai Hiên

1989

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

3

Lê Thị Lan

1982

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

4

Nguyễn Hải Hà

1981

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

5

Nguyễn Thị Bích Liên

1981

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

6

Nguyễn Triều Dương

1985

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

7

Trương Tố Loan

1978

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

8

Nguyễn Minh Trâm

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

VI

Khối ngành VII (Trình độ Đại học)

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Phương Thảo

1980

Nữ

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Công tác xã hội

2

Lương Thị Thanh Hải

1979

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Công tác xã hội

3

Nguyễn Thị Thanh Loan

1980

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Công tác xã hội

4

Tạ Thị Phúc

1987

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Công tác xã hội

5

Nguyễn Thị Huyền

1981

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

6

Lương Thị Đào

1990

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Công tác xã hội

7

Nguyễn Hữu Thức

1955

Nam

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

8

Lê Quang Vinh

1953

Nam

CV cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

9

Nguyễn Văn Định

1972

Nam

Chuyên viên

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

10

Trần Vĩnh Khương

1971

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

11

Nguyễn Thị Thanh Mai

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

12

Nguyễn Thị Lan

1987

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

13

Vũ Thị Thái Hoa

1987

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

14

Lý Minh Huệ

1972

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

15

Lê Thị Nguyên

1991

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

16

Trịnh Anh Tuân

1980

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

17

Đào Thị Thủy Tiên

1992

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

18

Dương Anh Đức

1983

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

19

Lê Việt Hùng

1983

Nam

Giảng viên

ĐH

Môn chung

20

Hà Thị Hoa

1966

Nữ

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Du lịch

21

Trịnh Thị Thu Hiền

1978

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Du lịch

22

Nguyễn Thị Thu Hằng

1968

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Du lịch

23

Nguyễn Đức Hoàng

1973

Nam

Chuyên viên chính

Tiến sĩ

Du lịch

24

Chu Đức Tùng

1988

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

Du lịch

25

Ngân Thị Thương

1973

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Du lịch

26

Vũ Thanh Thủy

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Du lịch

27

Phạm Thị Thu Hà

1980

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Môn chung

28

Đinh Thị Hải Yến

1974

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

Du lịch

VII

Khối ngành VII (Trình độ Thạc sĩ)

 

 

 

 

 

1

Đào Đăng Phượng

1966

Nam

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

2

Trần Hoàng Tiến

1956

Nam

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

3

Nguyễn Hữu Thức

1955

Nam

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

4

Lê Quang Vinh

1953

Nam

CV cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

5

Nguyễn Thị Phương Thảo

1980

Nữ

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

6

Hà Thị Hoa

1966

Nữ

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

7

Nguyễn Văn Cường

1976

Nam

Giảng viên

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

8

Nguyễn Thanh Dung

1979

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

9

Nguyễn Thanh Nga

1980

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

10

Đỗ Việt Hùng

1979

Nam

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

11

Nguyễn Mai Hương

1982

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

12

Trần Văn Quyến

1953

Nam

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

13

Nguyễn Thị Thanh Loan

1980

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

14

Trịnh Thị Thu Hiền

1978

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

15

Nguyễn Thị Thu Hằng

1968

Nữ

Giảng viên

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

16

Nguyễn Đức Hoàng

1973

Nam

Chuyên viên chính

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

17

Nguyễn Văn Định

1972

Nam

Chuyên viên

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

 

A.   Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

STT

Khối ngành

Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

1

Khối ngành I

13.6

2

Khối ngành II

1.8

3

Khối ngành III

 

4

Khối ngành IV

 

5

Khối ngành V

1.1

6

Khối ngành VI

 

7

Khối ngành VII

3.6

 

 

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
 

 

 

 

PGS.TS Đào Đăng Phượng