Thanh tra

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục trường ĐHSP Nghệ thuật TW

29 Tháng Tám 2018

 

Số/ký hiệu: 1698/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 29/08/2018
Cơ quan ban hành: Phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: PGS.TS. Đào Đăng Phượng