Điều kiện đảm bảo chất lượng

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019

28 Tháng Sáu 2019

Biểu mẫu 17

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng sư phạm chính quy

Trung cấp sư phạm chính quy

Chính quy

Liên thông chính quy

Văn bằng 2 chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

1. Về văn bằng

- Có bằng thạc sĩ đúng với chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng đại học chính quy loại khá trở lên, ngành đúng với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành LL&&PPDH âm nhạc, phải học bổ sung các môn học hay học phần do trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương quy định.

2. Lý lịch bản thân rõ ràng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Nếu người dự thi là cán bộ, viên chức cơ quan nhà nước phải có quyết định cử đi học. Người chưa có việc làm phải được cơ quan địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không vi phạm pháp luật.

* Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp với trình độ đào tạo tiến sĩ

- Ngành tốt nghiệp đại học được coi là ngành đúng: Sư phạm Âm nhạc. Chuyên ngành tốt nghiệp thạc sĩ được coi là chuyên ngành đúng: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

- Ngành tốt nghiệp đại học, chuyên ngành tốt nghiệp thạc sĩ là chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần bao gồm: Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy, Biểu diễn âm nhạc (thanh nhạc, nhạc cụ), Dân tộc nhạc học, Sư phạm biểu diễn Âm nhạc, Âm nhạc học...

* Ghi chú:

- Các trường hợp khác do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

- Các học phần bổ sung kiến thức do Hội đồng tuyển sinh quyết định trên cơ sở đối chiếu giữa Chương trình đào tạo đại học của người học và Chương trình đào tạo đại học cùng ngành của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

 

1. Về văn bằng

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức;

- Người tốt nghiệp đại học một số ngành có thể đăng ký dự thi vào chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý văn hóa sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định;

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành;

2. Yêu cầu về kinh nghiệm công tác chuyên môn

- Đối với những người có bằng đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp tốt nghiệp đạt loại khá trở lên được phép dự thi ngay trong năm tốt nghiệp.

- Đối với những người có bằng đại học thuộc ngành gần tốt nghiệp đạt loại khá trở lên được dự tuyển ngay sau khi đã bổ sung các học phần và chứng chỉ theo yêu cầu.

- Đối với các ngành khác, người học dự thi vào chuyên ngành Quản lý văn hóa phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực văn hóa.

- Trường hợp khác, sau khi tốt nghiệp một năm.

- Công dân nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam được Hiệu trưởng căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập ở trình độ đại học; trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo và trình độ tiếng Việt để xét tuyển; trường hợp có điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về việc tiếp nhận công dân nước ngoài đến Việt Nam học tập ở trình độ thạc sĩ thì áp dụng qui định của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác đó.

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc

hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

4. Có đủ sức khỏe để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh tùy tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học.

5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của nhà trường.

* Ngành đúng, ngành phù hợp

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Sư phạm Âm nhạc.

- Ngành gần: Âm nhạc học, Thanh nhạc, Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Ca kịch dân tộc truyền thống, Dân tộc nhạc học...

- Ngành đúng:  Quản lý văn hóa.

- Ngành gần: Văn hóa học, Việt Nam học, Bảo tồn - Bảo tàng, Xuất bản - Phát hành sách, Ngữ văn, Báo chí, Nhân học, Lịch sử, Thư viện, Du lịch, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Lý luận nghệ thuật (Âm nhạc, Sân khấu - Điện ảnh, Mĩ thuật…)

- Ngành khác: Tài chính, Kế toán, Xây dựng, Công nghệ - Thông tin… Đối với các ngành khác, người học phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực văn hóa.

- Ngành đúng: Sư phạm Mỹ thuật

- Ngành phù hợp: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật.

 - Ngành gần: Đồ họa, Hội họa, Điêu khắc, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu điện ảnh, Mỹ thuật truyền thống...

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Xét tuyển môn Ngữ văn

- Thi hai môn năng khiếu

- Thí sinh đã tốt nghiệp TC/CĐ cùng ngành đào tạo hoặc tương đương

- Xét tuyển môn Ngữ văn

- Thi hai môn năng khiếu

 

 

 

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo, Nghiên cứu sinh phải có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau đây:

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ trong thời hạn 1 năm tính đến ngày trình hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước được đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng với trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B2.

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương không bắt buộc học viên phải học học phần ngoại ngữ tại trường nhưng Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy nếu học viên có nhu cầu và đánh giá học phần. Học viên trước khi bảo vệ luận văn phải đạt trình độ tối thiểu bậc 3/6 (trình độ B1 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam (Phụ lục II) hoặc tương đương. Học viên được miễn đánh giá học phần ngoại ngữ trong các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở 1 số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngôn ngữ nước ngoài;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II) và trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ, được cấp bởi 1 cơ sở được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận hoặc của Trung tâm ngoại ngữ - Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. Hiệu trưởng phải thẩm định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của chứng chỉ Ngoại ngữ trước khi công nhận tương đương theo phụ lục II.

- Nẵm vững, sử dụng và vận dụng được những kiến thức thuộc chương trình đào tạo

- Có kiến thức, vận dụng được những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm vào thực tiễn nghề nghiệp

- Có năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

- Đạt chuẩn trình độ tiếng anh A2 (tương đương với B1 Khung tham chiếu Châu Âu) 

 

 

 

 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo cho việc học tập, nghiên cứu.

- Học viên được học tập và giao lưu với các chuyên gia hàng đầu về Văn hóa Nghệ thuật.

- Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo, các Hội thảo khoa học, các chuyên đề, Seminar...

- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo cho việc học tập, nghiên cứu.

- Học viên được học tập và giao lưu với các chuyên gia hàng đầu về Văn hóa Nghệ thuật.

- Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo, các Hội thảo khoa học, các chuyên đề, Seminar...

 Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo cho việc học tập, nghiên cứu.

- Học viên được học tập và giao lưu với các chuyên gia hàng đầu về Văn hóa Nghệ thuật.

- Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo, các Hội thảo khoa học, các chuyên đề, Seminar...

- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo cho việc học tập, nghiên cứu.

- Học viên được học tập và giao lưu với các chuyên gia hàng đầu về Văn hóa Nghệ thuật.

- Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo, các Hội thảo khoa học, các chuyên đề, Seminar...

 

- Đối thoại với Hiệu trường thường niên

- Tổ chức tuần sinh hoạt công dân

- Tổ chức tọa đàm về tập huấn chương trình đào tạo theo tín chỉ, về kỹ năng sống, an toàn giao thông...

- Tổ chức giao lưu, cắm trại trong trường...

- Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm xây dựng môi trường thực hành biểu diễn cho sinh viên

- Tổ chức các đợt thực tập sư phạm, thực tế chuyên môn, và thực tập nghề nghiệp để sinh viên tiếp cận với môi trường nghề nghiệp thực tế 

 

 

 

 

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc gồm 3 phần như sau: Phần 1. Các học phần bổ sung;  Phần 2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan;  Phần 3. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ. (có file đính kèm).

* Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu:

- Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ  Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc:

- Chương trình đào tạo tạo Thạc sĩ Quản lý văn hóa

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Mỹ thuật

* Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng:

- Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ  Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc:

- Chương trình đào tạo tạo Thạc sĩ Quản lý văn hóa

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Mỹ thuật

 - Sư phạm Âm nhạc 51140221

/Sư phạm Âm nhạc Mầm non 52140221

- Sư phạm Mỹ thuật 51140222

- Sư phạm Mỹ thuật Mầm non 52140222

- Quản lý văn hóa 52220342

- Thiết kế thời trang 52210404

- Thiết kế đồ họa 52210403

- Hội họa 52210103

- Thanh nhạc 52210205

- Piano 52210208

- Diễn viên Kịch-Điện ảnh 52210234

- Công nghệ may 52540204

- Công tác xã hội 52760101

- Quản lý văn hóa du lịch 52220342

 - Sư phạm Âm nhạc

- Sư phạm Mỹ thuật

- Quản lý văn hóa

 

 

 

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 

 Có khả năng học tập nâng cao ở trình độ Tiến sĩ chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc, LL&PPDHBM Mỹ thuật, QLVH

Có khả năng học tập nâng cao lên trình độ thạc sĩ 

Có khả năng học tập nâng cao lên trình độ thạc sĩ  

 

 

 

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

 - Làm công tác giảng dạy âm nhạc tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Làm công tác nghiên cứu ở các tổ chức, cơ quan về âm nhạc, các cơ sở đào tạo đặc biệt về lĩnh vực âm nhạc, Lí luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

- Làm những công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối văn hóa nghệ thuật.

- Làm công tác giảng dạy âm nhạc tại các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Làm công tác nghiên cứu ở các tổ chức, cơ quan về âm nhạc, các cơ sở đào tạo đặc biệt về lĩnh vực âm nhạc, Lí luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

- Làm những công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối văn hóa nghệ thuật.

 

- Làm công tác giảng dạy tại các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân

- Làm công tác nghiên cứu tại các tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực nghệ thuật

- Sáng tác, thiết kế và tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật

- Có thể học tiếp lên trình độ thạc sỹ 

Làm công tác giảng dạy tại các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân

- Làm công tác nghiên cứu tại các tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực nghệ thuật

- Sáng tác, thiết kế và tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật

- Có thể học tiếp lên trình độ thạc sỹ 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng