Điều kiện đảm bảo chất lượng

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019

28 Tháng Sáu 2019

Biểu mẫu 18

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

STT

Khối ngành

Quy mô sinh viên hiện tại

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng sư phạm

Trung cấp sư phạm

Chính quy

Vừa làm vừa học

Chính quy

Vừa làm vừa học

Chính quy

Vừa làm vừa học

 

Tổng số

30

337

2624

365

 

 

 

 

1

Khối ngành I

30

164

853

360

 

 

 

 

2

Khối ngành II

   

1471

 

x

x

x

x

3

Khối ngành III

       

x

x

x

x

4

Khối ngành IV

       

x

x

x

x

5

Khối ngành V

   

35

 

x

x

x

x

6

Khối ngành VI

       

x

x

x

x

7

Khối ngành VII

 

173

265

35

x

x

x

X

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

STT

Khối ngành

Số sinh viên tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại khá

 

Tổng số

764

17

118

574

 

1

Khối ngành I

239

8

43

159

82%

2

Khối ngành II

479

9

64

381

85%

3

Khối ngành III

         

4

Khối ngành IV

         

5

Khối ngành V

         

6

Khối ngành VI

         

7

Khối ngành VII

46

0

11

34

73%

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

* Các môn học của từng chuyên ngành đào tạo Đại học chính quy được đăng tải trên website: http://www.spnttw.edu.vn/ và trên trang tín chỉ của Nhà trường

* Các môn học của từng chuyên ngành đào tạo sau Đại học

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

Khóa 8 LL&PPDH Âm nhạc

1

Dàn dựng chương trình nghệ thuật

- Trang bị kiến thức về phương pháp biên tập và dàn dựng một chương trình nghệ thuật trong nhà trường. Sau phần lý thuyết người học vận dụng kiến thức đã tiếp thu được để cùng tập thể nhóm hoặc tự bản thân biên tập, dàn dựng và tham gia biểu diễn một chương trình nghệ thuật (ca - múa - nhạc) có thời lượng từ 45 đến 60 phút.

4

17/8; 18/8; 19/8/2018 24/8; 25/8; 26/8/2018

Thực hành biểu diễn

2

Âm nhạc cổ truyền

- Những kiến thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam: tổng quan về âm nhạc người Việt; một số thể loại ca cổ; một số làn điệu dân ca tiêu biểu cho các vùng miền
- Những kiến thức về dân ca nghi lễ và dân tộc một số tộc người; tổng quan về hệ nhạc cụ dân tộc Việt Nam; phương thức tổ chức dàn nhạc trong âm nhạc dân gian và âm nhạc cung đình.

2

08/9; 09/9; 15/9; 16/9/2018
(Học ghép cùng Khóa 9 + Khóa 10)

Làm tiểu luận

Khóa 9 LL&PPDH Âm nhạc

1

Phân tích tác phẩm âm nhạc

- Hệ thống lại kiến thức PTTP: đặc điểm ngôn ngữ âm nhạc, các lối tiến hành âm nhạc…
- Nắm vững được một số đặc điểm chủ yếu trong phân tích dân ca Việt Nam như: điệu thức, cấu trúc, giai điệu, tiết tấu.

3

14/9; 21/9; 28/9; 05/10/2018

Vấn đáp

2

Chỉ huy hợp xướng

- Trang bị cho học viên hệ thống kiến thức Nâng cao về chỉ huy âm nhạc nói chung và chỉ huy hợp xướng nói riêng.
- Trang bị cho học viên những kiến thức về các hình thức chỉ huy hợp xướng và hát tập thể có tốp nhạc đệm hoặc không có nhạc đệm.

2

 27/8; 10/9; 17/9; 24/9 và Sáng 29/9/2018
(Học ghép cùng khóa 10)

Thực hành biểu diễn

3

Công nghệ Âm nhạc

- Những kiến thức cơ bản về thiết bị công nghệ âm nhạc thông dụng.
- Hiểu biết về các phần mềm thu âm, phối khí phục vụ dạy học âm nhạc...
- Các quy trình cơ bản của việc xuất bản phục vụ dạy học âm nhạc.

3

27/8; 10/9; 17/9; 24/9; Chiều 29/9; 06/10; 07/10/2018

Thực hành

4

Âm nhạc cổ truyền

- Những kiến thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam: tổng quan về âm nhạc người Việt; một số thể loại ca cổ; một số làn điệu dân ca tiêu biểu cho các vùng miền
- Những kiến thức về dân ca nghi lễ và dân tộc một số tộc người; tổng quan về hệ nhạc cụ dân tộc Việt Nam; phương thức tổ chức dàn nhạc trong âm nhạc dân gian và âm nhạc cung đình.

2

08/9; 09/9; 15/9; 16/9/2018
(Học ghép cùng khóa 8 + Khóa 10)

Làm tiểu luận

5

Âm nhạc đương đại

- Âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX: Những kiến thức cơ bản, hệ thống về âm nhạc Việt Nam từ đầu thế kỷ XX; sự hình thành và phát triển của nền âm nhạc mới trên các lĩnh vực thanh nhạc, khí nhạc, nghiên cứu, phê bình và đào tạo âm nhạc.
- Âm nhạc đương đại thế giới: Quá trình phát triển của âm nhạc thế giới (chủ yếu là âm nhạc phương Tây) và thế kỷ XX (phong cách, quan điểm thẩm mỹ, bút pháp sáng tác; sự hình thành và phát triển các trào lưu âm nhạc và các nhạc sĩ tiêu biểu).

2

 22/9; 23/9; 30/9/2018

Làm tiểu luận

6

Dàn dựng chương trình nghệ thuật

- Trang bị kiến thức về phương pháp biên tập và dàn dựng một chương trình nghệ thuật trong nhà trường. Sau phần lý thuyết người học vận dụng kiến thức đã tiếp thu được để cùng tập thể nhóm hoặc tự bản thân biên tập, dàn dựng và tham gia biểu diễn một chương trình nghệ thuật (ca - múa - nhạc) có thời lượng từ 45 đến 60 phút.

4

 03/3; 9/3; 10/3;
16/3; 17/3; 23/3/2019

Thực hành

7

Hòa thanh

 - Hiểu được phương pháp tổ chức và phương pháp rèn luyện kiến thức, kỹ năng âm nhạc cho học sinh và sinh viên trong các hoạt động: ca hát, đọc nhạc, nghe nhạc và tiếp thu kiến thức âm nhạc.

2

23/02; 24/02; 02/3/2019
(Học ghép cùng khóa 10)

Thực hành

Khóa 10 LL&PPDH Âm nhạc

1

Tiếng Anh 2

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết trong Tiếng Anh phù hợp với trình độ B1 Tiếng Anh tham chiếu theo khung Châu Âu

8

 11/8; 12/8; 18/8; 19/8; 25/8; 26/8/2018

Thi 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

2

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

- Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lí và lôgíc.
- Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.
- Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

3

 12/10; 19/10; 26/10; 02/11/2018
(Học ghép cùng khóa 11)

Làm tiểu luận

3

Phương pháp dạy học chuyên ngành

- Thiết kế được các hoạt động rèn luyện kỹ năng ca hát cho HS, SV.
- Thiết kế được các hoạt động rèn luyện kỹ năng đọc nhạc cho HS, SV.
- Thiết kế được các hoạt động rèn luyện kỹ năng nghe nhạc cho HS, SV.
- Thiết kế được các hoạt động rèn luyện kỹ năng tiếp thu kiến thức âm nhạc cho HS, SV.

3

 13/10; 14/10; 20/10; 21/10/2018
(Học ghép cùng khóa 11)

Làm tiểu luận

4

Âm nhạc cổ truyền

- Những kiến thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam: tổng quan về âm nhạc người Việt; một số thể loại ca cổ; một số làn điệu dân ca tiêu biểu cho các vùng miền
- Những kiến thức về dân ca nghi lễ và dân tộc một số tộc người; tổng quan về hệ nhạc cụ dân tộc Việt Nam; phương thức tổ chức dàn nhạc trong âm nhạc dân gian và âm nhạc cung đình.

2

08/9; 09/9; 15/9; 16/9/2018
(Học ghép cùng khóa 8 + Khóa 9)

Làm tiểu luận

5

Chỉ huy hợp xướng

- Trang bị cho học viên hệ thống kiến thức Nâng cao về chỉ huy âm nhạc nói chung và chỉ huy hợp xướng nói riêng.
- Trang bị cho học viên những kiến thức về các hình thức chỉ huy hợp xướng và hát tập thể có tốp nhạc đệm hoặc không có nhạc đệm.

2

 27/8; 10/9; 17/9; 24/9 và Sáng 29/9/2018
(Học ghép cùng khóa 9)

Thực hành

6

Lý luận dạy học

- Áp dụng được các vấn đề của quá trình dạy học hiện đại và qui luật dạy học vào môn học thuộc chuyên môn.
- Thiết kế được kế hoạch bài giảng thuộc môn học chuyên môn.
- Thiết kế được bài giảng thuộc các môn chuyên ngành phụ trách theo quan điểm dạy học định hướng hành động và quan điểm dạy học định hướng năng lượng.
- Thiết kế được bài giảng thuộc chuyên môn có sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại.

2

 10/11; 11/11; 17/11/2018

Làm tiểu luận

7

Thanh nhạc

- Học viên tiếp tục học tập để phát triển kỹ thuật thanh nhạc cơ bản và củng cố kiến thức, Mở rộng dần âm vực và tính chất linh hoạt của giọng hát.
- Luyện tập nâng cao các kỹ thuật Legato, Nonlegato, Staccato.
- Luyện tập kĩ thuât chuyển giọng ở giọng nữ và đóng tiếng ở giọng nam.
- Tìm hiểu ngôn ngữ trong ca hát, thống nhất vị trí âm thanh.

2

Từ 1/3/2019 đến 18/5/2019

Thực hành

8

Piano

-Trang bị những kỹ thuật piano cơ bản, giúp người học có nhiều thuận lợi hơn trong giảng dạy.
-Thực hành biểu diễn các nhạc phẩm bằng nhạc cụ piano.

2

Từ 1/3/2019 đến 18/5/2019

Thực hành biểu diễn

9

Công nghệ Âm nhạc

- Những kiến thức cơ bản về thiết bị công nghệ âm nhạc thông dụng.
- Hiểu biết về các phần mềm thu âm, phối khí phục vụ dạy học âm nhạc...
- Các quy trình cơ bản của việc xuất bản phục vụ dạy học âm nhạc.

3

16/3; 17/3; 23/3/2019

Thực hành

10

Hòa thanh

 - Hiểu được phương pháp tổ chức và phương pháp rèn luyện kiến thức, kỹ năng âm nhạc cho học sinh và sinh viên trong các hoạt động: ca hát, đọc nhạc, nghe nhạc và tiếp thu kiến thức âm nhạc.

2

23/02; 24/02; 02/3/2019

Vấn đáp

Khóa 11 LL&PPDH Âm nhạc

1

Triết học

- Nắm vững những kiến thức về triết  học và vai trò của triết học, lịch sử triết học thế giới và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Qua đó, có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.
- Nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4

18/8; 19/8; 25/8; 26/8; 08/9; 09/9/2018

Làm tiểu luận

2

Tiếng Anh

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết trong Tiếng Anh phù hợp với trình độ B1 Tiếng Anh tham chiếu theo khung Châu Âu

8

15/9; 16/9; 22/9; 23/9; 06/10; 07/10/2018; 06/4; 07/4; 13/4; 14/4; 20/4; 21/4/2019
 

Thi 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

3

Tâm lý học giáo dục nghệ thuật

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản TLH giáo dục Nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng tâm lý học giáo dục nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân
 

2

24/3; 30/3; 31/3/2019
(Học ghép cùng khóa 12)

Làm tiểu luận

4

Thanh nhạc

- Học viên tiếp tục học tập để phát triển kỹ thuật thanh nhạc cơ bản và củng cố kiến thức, Mở rộng dần âm vực và tính chất linh hoạt của giọng hát.
- Luyện tập nâng cao các kỹ thuật Legato, Nonlegato, Staccato.
- Luyện tập kĩ thuât chuyển giọng ở giọng nữ và đóng tiếng ở giọng nam.
- Tìm hiểu ngôn ngữ trong ca hát, thống nhất vị trí âm thanh.

2

Từ 1/3/2019 đến 18/5/2019

Thực hành

5

Piano

-Trang bị những kỹ thuật piano cơ bản, giúp người học có nhiều thuận lợi hơn trong giảng dạy.
-Thực hành biểu diễn các nhạc phẩm bằng nhạc cụ piano.

2

Từ 1/3/2019 đến 18/5/2019

Thực hành

6

Thực tế chuyên môn

- Bổ sung kiến thức về biên soạn giáo án, bài giảng qua thực hành sư phạm.
- Củng cố các kỹ năng giảng dạy theo phong cách truyền thống (thuyết trình, diễn giải, vấn đáp…)
- Bổ sung cho người học lý thuyết về phương pháp dạy học theo phong cách truyền thống kết hợp phong cách hiện đại.

4

Từ ngày 02/6 đến 08/6/2019
(Học ghép cùng khóa 10)

Làm tiểu luận

7

Công nghệ Âm nhạc

- Những kiến thức cơ bản về thiết bị công nghệ âm nhạc thông dụng.
- Hiểu biết về các phần mềm thu âm, phối khí phục vụ dạy học âm nhạc...
- Các quy trình cơ bản của việc xuất bản phục vụ dạy học âm nhạc.

3

16/3; 17/3; 23/3/2019
(Học ghép cùng khóa 10 + Khóa 12)

Thực hành

Khóa 12 LL&PPDH Âm nhạc

1

Triết học

- Nắm vững những kiến thức về triết  học và vai trò của triết học, lịch sử triết học thế giới và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Qua đó, có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.
- Nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4

18/8; 19/8; 25/8; 26/8; 08/9; 09/9/2018

Làm tiểu luận

2

Tiếng Anh 1

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết trong Tiếng Anh phù hợp với trình độ B1 Tiếng Anh tham chiếu theo khung Châu Âu

8

06/4; 07/4; 13/4; 14/4; 20/4; 21/4/201
 

Thi 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

3

Công nghệ Âm nhạc

- Những kiến thức cơ bản về thiết bị công nghệ âm nhạc thông dụng.
- Hiểu biết về các phần mềm thu âm, phối khí phục vụ dạy học âm nhạc...
- Các quy trình cơ bản của việc xuất bản phục vụ dạy học âm nhạc.

3

16/3; 17/3; 23/3/2019
(Học ghép cùng khóa 11)

Thực hành

4

Thực tế chuyên môn

- Bổ sung kiến thức về biên soạn giáo án, bài giảng qua thực hành sư phạm.
- Củng cố các kỹ năng giảng dạy theo phong cách truyền thống (thuyết trình, diễn giải, vấn đáp…)
- Bổ sung cho người học lý thuyết về phương pháp dạy học theo phong cách truyền thống kết hợp phong cách hiện đại.

4

Từ ngày 02/6 đến 08/6/2019
(Học ghép cùng khóa 10 + Khóa 11)

Làm tiểu luận

5

Tâm lý học giáo dục nghệ thuật

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản TLH giáo dục Nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng tâm lý học giáo dục nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân
 

2

24/3; 30/3; 31/3/2019
(Học ghép cùng khóa 11)

Làm tiểu luận

2. Chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Mỹ thuật

I :  Học kỳ I năm 2018 - 2019

 

 

 

 

KHÓA 4

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trinh giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Nghệ thuật Sơn dầu (ghép k5, k6)

Học phần gồm 03 tín chỉ thực hành trên chất liệu sơn dầu và 01 tín chỉ bài thu hoạch. Cập nhập thông tin mới củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng kỹ thuật thể hiện của học viên về các chất liêu Sơn dầu

3

 11/8; 12/8; 19/8; 25/8/2018

Thực hành

2

Nghệ thuật Tranh Lụa (ghép k5)

Học phần này cung cấp cho học viên một cách có hệ thống những kiến thức
, kỹ năng về một thể loại tranh chất liệu mang tinh sang  tác đáp ứng cho việc dạy học và các hoạt động Mỹ thuật ở trong và ngoài nhà trường như: Tranh lụa tĩnh vật, tranh lụa phong cảnh...

3

3/11; 4/11; 10/11;
11/11; S17/11/2018

Thực hành

3

Nghệ thuật Tranh Sơn mài (ghép k5)

Học phần gồm 03 tín chỉ thực hành trên chất liệu sơn mài và 01 tín chỉ bài thu hoạch. Cập nhập thông tin mới củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng kỹ thuật thể hiện của học viên về các chất liêu Sơn mài

3

16/9; 22/9; 23/9;
 29/9; S30/9/2018

Thực hành

4

Tự chọn 1: Nghệ thuật Tranh khắc

giới thiệu sâu về chất kiệu tranh Khắc gỗ
của thế giới - VN và kỹ thuật tranh in độc bản
Nâng cao kỹ năng và phương pháp thực hành sáng tác

2

 6/10; 7/10; 13/10/2018

Thực hành

5

Tự chọn 2: NT Tranh in độc bản

Nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về
kỹ thuật chất liệu tranh in độc bản

2

14/10; 20/10; 21/10/2018

Thực hành

KHÓA 5

1

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 (GHÉP K6)

- Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lí và lôgíc.
- Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.
- Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

3

24/11; 25/11; 1/12; 2/12; S8/12/2018

Làm tiểu luận

2

Tiếng Anh  2

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết

4

 11/8; 12/8; 19/8; 25/8; 26/8/2018

 

3

Nghệ thuật Sơn dầu (ghép k4, k6)

Học phần gồm 03 tín chỉ thực hành trên chất liệu sơn dầu và 01 tín chỉ bài thu hoạch. Cập nhập thông tin mới củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng kỹ thuật thể hiện của học viên về các chất liêu Sơn dầu

3

11/8; 12/8; 19/8; 25/8/2018

Thực hành

4

Nghệ thuật Tranh Lụa (ghép k4)

Học phần này cung cấp cho học viên một cách có hệ thống những kiến thức
, kỹ năng về một thể loại tranh chất liệu mang tinh sang  tác đáp ứng cho việc dạy học và các hoạt động Mỹ thuật ở trong và ngoài nhà trường như: Tranh lụa tĩnh vật, tranh lụa phong cảnh...

3

3/11; 4/11; 10/11;
11/11; S17/11/2018

Thực hành

5

Nghệ thuật Tranh Sơn mài (ghép k4)

Học phần gồm 03 tín chỉ thực hành trên chất liệu sơn mài và 01 tín chỉ bài thu hoạch. Cập nhập thông tin mới củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng kỹ thuật thể hiện của học viên về các chất liêu Sơn mài

3

16/9; 22/9; 23/9;
 29/9; S30/9/2018

Thực hành

KHÓA 6

1

Triết học

- Nắm vững những kiến thức về triết  học và vai trò của triết học, lịch sử triết học thế giới và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Qua đó, có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.
- Nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4

: 18/8; 19/8; 25/8; 26/8; 8/9; 9/9/2018

Làm tiểu luận

2

Tiếng Anh 1

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết

4


3/11; 4/11; 10/11; 11/11; 17/11; 18/11/2018

Thi 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

3

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 (GHÉP K5)

- Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lí và lôgíc.
- Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.
- Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

3

24/11; 25/11; 1/12; 2/12; S8/12/2018

Làm tiểu luận

4

Nghệ thuật Sơn dầu (ghép k4, k5)

Học phần gồm 03 tín chỉ thực hành trên chất liệu sơn dầu và 01 tín chỉ bài thu hoạch. Cập nhập thông tin mới củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng kỹ thuật thể hiện của học viên về các chất liêu Sơn dầu

3

11/8; 12/8; 19/8; 25/8/2018

Thực hành

Kỳ 2 năm học 2018 -2019

Khóa 4

1

Tự chọn 3: NT đương đại

-  Nâng cao khả năng tựtập hợp tài liệu và nghiên cứu độc lập.
 - Có khả năng cảm thụ, phân tích, nhận xét,đánh giácác tác phẩm mỹ thuật sáng tạo theo xu hướng Nghệ thuật đương đại.

2

 16/3; 17/3; 23/3/2019

Tiểu luận

Khóa 5

1

Phương pháp daỵ học chuyên ngành (ghép k6)

- Đánh giá cách sử dụng các phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học phù hợp với nội dung dạy học môn mỹ thuật trong nhà trường phổ thông.
- Đánh giá việc phối hợp các phương pháp dạy học trong bài mỹ thuật phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh.

3

23/2; 24/2; 2/3; 3/3;
S9/3/2019

Tiểu luận

2

Hình họa nâng cao (ghép k6)

Nhằm củng cố thêm kiến thức cơ bản về cấu trúc hình thể,
 hình khối, không gian ánh sáng… trong hệ thống bài hình họa nghiên
 cứu toàn thân nam nữ. Từ đó phát triển nâng cao những yếu tố cơ bản trong nghiên cứu hình, để tạo dựng bài hình họa mang tính chủ động và sáng tạo cao của học viên thông qua chất liệu than và sơn dầu

3

 10/3; 16/3; 14/3;
23/3; S24/3/2019

Thực hành

3

Thực tế chuyên môn (ghép k5,k6,k7)

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản thực tế các công trình nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng sáng tạo nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân

4

'Từ ngày 02/6 đến 08/6/2019

Tiểu luận

Khóa 6

1

Tiếng Anh 2

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết

4

 6/4; 7/4; 13/4; 20/4; 21/4
27/4/2019

 

2

Phương pháp daỵ học chuyên ngành (ghép k5)

- Đánh giá cách sử dụng các phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học phù hợp với nội dung dạy học môn mỹ thuật trong nhà trường phổ thông.
- Đánh giá việc phối hợp các phương pháp dạy học trong bài mỹ thuật phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh.

3

 23/2; 24/2; 2/3; 3/3;
S9/3/2019

Tiểu luận

3

Hình họa nâng cao (ghép k5)

Nhằm củng cố thêm kiến thức cơ bản về cấu trúc hình thể,
 hình khối, không gian ánh sáng… trong hệ thống bài hình họa nghiên
 cứu toàn thân nam nữ. Từ đó phát triển nâng cao những yếu tố cơ bản trong nghiên cứu hình, để tạo dựng bài hình họa mang tính chủ động và sáng tạo cao của học viên thông qua chất liệu than và sơn dầu

3

10/3; 16/3; 14/3;
23/3; S24/3/2019

Thực hành

4

Lý luận dạy học (ghép khóa 7)

- Áp dụng được các vấn đề của quá trình dạy học hiện đại và qui luật dạy học vào môn học thuộc chuyên môn.
- Thiết kế được kế hoạch bài giảng thuộc môn học chuyên môn.
- Thiết kế được bài giảng thuộc các môn chuyên ngành phụ trách theo quan điểm dạy học định hướng hành động và quan điểm dạy học định hướng năng lượng.
- Thiết kế được bài giảng thuộc chuyên môn có sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại.

2

28/4; 4/5; 5/5/2019

Tiểu luận

5

Tâm lý học nghệ thuật (ghép khóa 7)

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản TLH giáo dục Nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng tâm lý học giáo dục nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân

2

 11/5; 12/5; 18/5/2019

Tiểu luận

6

Thực tế chuyên môn (ghép k5,k6,k7)

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản thực tế các công trình nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng sáng tạo nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân

4

'Từ ngày 02/6 đến 08/6/2019

Tiểu luận

Khóa 7

1

Triết học

- Nắm vững những kiến thức về triết  học và vai trò của triết học, lịch sử triết học thế giới và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Qua đó, có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.
- Nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4

 23/2; 24/2; 2/3; 3/3; 9/6; 10/3/2019

Làm tiểu luận

2

Tiếng Anh 1

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết

4

6/4; 7/4; 13/4; 14/4; 20/4
21/4/2019

Thi 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

3

Lý luận dạy học (ghép khóa 7)

- Áp dụng được các vấn đề của quá trình dạy học hiện đại và qui luật dạy học vào môn học thuộc chuyên môn.
- Thiết kế được kế hoạch bài giảng thuộc môn học chuyên môn.
- Thiết kế được bài giảng thuộc các môn chuyên ngành phụ trách theo quan điểm dạy học định hướng hành động và quan điểm dạy học định hướng năng lượng.
- Thiết kế được bài giảng thuộc chuyên môn có sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại.

2

 28/4; 4/5; 5/5/2019

Tiểu luận

4

Tâm lý học nghệ thuật (ghép khóa 7)

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản TLH giáo dục Nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng tâm lý học giáo dục nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân

2

 11/5; 12/5; 18/5/2019

Tiểu luận

5

Thực tế chuyên môn (ghép k5,k6,k7)

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản thực tế các công trình nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng sáng tạo nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân

4

04/6, 07/6, 08/6, 09/6/2019

Tiểu luận

5

Quản lý xuất bản

       Nhận thức sâu sắc các khái niệm, nguyên tắc và ý nghĩa cơ bản về quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản- một lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
     Nắm vững các đặc điểm, nỗi dung quản lý nhà nước về xuất bản trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại
     Nắm chắc hình thức, phương pháp, công cụ quản lý nhà nước về xuất bản trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2

19/8; 25/8; 26/8/2018

Tiểu luận

3. Học kỳ II khóa 8 Thạc sĩ Quản lý văn hóa

 

 

 

 

1

Tiếng Anh 2

 Cung cấp những kiến thức tiếng Anh cơ bản về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu nhằm giúp học viên hoàn thiện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở mức độ lưu loát, để từ đó học viên có thể ứng dụng vào học tập, công tác nghiên cứu và giảng dạy. Học viên có thể hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn và xử lí được hầu hết các tình huống liên quan đến chủ điểm trong công việc, trường học, giải trí,... ; Có thể xử lý các tình huống đơn giản khi đi đến nơi sử dụng ngôn ngữ; Có khả năng viết đơn giản nhưng liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm; Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng và hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch của bản thân.
    Hoàn thành học phần học viên đạt trình độ tiếng Anh ở cấp độ B1 theo Khung trình độ chung châu Âu.

4

11/8; 12/8; 18/8; 19/8; 25/8; 26/8/2018

Nghe, Nói, Đọc, Viết

2

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu văn hóa, về bản chất của nghiên cứu khoa học văn hóa cũng như cấu trúc logic của một số công trình khoa học văn hóa.
Hiểu được các phương pháp nghiên cứu văn hóa.
Vận dụng kiến thức nghiên cứu vào hoạt động văn hóa, xã hội ở Việt Nam
Biết ứng dụng phương pháp nghiên cưu văn hóa để tạo hiệu quả quản lý văn hóa

3

24/11; 25/11; 01/12; 02/12

Tiểu luận

3

Nhân học văn hóa

Học viên nắm được những kiến thức cơ bản về nhân học văn hóa, lý thuyết về nhân học văn hóa,...
 Hiểu rõ vai trò, chức năng của nhân học văn hóa trong phát triển nguồn lực ở Việt Nam.

2

29/9; 30/9; 06/10/2018

Tiểu luận

4

Quản lý di sản văn hóa

Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần thiết về di sản văn hóa và vai trò của di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Việt Nam.
Nắm chắc nội dung các các văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa và du lịch.
Xác định được những thành tố của di sản văn hóa Việt Nam, những nội dung cần quản lý đối với di sản văn hóa.

2

07/10; 13/10; 14/10/2018

Tiểu luận

5

Quản lý hoạt động nghệ thuật

Nắm vững hệ thống pháp luật về quản lý văn hóa - nghệ thuật và các phương pháp quản lý văn hóa nghệ thuật.
 Xác định rõ những thành tố, sự tương tác, đối tượng văn hóa, nghệ thuật cần quản lý trong tình hình hiện nay.
 Nắm vững hệ thống pháp luật về quản lý văn hóa, nghệ thuật và các phương pháp quản lý văn hóa nghệ thuật.
 Xác định rõ những thành tố, sự tương tác, đối tượng hoạt động nghệ thuật cần quản lý trong tình hình hiện nay.
Nắm vững hệ thống văn bản của nhà nước về quản lý văn hóa - nghệ thuật
phương pháp quản lý văn hóa nghệ thuật.
Trình bày được những thành tố, sự tương tác, đối tượng hoạt động nghệ thuật cần quản lý trong giai đoạn hiện nay.

2

20/10; 21/10; 27/10/2018

Tiểu luận

6

Chính sách văn hóa

Nâng cao hiểu biết về chính sách văn hóa ở Việt Nam và các nước.
Hiểu rõ chính sách văn hóa ở Việt Nam và các nước.
Nâng cao hiểu biết và phân tích được mối quan hệ tương tác giữa chính sách văn hóa và thực tiễn quản lý văn hóa. Tổng hợp, phân tích mối quan hệ tương tác giữa chính sách văn hóa và thực tiễn thực tế.
Có khả năng đánh giá các nguồn thông tin về chính sách văn hóa và thực tiễn quản lý; đặc biệt phân tích được đặc trưng của chính sách văn hóa của Việt Nam trong sự so sánh với chính sách văn hóa các nước.
Đưa ra các quan điểm đánh giá chính sách văn hóa và thực tiễn quản lý; phân tích được đặc điểm của chính sách văn hóa của Việt Nam khi đối chiếu, so sánh chính sách văn hóa các nước.

4

28/10; 03/11; 04/11/2018

Tiểu luận

4. Học kỳ I khóa 9 Thạc sĩ Quản lý văn hóa

 

 

 

 

1

Triết học

Nắm vững những kiến thức về triết  học và vai trò của triết học, lịch sử triết học thế giới và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Qua đó, có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.
Nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4

18/8; 19/8; 25/8; 26/8; 08/9; 09/9/2018

Tiểu luận

2

Tiếng Anh 1

 Cung cấp những kiến thức tiếng Anh cơ bản về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu nhằm giúp học viên hoàn thiện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở mức độ lưu loát, để từ đó học viên có thể ứng dụng vào học tập, công tác nghiên cứu và giảng dạy. Học viên có thể hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn và xử lí được hầu hết các tình huống liên quan đến chủ điểm trong công việc, trường học, giải trí,... ; Có thể xử lý các tình huống đơn giản khi đi đến nơi sử dụng ngôn ngữ; Có khả năng viết đơn giản nhưng liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm; Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng và hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch của bản thân.
Hoàn thành học phần học viên đạt trình độ tiếng Anh ở cấp độ B1 theo Khung trình độ chung châu Âu.

4

03/11; 04/11; 10/11; 11/11; 17/11; 18/11/2018

Nghe, Nói, Đọc, Viết

3

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu văn hóa, về bản chất của nghiên cứu khoa học văn hóa cũng như cấu trúc logic của một số công trình khoa học văn hóa.
 Hiểu được các phương pháp nghiên cứu văn hóa.
Vận dụng kiến thức nghiên cứu vào hoạt động văn hóa, xã hội ở Việt Nam.
 Biết ứng dụng phương pháp nghiên cưu văn hóa để tạo hiệu quả quản lý văn hóa

2

24/11; 25/11; 01/12; 02/12

Tiểu luận

4

Quản lý di sản văn hóa

Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần thiết về di sản văn hóa và vai trò của di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Việt Nam.
Nắm chắc nội dung các các văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa và du lịch.
Xác định được những thành tố của di sản văn hóa Việt Nam, những nội dung cần quản lý đối với di sản văn hóa.

2

07/10; 13/10; 14/10/2018

Tiểu luận

5

Quản lý hoạt động nghệ thuật

 Nắm vững hệ thống pháp luật về quản lý văn hóa - nghệ thuật và các phương pháp quản lý văn hóa nghệ thuật.
Xác định rõ những thành tố, sự tương tác, đối tượng văn hóa, nghệ thuật cần quản lý trong tình hình hiện nay.
 Nắm vững hệ thống pháp luật về quản lý văn hóa, nghệ thuật và các phương pháp quản lý văn hóa nghệ thuật.
 Xác định rõ những thành tố, sự tương tác, đối tượng hoạt động nghệ thuật cần quản lý trong tình hình hiện nay.
 Nắm vững hệ thống văn bản của nhà nước về quản lý văn hóa - nghệ thuật phương pháp quản lý văn hóa nghệ thuật.
Trình bày được những thành tố, sự tương tác, đối tượng hoạt động nghệ thuật cần quản lý trong giai đoạn hiện nay.

2

20/10; 21/10; 27/10/2018

Tiểu luận

6

Nhân học văn hóa

    Học viên nắm được những kiến thức cơ bản về nhân học văn hóa, lý thuyết về nhân học văn hóa,...
    Hiểu rõ vai trò, chức năng của nhân học văn hóa trong phát triển nguồn lực ở Việt Nam.

2

29/9; 30/9; 06/10/2018

Tiểu luận

II

Học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

 

 

1. Khóa 7 Thạc sĩ Quản lý văn hóa - Học kỳ IV

1

Phương pháp đạo diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp

Hiểu rõ vai trò, chức năng của đạo diễn, dàn dựng chương trình nghệ thuật.
Chủ động vận dụng các thủ pháp xử lý tác phẩm vào dàn dựng chương trình nghệ thuật trong hoạt động văn hóa.
Nắm vững, sử dụng linh hoạt các loại hình nghệ thuật.
Ứng dụng thành thạo những kiến thức đã học để tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, tạo nên những chương trình biểu diễn phù hợp với từng đối tượng công chúng.

4

23/02, 24/02, 02/3, 03/3, 09/3, 10/3/2019

Thực hành Biểu diễn

2

Nghệ thuật tạo hình (ghép với K8)

Hiểu được những vấn đề chung của nghệ thuật tạo hình Việt nam (đặc điểm, phong cách, thành tựu nghệ thuật) theo tiến trình lịch sử.
Hiểu được giá trị thẩm mỹ (ngôn ngữ tạo hình, chất liệu, đề tài...) của các tác phẩm qua các thời kỳ, cuộc đời và sự nghiệp của một số tác giả tiêu biểu.
Nắm được phương pháp, quy trình  nghiên cứu nghệ thuật tạo hình.

2

16/3, 17/3, 23/3/2019

Tiểu luận

2. Khóa 8 Thạc sĩ Quản lý văn hóa - Học kỳ III

1

Văn hóa và phát triển (ghép với K9)

    Hệ thống các khái niệm cơ bản về văn hoá, phát triển, quy luật phát triển, các lý thuyết phát triển, chức năng của văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ đối với sự phát triển của đất nước cũng như quan điểm của Đảng về văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới.
     Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa - văn nghệ;

2

23/02, 24/02, 02/3/2019

Tiểu luận

2

Quản lý xuất bản

       Nhận thức sâu sắc các khái niệm, nguyên tắc và ý nghĩa cơ bản về quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản- một lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
     Nắm vững các đặc điểm, nỗi dung quản lý nhà nước về xuất bản trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại
     Nắm chắc hình thức, phương pháp, công cụ quản lý nhà nước về xuất bản trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2

03/3, 09/3, 10/3/2019

Tiểu luận

1

Nghệ thuật tạo hình

Hiểu được những vấn đề chung của nghệ thuật tạo hình Việt nam (đặc điểm, phong cách, thành tựu nghệ thuật) theo tiến trình lịch sử.
Hiểu được giá trị thẩm mỹ (ngôn ngữ tạo hình, chất liệu, đề tài...) của các tác phẩm qua các thời kỳ, cuộc đời và sự nghiệp của một số tác giả tiêu biểu.
Nắm được phương pháp, quy trình  nghiên cứu nghệ thuật tạo hình.

2

16/3, 17/3, 23/3/2019

Tiểu luận

2

Quản lý lễ hội

    Nắm vững những kiến thức cơ bản về lễ hội, quản lý lễ hội; giá trị và vai trò của lễ hội tới đời sống văn hóa - xã hội.
   Vận dụng linh hoạt, sáng tạo những tri thức được trang bị vào thực tiễn quản lý lễ hội ở địa phương.

2

24/3, 30/3, 31/3/2019

Tiểu luận

3

Quản lý thiết chế văn hóa

       Nắm vững những kiến thức cơ bản về quản lý nhà hát, nhà văn hóa, bưu điện, bảo tàng, ...và những qui trình quản lý của các loại hình thiết chế khác nhau.
      Hiểu rõ hệ thống thiết chế văn hóa ở Việt Nam.
     Phân tích, đánh giá loại hình thiết chế văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.

2

6/4, 7/4, 13/4/2019

Tiểu luận

4

Thực tế chuyên môn

Học viên có được những kiến thức cơ bản về công tác quản lý văn hóa thực tế.
Nắm vững phương pháp điền dã, khảo sát thực tế.
Học viên được trải nghiệm thực tế về văn hóa và quản lý văn hóa tại một số vùng, miền trong nước
Xây dựng dữ liệu khoa học về quản lý văn hóa qua kết quả điền dã.

4

04/6, 07/6, 08/6, 09/6/2019

Tiểu luận

3. Khóa 9 Thạc sĩ Quản lý văn hóa - Học kỳ II

 

 

 

 

1

Văn hóa và phát triển (ghép với K8)

    Hệ thống các khái niệm cơ bản về văn hoá, phát triển, quy luật phát triển, các lý thuyết phát triển, chức năng của văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ đối với sự phát triển của đất nước cũng như quan điểm của Đảng về văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới.
     Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa - văn nghệ;

2

23/02, 24/02, 02/3/2019

Tiểu luận

2

Chính sách văn hóa

Nâng cao hiểu biết về chính sách văn hóa ở Việt Nam và các nước.
Hiểu rõ chính sách văn hóa ở Việt Nam và các nước.
Nâng cao hiểu biết và phân tích được mối quan hệ tương tác giữa chính sách văn hóa và thực tiễn quản lý văn hóa. Tổng hợp, phân tích mối quan hệ tương tác giữa chính sách văn hóa và thực tiễn thực tế.
Có khả năng đánh giá các nguồn thông tin về chính sách văn hóa và thực tiễn quản lý; đặc biệt phân tích được đặc trưng của chính sách văn hóa của Việt Nam trong sự so sánh với chính sách văn hóa các nước.
Đưa ra các quan điểm đánh giá chính sách văn hóa và thực tiễn quản lý; phân tích được đặc điểm của chính sách văn hóa của Việt Nam khi đối chiếu, so sánh chính sách văn hóa các nước.

2

03/3, 09/3, 10/3/2019

Tiểu luận

3

Tâm lý học quản lý văn hóa (ghép K10)

Học viên hiểu được những vấn đề cơ bản của tâm lý học quản lý: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp; phân tích được cấu trúc, chức năng của hoạt động quản lý; làm quen và hiểu được một số yếu tố, hiện tượng tâm lý cơ bản nảy sinh và ảnh hưởng tới hiệu quả của quá trình quản lý.
Học viên hiểu được những hiện tượng tâm lý thường xuất hiện trong hoạt động quản lý văn hóa
Có kỹ năng phân tích vai trò, chức năng, cấu trúc của hoạt động quản lý trong lĩnh vực văn hóa. Phân tích được một cách logich những yếu tố tâm lý chi phối hoạt động quản lý văn hóa xã hội - Sáng tạo và hoạt động sáng tạo nghệ thuật
Hiểu rõ vai trò tâm lý trong quản lý: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp; phân tích được cấu trúc, chức năng của hoạt động quản lý; tâm lý tới hiệu quả quản lý trong lĩnh vực văn hóa.
Nắm vững hiện tượng tâm lý xuất hiện trong quá trình thực hiện.
Biết phân tích hoạt động quản lý văn hóa. Phân tích được một cách logic những yếu tố tâm lý chi phối hoạt động quản lý văn hóa.

2

16/3, 17/3, 23/3/2019

Tiểu luận

3

Xã hội học văn hóa (ghép K10)

Nắm vững hệ thống tri thức khoa học chuyên ngành Xã hội học văn hóa, những thành tựu nghiên cứu, tư vấn Xã hội học Văn hóa trên thế giới và ở Việt Nam.
Nắm vững lý thuyết và phương pháp nghiên cứu Xã hội học Văn hóa.

2

24/3, 30/3, 31/3/2019

Tiểu luận

3

Tiếng Anh 2 (ghép với K6 chuyên ngành LL&PPDHBM Mỹ thuật)

 Cung cấp những kiến thức tiếng Anh cơ bản về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu nhằm giúp học viên hoàn thiện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở mức độ lưu loát, để từ đó học viên có thể ứng dụng vào học tập, công tác nghiên cứu và giảng dạy. Học viên có thể hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn và xử lí được hầu hết các tình huống liên quan đến chủ điểm trong công việc, trường học, giải trí,... ; Có thể xử lý các tình huống đơn giản khi đi đến nơi sử dụng ngôn ngữ; Có khả năng viết đơn giản nhưng liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm; Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng và hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch của bản thân.
    Hoàn thành học phần học viên đạt trình độ tiếng Anh ở cấp độ B1 theo Khung trình độ chung châu Âu.

4

6/4, 7/4, 13/4, 20/4, 21/4, 27/4/2019

Nghe, Nói, Đọc, Viết

4

Thực tế chuyên môn

Học viên có được những kiến thức cơ bản về công tác quản lý văn hóa thực tế.
Nắm vững phương pháp điền dã, khảo sát thực tế.
Học viên được trải nghiệm thực tế về văn hóa và quản lý văn hóa tại một số vùng, miền trong nước
Xây dựng dữ liệu khoa học về quản lý văn hóa qua kết quả điền dã.

4

04/6, 07/6, 08/6, 09/6/2019

Tiểu luận

4. Khóa 10 Thạc sĩ Quản lý văn hóa - Học kỳ I

1

Triết học (ghép K7 chuyên ngành LL&PPDHBM Mỹ thuật, K12 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc)

Nắm vững những kiến thức về triết  học và vai trò của triết học, lịch sử triết học thế giới và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Qua đó, có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.
Nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4

23/02, 24/02, 02/3, 03/3, 09/3, 10/3/2019

Tiểu luận

2

Tâm lý học quản lý văn hóa (ghép K9)

Học viên hiểu được những vấn đề cơ bản của tâm lý học quản lý: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp; phân tích được cấu trúc, chức năng của hoạt động quản lý; làm quen và hiểu được một số yếu tố, hiện tượng tâm lý cơ bản nảy sinh và ảnh hưởng tới hiệu quả của quá trình quản lý.
Học viên hiểu được những hiện tượng tâm lý thường xuất hiện trong hoạt động quản lý văn hóa
Có kỹ năng phân tích vai trò, chức năng, cấu trúc của hoạt động quản lý trong lĩnh vực văn hóa. Phân tích được một cách logich những yếu tố tâm lý chi phối hoạt động quản lý văn hóa xã hội - Sáng tạo và hoạt động sáng tạo nghệ thuật
Hiểu rõ vai trò tâm lý trong quản lý: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp; phân tích được cấu trúc, chức năng của hoạt động quản lý; tâm lý tới hiệu quả quản lý trong lĩnh vực văn hóa.
Nắm vững hiện tượng tâm lý xuất hiện trong quá trình thực hiện.
Biết phân tích hoạt động quản lý văn hóa. Phân tích được một cách logic những yếu tố tâm lý chi phối hoạt động quản lý văn hóa.

2

16/3, 17/3, 23/3/2019

Tiểu luận

3

Xã hội học văn hóa (ghép K9)

Nắm vững hệ thống tri thức khoa học chuyên ngành Xã hội học văn hóa, những thành tựu nghiên cứu, tư vấn Xã hội học Văn hóa trên thế giới và ở Việt Nam.
Nắm vững lý thuyết và phương pháp nghiên cứu Xã hội học Văn hóa.

2

24/3, 30/3, 31/3/2019

Tiểu luận

4

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

   Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu văn hóa, về bản chất của nghiên cứu khoa học văn hóa cũng như cấu trúc logic của một số công trình khoa học văn hóa.
     Hiểu được các phương pháp nghiên cứu văn hóa.
     Vận dụng kiến thức nghiên cứu vào hoạt động văn hóa, xã hội ở Việt Nam.
     Biết ứng dụng phương pháp nghiên cưu văn hóa để tạo hiệu quả quản lý văn hóa

3

6/4, 7/4, 13/4, 20/4,
 Sáng 21/4/2019

Tiểu luận

5

Tiếng Anh 1

 Cung cấp những kiến thức tiếng Anh cơ bản về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu nhằm giúp học viên hoàn thiện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở mức độ lưu loát, để từ đó học viên có thể ứng dụng vào học tập, công tác nghiên cứu và giảng dạy. Học viên có thể hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn và xử lí được hầu hết các tình huống liên quan đến chủ điểm trong công việc, trường học, giải trí,... ; Có thể xử lý các tình huống đơn giản khi đi đến nơi sử dụng ngôn ngữ; Có khả năng viết đơn giản nhưng liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm; Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng và hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch của bản thân.
    Hoàn thành học phần học viên đạt trình độ tiếng Anh ở cấp độ B1 theo Khung trình độ chung châu Âu.

4

27/4, 28/4, 4/5, 5/5, 11/5, 12/5/2019

Nghe, Nói, Đọc, Viết

6

Thực tế chuyên môn

Học viên có được những kiến thức cơ bản về công tác quản lý văn hóa thực tế.
Nắm vững phương pháp điền dã, khảo sát thực tế.
Học viên được trải nghiệm thực tế về văn hóa và quản lý văn hóa tại một số vùng, miền trong nước
Xây dựng dữ liệu khoa học về quản lý văn hóa qua kết quả điền dã.

4

04/6, 07/6, 08/6, 09/6/2019

Tiểu luận

 

 

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

STT

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

Năm xuất bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

1

 

 

 

2

 

 

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

STT

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

I

Chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc:

1

Dạy học hát dân ca cho học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Bùi Thị Thủy

TS. Nguyễn Đỗ Hiệp

Đã đăng tải toàn văn LV của các HV trên Website của Trường:.spnttw.edu.vn

2

Dạy học hòa tấu dàn nhạc Chèo tại Nhà hát Chèo Việt Nam. 

Đào Tuấn Hải

TS. Nguyễn Đỗ Hiệp.

Truy cập phần Luận văn-Luận án

3

Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh khối 9, Trường Trung học cơ sở Đống Đa, Hà Nội qua hoạt động ngoại khóa.

Đinh Phú Đức

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

 

4

Dạy hoc ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận cho học sinh Trung cấp Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Đỗ Thị Lam

PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

 

5

Đưa Đồng dao vào dạy học Âm nhạc tại Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Huế.

Hoàng Anh Dũng

PGS.TS. Kiều Trung Sơn

 

6

Dạy học thể loại Blues cho học sinh lớp Đàn phím điện tử tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng.

Hoàng Lệ Thủy

TS. Đào Trọng Tuyên.

 

7

Rèn luyện kĩ năng biểu diễn Nhóm thanh nhạc cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hoàng Thị Thúy Dung

TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn

 

8

Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội.

Hoàng Văn Đạt

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

 

9

Đưa dân ca Ví, Giặm vào hoạt động ngoại khóa Âm nhạc ở một số trường Tiểu học trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh.

Lê Thị Huyền

PGS.TS. Trịnh Hoài Thu

 

10

Dạy học môn Hòa tấu nhạc nhẹ tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Lê Việt Hùng

PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh

 

11

Dạy học môn Hòa tấu nhạc nhẹ tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Lê Việt Hùng

PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh

 

12

Dạy học đàn Piano cho học sinh Trung cấp Thanh nhạc, Trườn Đại học Hạ Long.

Nguyễn Bá Quyền

TS. Đào Trọng Tuyên.

 

13

Đề tài: Dạy học hát cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột.

Nguyễn Lê Xuân Quý

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

 

14

Dạy học soạn đệm ca khúc trên đàn phím điện tử cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Nguyễn Phú Quốc

PGS.TS. Trần Hoàng Tiến

 

15

Dạy học đàn phím điện tử tại Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Thanh Thư

TS. Đào Trọng Tuyên.

 

16

Dạy học học phần Nhạc cơ sở cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Mầm non. 

Nguyễn Thị Ái

TS. Trần Bảo Lân.

 

17

Đưa hát Chầu văn vào hoạt động ngoại khóa Âm nhạc cho học sinh Trường Trung học cơ sở Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội. 

Nguyễn Thị Châm

TS. Nguyễn Thị Thanh Phương.

 

18

Dạy học kỹ năng trình diễn ca khúc nhạc nhẹ cho học viên Trung cấp Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nguyễn Thị Nội

PGS.TS. Vũ Hướng.

 

19

Dạy học môn Đàn phím điện tử cho hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

 

20

Dạy hát đồng dao cho học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Nguyễn Thị Thu Hà

 PGS.TS. Lê Văn Toàn.

 

21

Đưa hát Then vào hoạt động ngoại khóa tại trường Trung học Cơ sở Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Nguyễn Thị Thu Hoài

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

 

22

Dạy học dân ca Ê Đê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Nông Thị Thêu

PGS.TS Hà Thị Hoa.

 

23

Dạy học chỉ huy hợp xướng tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Phạm Hoàng Trung

TS. Lê Vinh Hưng.

 

24

 Dạy học Sáo trúc cho sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. 

Phạm Hữu Dực

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

 

25

Dạy học hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Phạm Thị Minh Nguyệt

 PGS.TS. Lê Văn Toàn.

 

26

Dạy học nghe nhạc cho trẻ Mẫu giáo lớn tại Trường Mầm non Tuổi hoa.

Phạm Thị Phương Nga

TS. Ngô Thị Nam

 

27

Dàn dựng hợp xướng A Cappella cho hệ Đại hoc Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Phạm Xuân Danh

PGS.TS. Nguyễn Thiếu Hoa

 

28

Dạy học ca khúc của nhạc sĩ Huy Thục cho giọng nữ cao, hệ Trung cấp tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Phan Thị Phượng

 PGS.TS. Lê Văn Toàn.

 

29

Dạy học Đọc - Ghi nhạc cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

Trần Kim Trọng Nghĩa

PGS.TS. Trần Hoàng Tiến

 

30

Dạy học Piano cho học sinh Tiểu học tại Trung tâm Ngôi sao nhỏ - Long Biên - Hà Nội.

Trần Quỳnh Anh

PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh

 

31

Dạy học âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi ở Trường Mẫu giáo An Bình, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Thị Duy Bình

PGS.TS Hà Thị Hoa.

 

32

Dạy hoọc đệm ca khúc mang âm hưởng dân ca Thanh Hóa trên đàn phím điện tử.

Trần Thị Oanh

TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn

 

33

Dạy học tác phẩm Đàn tranh của nhạc sĩ Phạm Thúy Hoan tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trần Thị Phương Anh

TS. Nguyễn T. Thanh Phương

 

34

Phương pháp phân tích ca khúc thiếu nhi cho sinh viên hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc.

Trần Trang Anh

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

 

35

Dàn dựng ca khúc cách mạng tại Câu lạc bộ Hương Nhãn, thành phố Hưng Yên.

Trịnh Thanh Tuấn

GS.TS. Lê Ngọc Canh

 

36

Biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu cho trẻ 5-6 tuổi tại Trường mầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc.

Trịnh Thị Sen

TS. Đỗ Thị Minh Chính

 

37

Dạy học hát dân ca Tày, Nùng trong hoạt động ngoại khóa tại Trường Trung học cơ sở Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên.

Vi Thị Ngọc Ánh

PGS.TS. Trịnh Hoài Thu

 

II

Chuyên ngành LL&PPDHBM Mỹ thuật:

38

Hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh vận dụng vào dạy học môn Mỹ thuật ở Trường Tiểu học Thực nghiệm.

Đặng Thị Thu An

PGS.TS. Trang Thanh Hiền

 

39

Nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc chùa Mễ Trì Thượng vận dụng vào dạy học phân môn Vẽ tranh tại Trường Trung học cơ sở Mễ Trì.

Đỗ Tuyết Mai

TS. Phạm Văn Tuyến.

 

40

Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng dạy học  Mỹ thuật cho lứa tuổi Mầm non tại Nhà Thiếu nhi Hà Đông, Hà Nội.

Đoàn Thị Thu Hiền

PGS.TS. Trang Thanh Hiền

 

41

Vận dụng yếu tố siêu thực trong tranh thờ người Sán Dìu vào dạy học môn bố cục tại Trường Cao đẳng Hải Dương.

Lương Quốc Vĩ

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương

 

42

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc chùa Sisaket ứng dụng trong dạy học môn Lịch sử Mỹ thuật ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào.

Manaxay Choulamany

TS. Phạm Minh Phong

 

43

Nghệ thuật Claude Monet trong dạy học môn Đồ họa thời trang tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Nguyễn Hoàng Tùng

TS. Nguyễn Văn Cường

 

44

Tranh khắc gỗ của họa sĩ Katsushika Hokusai vận dụng vào dạy học môn Sáng tác thiết kế ba - Khoa Thiết kế Đồ họa, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Nguyễn Hữu Quyến

TS. Nguyễn Ngọc Ân

 

45

Ứng dụng nghệ thuật Gothic  trong dạy học môn Tạo mẫu trang phục, Khoa Thiết kế thời trang, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Nguyễn Huyền Trang

PGS.TS. Trang Thanh Hiền

 

46

Nghệ thuật chạm khắc đình Bảng Môn trong dạy học môn Trang trí cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật tại Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Phạm Hà Thanh

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương

 

47

Xây dựng nội dung hoạt động ngoại khóa môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam ĐỊnh.

Phạm Ngọc Hưng

TS. Quách Thị Ngọc An

 

48

Dạy học mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực ở trường Tiểu học Thực nghiệm, viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

Phạm Thị Thu Hương

PGS.TS. Đinh Gia Lê.

 

49

Nghệ tuật tạo hình trong tranh của họa sĩ May Chandavong ứng dụng trong nghệ thuật Vẽ tranh sơn dầu tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào.

Somphet  Chanthala

TS. Phạm Minh Phong

 

50

Nghệ thuật chạm khắc trong chùa Thầy vận dụng vào dạy học phân môn vẽ trang trí ở trường Trung học cơ sở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. 

Trương Thị Dung

PGS.TS. Đặng Mai Anh.

 

51

Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực trong môn Mỹ thuật tại Trường Trung học cơ sở Đặng Hữu Phổ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trương Thị Khánh Trang

TS. Nguyễn Ngọc Ân

 

52

Hình tượng con người trong chạm khắc chùa Xiêng Thoong vận dụng vào dạy học môn Trang trí tại Trường Mỹ thuật Quốc gia Lào.

Viphakone Souk Pathoum Vanh

TS. Phạm Minh Phong

 

53

Vận dụng nghệ thuật trong tranh Bùi Xuân Phái vào dạy học phân môn Vẽ tranh theo đề tài, Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Vũ Thị Ngọc Linh

TS. Phạm Văn Tuyến

 

III

Chuyên ngành Quản lý văn hóa:

54

Xây dựng đời sống văn hóa công nhân Khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Bế Thị Thùy Dương

PGS. TS. Đào Đăng Phượng.

 

55

Quản lý văn hóa trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Bùi Ngọc Dương

TS. Trương Xuân Trường

 

56

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của người Mường ở thành phố Hòa Bình.

Bùi Thanh Ngọc

TS. Dương Thị Thu Hà.

 

57

Quản lý lễ hội Đền Cao , phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Bùi Thị Miên

 TS. Đỗ Lan Phương.

 

58

Bảo tồn và phát huy nghề Tò He truyền thống tại làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Bùi Thu Huyền

PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu.

 

59

Quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Bùi Xuân Hẹn

PGS.TS. Phan Văn Tú

 

60

Quản lý lễ hội Hoa phượng đỏ ở thành phố Hải Phòng. 

Cao Thị Minh Hảo

Cao Thị Minh Hảo

 

61

Văn hóa công sở tại Đài phát thanh - truyền hình Hải Phòng. 

Đặng Thị Thu Hiền

TS. Đào Hải Triều.

 

62

Xây dựng đời sống văn hóa ở xã Khánh Hông, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Đào Đức Tính

PGS.TS. Trần Đức Ngôn

 

63

Xây dựng đời sống văn hóa ở xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Đào Sỹ Vinh

PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi.

 

64

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đào Thị Phương Thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

 

65

Văn hóa biển với sự phát triển du lịch ở huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 

Đào Văn Vinh

PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi.

 

66

Quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương.

Đỗ Thị Mai Huệ

TS. Hoàng Minh Khánh

 

67

Quản lý lễ Chạp tổ làng Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đinh Duy Hoàn

PGS.TS. Cao Đức Hải

 

68

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Đinh Quang Phong

GS.TS. Bùi Quang Thanh.

 

69

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đinh Thị Thư

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

70

Công tác quản lý đi tích lịch sử cấp quốc gia ở tỉnh Ninh Bình.

Đinh Văn Phương

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

71

Quản lý quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh phú Thọ.

Đỗ Hồng Đức

TS. Đỗ Quang Minh

 

72

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Đỗ Khắc Bẩy

GS.TS. Đào Mạnh Hùng.

 

73

Quản lý di tích lịch sử đền An Biên, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đỗ Thành Hưng

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

74

 Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Gắm, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Đỗ Thị Thúy Trinh

GS.TS. Trương Quốc Bình.

 

75

Quản lý hoạt động thông tin, cổ động tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Doãn Hoàng Quân

PGS.TS. Võ Quang Trọng.

 

76

Quản lý Nhà hát Chèo Quân đội.

Hà Quang Hảo

PGS.TS. Trần Đức Ngôn

 

77

Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Chợ Đình Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng trị gắn với phát triển du lịch.

Hồ Ngọc Thiên

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

78

Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Chu Hưng gắn với phát triển du lịch ở huyện Hạ Hòa, tỉnh phú Thọ.

Hồ Thị Phương Linh

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

79

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Hoàng Đức Tự

TS. Lê Thị Thu Hà.

 

80

Quản lý di tích lịch sử và văn hóa một hợp phần của khu di tích Tây Yên Tử thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Hoàng Thị Hằng

PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương.

 

81

Xây dựng tổ dân phố văn hóa ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Hoàng Thị Hiếu

TS. Nguyễn Đình Mạnh

 

82

Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hoàng Thị Huyền

TS. Đỗ Quang Minh.

 

83

Quản lý di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật khu di tích Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Hoàng Xuân Trường

TS. Nguyễn Thị Thu Hường

 

84

Quản lý lễ hội Tràng Kênh tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Lã Thị Thu Thủy

PGS.TS. Ngô Văn Doanh

 

85

Quản lý dịch vụ kinh doanh Karaoke tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

Lại Đình Long

GS.TS. Đào Mạnh Hùng.

 

86

Xây dựng đời sống văn hóa trong sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.

Lăng Thị Ngọc

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

 

87

Xây dựng nếp sống vawnhoas sinh viên Trường Đại học Hải Phòng.

Lê Minh Huyền

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

88

Quản lý di tích lịch sử văn hóa Đình Vòng - Phường Hạ ĐÌnh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Lê Minh Thành

PGS.TS. Trần Đình Tuấn

 

89

Quản lý lễ hội Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

Lê Thị Hằng.

PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức.

 

90

Quản lý lễ hội đình Phụng Pháp, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thanh phố Hải Phòng.

Lê Thj Minh Lý

PGS.TS. Lê Thị Minh Lý

 

91

Quản lý các câu lạc bộ tại Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

Lê Xuân Thủy

PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu.

 

92

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Mạc Quốc Đông

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

 

93

Quản lý di tích đền An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 

Mạc Thị Hải Hà

PGS.TS. Lê Quang Vinh.

 

94

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Mạc Thị Thiêm

PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu.

 

95

Quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn Chéo Hải Phòng.

Ngô Thị Vân Anh

PGS.TS. Trịnh Hoài Thu.

 

96

Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Nguễn Thị Oanh

TS. Đỗ Lan Phương

 

97

Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Huề Trì, xẫ An Phụ, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Doãn Đài

PGS.TS. Phan Văn Tú

 

98

Quản lý lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Ngọc Hải

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn

 

99

Hầu đồng tại phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Nguyễn Ngọc Quang

PGS.TS. Trịnh Hoài Thu.

 

100

Quản lý hoạt động xuất bản tại tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Phương Thảo

TS. Đỗ Quang Minh

 

101

Quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh.

Nguyễn Thảo Vân

PGS.TS. Đặng Văn Bài

 

102

Quản lý di tích đình Phong cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Thị Giang

PGS.TS. Nguyễn Văn Cần

 

103

Quản lý các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình.

Nguyễn Thị Hương.

TS. Dương Thị Thu Hà.

 

104

Quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Thị Kim Phượng

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh.

 

105

Quản lý khu di tích lịch sử văn hóa xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Thị Minh Lương

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

106

Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền – chùa Thái, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Thị Phương Ngọc

PGS.TS. Bùi Quang Thanh.

 

107

Quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng, phường Hà Khánh, thành phố Hạ :Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Thị Tâm

PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức.

 

108

Quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thị Thủy

PGS.TS. Nguyễn Văn Cần

 

109

Quản lý di tích lịch sử Khu phố cổ Hà Nội gắn với phát triển du lịch.

Nguyễn Thị Thùy Linh

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

110

Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Nịnh.

Nguyễn Trung Tuấn

TS. Đỗ Quang Minh

 

111

Quản lý di tích chùa Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Nguyễn Văn Ba

PGS.TS. Dương Văn Sáu

 

112

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3. 

Nguyễn Văn Hiếu

TS. Đào Hải Triều.

 

113

Quản lý hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

Nguyễn Văn Lập

TS. Trương Xuân Trường

 

114

Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Mô, xâ Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Văn Như

PGS.TS. Bùi Quang Thanh.

 

115

Quản lý di tích lịch sử văn hóa miếu, chùa Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Văn Trinh

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

 

116

Quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Văn Long

PGS.TS. Đinh Gia Lê.

 

117

Quản lý lễ hội chùa Hào Xá, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

Nguyễn Xuân Tám

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài.

 

118

Quản lý hoạt động câu lạc bộ tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng.

Nguyễn Xuân Trí

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

 

119

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Chèo Ninh Bình. 

Ninh Việt Triều

PGS.TS. Hà Thị Hoa.

 

120

Quản lý di tích đền Bình Hải, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Phạm Chí Linh

PGS.TS. Ngô Văn Doanh

 

121

Quản lý lễ hội đình làng Duyên Phúc, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Phạm Đăng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

 

122

Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. 

Phạm Thị Liên

TS. Nguyễn Thị Lan Hương.

 

123

Quản lý di tích lịch sử văn hóa Từ Lương Xâm, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải phòng.

Phạm Thị Thu Hà

PGS.TS. Lê Thị Minh Lý

 

124

Công tác quản lý chùa Sùng Thiên (chùa Dâu), thôn Thị Đức, xã nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Phạm Văn Hưng

GS.TS. Lê Hồng Lý.

 

125

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Phạm Văn Quyền

TS. Hoàng Minh Khánh

 

126

Quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Ký ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng mai, thành phố Hà Nội.

Phạm Việt Hùng

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

 

127

Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Ngọc Sơn - hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Phan Hoàng Anh

GS.TS. Lê Hồng Lý.

 

128

Quản lý di tích lịch sử văn hóa xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Quách Viết Đẩu Nam

PGS.TS. Ngô Văn Doanh

 

129

Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh gắn với phát triển du lịch.

Tô Thị Nga

PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu.

 

130

Quản lý di tích đền Và, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Trần Đức Bảo

PGS.TS. Dwong Văn Sáu

 

131

Đề tài: Quản lý lễ hội Yên Thế, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Trần Hoàng Biên.

TS. Dương Thị Thu Hà.

 

132

Xây dựng đời sống văn hóa tại Trung tâm Mỹ thuật, Đài Truyền hình Việt Nam.

Trần Ngọc Ánh.

TS. Lê Thị Thu Hiền.

 

133

Quản lý hoạt động nghệ thuật quần chúng tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Trần Thị Mai Phương

GS.TS. Lê Hồng Lý.

 

134

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Đoàn kịch nói Hải Phòng.

Trần Việt Tuấn

Nguyễn Thị Thu Hường.

 

135

Xây dựng đời sống văn hóa ở thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

Trương Thị Toan

PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức.

 

136

Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ Hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố Hà Nội.

Võ Hồng Nhung.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

 

137

Quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. 

Vũ Duy Hiếu

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh.

 

138

Quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Vũ Thị Việt Hà

GS.TS. Lê Hồng Lý.

 

139

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Vũ Văn Hưng

PGS.TS. Trần Đức Ngôn

 

 

Khóa luận tốt nghiệp

     

1

Sử dụng một số bài hát Tiếng Anh trong chương trình dạy học âm nhạc chính khóa tại trường THCS Quốc tế Newton

Trần Thị Thủy

Trần Thị Thanh Hương 

 

2

Nâng cao khả năng cảm thụ Âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường Tiểu học Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lương Minh Tân

 

3

Vận dụng phương pháp dạy học ORFF-SCHULWERK vào giảng dạy bộ môn âm nhạc tại trường tiểu học Lê Lợi - Vụ Bản – Nam Định

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Nguyễn Thị Lệ Huyền

 

4

Nghiên cứu hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.

Quách Thị Hải

Nguyễn Tuấn Cường

 

5

Giá trị nghệ thuật của tranh thờ người Dao tỉnh Lào Cai

Giàng A Chú

Nguyễn Huy Trung

 

6

Nâng cao năng lực sáng tạo của học sinh Trung học Cơ sở trong phân môn Trang trí

Vũ Thị Thu Uyên

Vũ Thị Kim Vân

 

7

Dạy học ký họa theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học cơ sở Ân Thi – Hưng Yên.

Mai Văn Chính

Trần Thị Vân

 

8

Vẻ đẹp người phụ nữ trong tranh của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn

Ngô Thị Nhung

Nguyễn Thị Trang Ngà

 

9

Vẻ đẹp người phụ nữ trong tranh của họa sĩ Trần Đông Lương

Vũ Thị Nương

Nguyễn Thị Huyền

 

10

Phát huy tư duy sáng tạo cho học sinh qua hoạt động trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ

Lưu Thị Hương Thủy

Nguyễn Thị May

 

11

Màu sắc trong tranh của họa sĩ André Derain

Phùng Thị Thủy

Nguyễn Quang Hải

 

12

Nghệ thuật tạo hình trong tranh họa sĩ Mộng Bích

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Nguyễn Thị Hà Hoa

 

13

Gía trị nghệ thuật của tranh Khắc gỗ Nhật Bản Ukiyo-e

Cao Tuyết Lê

Đinh Tiến Hiếu

 

14

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại làng Ngọc Hòa, Ninh Giang, Hải Dương

Lê Thị Trà My

Nguyễn Hữu Thức

 

15

Quản lý di tích Đền Trình tại chùa Hương TP Hà Nội.

Đông Thị Hồng Hạnh

Nông Thị Thanh Thúy

 

16

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề tại làng Chuông, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Thị Nga

Nông Thị Thanh Thúy

 

17

Quản lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch sinh thái Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Thanh Mai

 

18

Ứng Dụng Marketing Văn hóa Nghệ thuật vào bảo tàng tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Thị Kim Huế

Tráng Thị Thúy

 

19

Công tác quản lý di tích đền Sòng Sơn phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đỗ Thị Linh

Bùi Hồng Hạnh

 

20

Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Vũ Thanh Hải

Nguyễn T.Thanh Loan

 

21

Quản lý du lịch Homestay trong lễ hội truyền thống làng Triều Khúc.

Triệu Quế Anh

Nguyễn Đăng Nghị

 

22

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá nghề truyền thống mây tre đan Yên Kiện, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Nguyễn Huy Hoàng

Vũ Thị Thái Hoa

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

STT

Tên đơn vị đặt hàng đào tạo

Số lượng

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Kết quả đào tạo

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

STT

Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Số lượng đại biểu tham dự

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

STT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong nước và quốc tế

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1

Xây dựng mô hình giáo dục văn hóa môi trường cho sinh viên Sư phạm Nghệ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mã số:B2018-GNT-07 

1. PGS.TS. Đào Đăng Phượng (Chủ nhiệm)

2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

3. PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị

4. TS. Dương Thị Thu Hà

5. ThS. Hoàng Bích Hậu

6. ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan

7. ThS. Đào Thị Việt Hà

8. ThS. Nguyễn Thu Hà

9. CN. Ngô Thị Thu

10. ThS Lê Hồng Thư 

Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, Trường Cao đẳng SP TW. 

 01/2018-12/2019

300tr 

02 bài báo, đào tạo 01 thạc sỹ, Mô hình giáo dục văn hóa môi trường cho sinh viên nghệ thuật tại Hà Nội, Bản đề xuất và các giải pháp, bản khuyến nghị, tài liệu dạy học học phần.

 

2

Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học Đại học sư phạm Âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông ở Việt Nam.

Mã số: B2018-GNT-08

1. PGS.TS Nguyễn Thị Tố Mai (Chủ nhiệm)

2. PGS.TS Phạm Trọng Toàn

3. PGS.TS Hà Thị Hoa

4. ThS. Lương Minh Tân

5. ThS. Đào Thị Khánh Chi

6. ThS. Ngô Thị Kim Phụng

7. ThS. Tạ Anh Ngọc

8. ThS. Đoàn Thị Phượng

9. ThS. Nguyễn Bảo Châu

10. ThS. Hà Thị Thu Hà

Vụ Tiểu học, Trường ĐHSP Hà Nội, một số trường ĐH, VHNT ở địa phương (Đà Nẵng, Đồng Tháp…).

01/2018-12/2019

300tr

Bộ tài liệu: Nội dung và phương pháp dạy học mới theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông, 02 bài báo, đào tạo 01 thạc sỹ, bản hướng dẫn thực hiện bộ tài liệu, bản đề xuất các giải pháp, bản kiến nghị.

 

3

 Nghiên cứu đưa nhạc khí dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam vào chương trình giáo dục ở trường phổ thông Dân tộc Nội trú.

Mã số: B2018-GNT-09

1. PGS.TS Trần Hoàng Tiến (Chủ nhiệm)

2. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo

3. ThS. Hoàng Thị Bích Hậu/100

4. CN. Nguyễn Thị Minh Thắng

5. CN. Vũ Thị Bích Hồng

6. PGS.TS. Hà Thị Hoa

7. PGS.TS. Trịnh Hoài Thu (Bộ GD&ĐT)

8. ThS. Hà Thu Thủy (Học viên Cao học)

9. TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

(CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc)

10. ThS. Trần Văn Quang

(Học viên Cao học)

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội và một số trường VHNT khác

01/2018-12/2019

285tr

Báo cáo tổng kết, 02 bài báo, đào tạo 01 thạc sỹ, bản đề xuất các giải pháp, bản kiến nghị.

 

4

Phát triển chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên nghệ thuật theo hướng tiếp cận năng lực.

Mã số: B2018-GNT-10

1. TS. Trịnh Thị Hà (Chủ nhiệm)/113

2. TS. Bạch Thị Lan Anh

3. TS. Trịnh Thị Thu Hiền

4. ThS. Nguyễn Thị Ân

5. ThS. Ngô Thị Kim Phụng

6. ThS. Trương Tố Loan

7. ThS. Đinh Văn Hoàng

8. TS. Nguyễn Thị Kim Dung

9. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trang

(ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải)

10. ThS Nguyễn Thanh Nga

(Học viện Hành chính Quốc gia)

Trung tâm CNTT, Khoa Thiết kế thời trang, Khoa Sư phạm âm nhạc, mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

01/2018-12/2019

300tr

Chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành nghệ thuật, 02 bài báo, đào tạo 01 thạc sỹ, bản đề xuất các giải pháp, bản kiến nghị.

5

 Nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng dữ liệu hình ảnh dạy học môn học mỹ thuật ở cấp trung học cơ sở.

Mã số: B2018-GNT-11

1. ThS. Phạm Hùng Cường (Chủ nhiệm)

2. TS. Quách Thị Ngọc An

3.ThS. Phạm Phương Linh

4. ThS. Nguyễn Xuân Tám

5. ThS. Nguyễn Quang Huy

6. ThS. Dương Thị Vân

6. ThS. Hoàng Thị Oanh

7. ThS. Lê Huy Thục

8. ThS. Phạm Thị Mai Uyên

9. TS. Trần Thị Biển

(ĐH Mỹ thuật Việt Nam) 

 Khoa Sư phạm mỹ thuật, Trung tâm CNTT Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

01/2018-12/2019

280tr

Báo cáo phân tích kết quả nghiên cứu, tài liệu hướng dẫn nội dung phương pháp, quy trình và khai thác dữ liệu hình ảnh, bộ đĩa CD minh họa, 02 bài báo, đào tạo 01 thạc sỹ, bản đề xuất các giải pháp, bản kiến nghị.

 

6

Nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa thờ Mẫu, trong đào tạo ngành Quản lý văn hóa.

Mã số: B2018-GNT-12

1. PGS.TS Phạm Trọng Toàn (Chủ nhiệm)

2. TS Nguyễn Duy Hùng

3. ThS. Nông Thị Thanh Thúy

4. ThS. Tráng Thị Thúy

5. ThS. Phạm Ngọc Thùy

6. ThS. Bùi Hồng Hạnh

7. ThS. Bùi Thị Phương Thảo

8. ThS. Nguyễn Thị Phương Thanh

9. ThS. Hà Thị Minh Hằng

10. TS. Trần Bảo Lân (ĐHSP Hà Nội)

 Khoa Nghệ thuật trường ĐHSP Hà Nội, Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nam Định.

01/2018-12/2019

300tr

Báo cáo tài liệu về nội dung bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thờ Mẫu, 02 bài báo, đào tạo 01 thạc sỹ, bản đề xuất các giải pháp, bản kiến nghị.

7

Biên soạn tài liệu hướng dẫn giáo dục bảo vệ môi trường trong môn học Nghệ thuật ở cấp Tiểu học tại Việt Nam.

Mã số: B2018-GNT-04-MT

1. TS. Dương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

2. PGS.TS Đào Đăng Phượng

3.PGS.TS Hà Thị Hoa

4. ThS. Nguyễn Thị May

5. ThS. Vũ Thị Thái Hoa

6. ThS. Trần Thị Quý Thảo

7. ThS. Nguyễn Thị Dung

8. ThS. Ngô Thị Kim Phụng

 Vụ Tiểu học, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường CĐSP TW, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

01/2018-12/2018

400tr

Bộ tài liệu hướng dẫn gióa dục bảo vệ môi trường, báo cáo tập huấn thử nghiệm tài liệu cho giáo viên Tiểu học (tại 03 trường Tiểu học vùng Bắc, Trung, Nam), Báo cáo tổng kết.

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

STT

Tên cơ sở đào tạo hoặc các chương trình đào tạo

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá/Công nhận

Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD

Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục

Giấy chứng nhận/Công nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

1

 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Tháng 3 năm 2018 

Tỉ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 81,97% 

 Nghị quyết số 18/NQ-HĐKĐCLGD ngày 28/5/2018

Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục  Do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành

29/6/2018 

29/6/2023 

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                           

Biểu mẫu 18

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

STT

Khối ngành

Quy mô sinh viên hiện tại

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng sư phạm

Trung cấp sư phạm

Chính quy

Vừa làm vừa học

Chính quy

Vừa làm vừa học

Chính quy

Vừa làm vừa học

 

Tổng số

30

337

2624

365

 

 

 

 

1

Khối ngành I

30

164

853

360

 

 

 

 

2

Khối ngành II

   

1471

 

x

x

x

x

3

Khối ngành III

       

x

x

x

x

4

Khối ngành IV

       

x

x

x

x

5

Khối ngành V

   

35

 

x

x

x

x

6

Khối ngành VI

       

x

x

x

x

7

Khối ngành VII

 

173

265

35

x

x

x

X

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

STT

Khối ngành

Số sinh viên tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại khá

 

Tổng số

764

17

118

574

 

1

Khối ngành I

239

8

43

159

82%

2

Khối ngành II

479

9

64

381

85%

3

Khối ngành III

         

4

Khối ngành IV

         

5

Khối ngành V

         

6

Khối ngành VI

         

7

Khối ngành VII

46

0

11

34

73%

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

* Các môn học của từng chuyên ngành đào tạo Đại học chính quy được đăng tải trên website: http://www.spnttw.edu.vn/ và trên trang tín chỉ của Nhà trường

* Các môn học của từng chuyên ngành đào tạo sau Đại học

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

Khóa 8 LL&PPDH Âm nhạc

1

Dàn dựng chương trình nghệ thuật

- Trang bị kiến thức về phương pháp biên tập và dàn dựng một chương trình nghệ thuật trong nhà trường. Sau phần lý thuyết người học vận dụng kiến thức đã tiếp thu được để cùng tập thể nhóm hoặc tự bản thân biên tập, dàn dựng và tham gia biểu diễn một chương trình nghệ thuật (ca - múa - nhạc) có thời lượng từ 45 đến 60 phút.

4

17/8; 18/8; 19/8/2018 24/8; 25/8; 26/8/2018

Thực hành biểu diễn

2

Âm nhạc cổ truyền

- Những kiến thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam: tổng quan về âm nhạc người Việt; một số thể loại ca cổ; một số làn điệu dân ca tiêu biểu cho các vùng miền
- Những kiến thức về dân ca nghi lễ và dân tộc một số tộc người; tổng quan về hệ nhạc cụ dân tộc Việt Nam; phương thức tổ chức dàn nhạc trong âm nhạc dân gian và âm nhạc cung đình.

2

08/9; 09/9; 15/9; 16/9/2018
(Học ghép cùng Khóa 9 + Khóa 10)

Làm tiểu luận

Khóa 9 LL&PPDH Âm nhạc

1

Phân tích tác phẩm âm nhạc

- Hệ thống lại kiến thức PTTP: đặc điểm ngôn ngữ âm nhạc, các lối tiến hành âm nhạc…
- Nắm vững được một số đặc điểm chủ yếu trong phân tích dân ca Việt Nam như: điệu thức, cấu trúc, giai điệu, tiết tấu.

3

14/9; 21/9; 28/9; 05/10/2018

Vấn đáp

2

Chỉ huy hợp xướng

- Trang bị cho học viên hệ thống kiến thức Nâng cao về chỉ huy âm nhạc nói chung và chỉ huy hợp xướng nói riêng.
- Trang bị cho học viên những kiến thức về các hình thức chỉ huy hợp xướng và hát tập thể có tốp nhạc đệm hoặc không có nhạc đệm.

2

 27/8; 10/9; 17/9; 24/9 và Sáng 29/9/2018
(Học ghép cùng khóa 10)

Thực hành biểu diễn

3

Công nghệ Âm nhạc

- Những kiến thức cơ bản về thiết bị công nghệ âm nhạc thông dụng.
- Hiểu biết về các phần mềm thu âm, phối khí phục vụ dạy học âm nhạc...
- Các quy trình cơ bản của việc xuất bản phục vụ dạy học âm nhạc.

3

27/8; 10/9; 17/9; 24/9; Chiều 29/9; 06/10; 07/10/2018

Thực hành

4

Âm nhạc cổ truyền

- Những kiến thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam: tổng quan về âm nhạc người Việt; một số thể loại ca cổ; một số làn điệu dân ca tiêu biểu cho các vùng miền
- Những kiến thức về dân ca nghi lễ và dân tộc một số tộc người; tổng quan về hệ nhạc cụ dân tộc Việt Nam; phương thức tổ chức dàn nhạc trong âm nhạc dân gian và âm nhạc cung đình.

2

08/9; 09/9; 15/9; 16/9/2018
(Học ghép cùng khóa 8 + Khóa 10)

Làm tiểu luận

5

Âm nhạc đương đại

- Âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX: Những kiến thức cơ bản, hệ thống về âm nhạc Việt Nam từ đầu thế kỷ XX; sự hình thành và phát triển của nền âm nhạc mới trên các lĩnh vực thanh nhạc, khí nhạc, nghiên cứu, phê bình và đào tạo âm nhạc.
- Âm nhạc đương đại thế giới: Quá trình phát triển của âm nhạc thế giới (chủ yếu là âm nhạc phương Tây) và thế kỷ XX (phong cách, quan điểm thẩm mỹ, bút pháp sáng tác; sự hình thành và phát triển các trào lưu âm nhạc và các nhạc sĩ tiêu biểu).

2

 22/9; 23/9; 30/9/2018

Làm tiểu luận

6

Dàn dựng chương trình nghệ thuật

- Trang bị kiến thức về phương pháp biên tập và dàn dựng một chương trình nghệ thuật trong nhà trường. Sau phần lý thuyết người học vận dụng kiến thức đã tiếp thu được để cùng tập thể nhóm hoặc tự bản thân biên tập, dàn dựng và tham gia biểu diễn một chương trình nghệ thuật (ca - múa - nhạc) có thời lượng từ 45 đến 60 phút.

4

 03/3; 9/3; 10/3;
16/3; 17/3; 23/3/2019

Thực hành

7

Hòa thanh

 - Hiểu được phương pháp tổ chức và phương pháp rèn luyện kiến thức, kỹ năng âm nhạc cho học sinh và sinh viên trong các hoạt động: ca hát, đọc nhạc, nghe nhạc và tiếp thu kiến thức âm nhạc.

2

23/02; 24/02; 02/3/2019
(Học ghép cùng khóa 10)

Thực hành

Khóa 10 LL&PPDH Âm nhạc

1

Tiếng Anh 2

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết trong Tiếng Anh phù hợp với trình độ B1 Tiếng Anh tham chiếu theo khung Châu Âu

8

 11/8; 12/8; 18/8; 19/8; 25/8; 26/8/2018

Thi 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

2

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

- Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lí và lôgíc.
- Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.
- Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

3

 12/10; 19/10; 26/10; 02/11/2018
(Học ghép cùng khóa 11)

Làm tiểu luận

3

Phương pháp dạy học chuyên ngành

- Thiết kế được các hoạt động rèn luyện kỹ năng ca hát cho HS, SV.
- Thiết kế được các hoạt động rèn luyện kỹ năng đọc nhạc cho HS, SV.
- Thiết kế được các hoạt động rèn luyện kỹ năng nghe nhạc cho HS, SV.
- Thiết kế được các hoạt động rèn luyện kỹ năng tiếp thu kiến thức âm nhạc cho HS, SV.

3

 13/10; 14/10; 20/10; 21/10/2018
(Học ghép cùng khóa 11)

Làm tiểu luận

4

Âm nhạc cổ truyền

- Những kiến thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam: tổng quan về âm nhạc người Việt; một số thể loại ca cổ; một số làn điệu dân ca tiêu biểu cho các vùng miền
- Những kiến thức về dân ca nghi lễ và dân tộc một số tộc người; tổng quan về hệ nhạc cụ dân tộc Việt Nam; phương thức tổ chức dàn nhạc trong âm nhạc dân gian và âm nhạc cung đình.

2

08/9; 09/9; 15/9; 16/9/2018
(Học ghép cùng khóa 8 + Khóa 9)

Làm tiểu luận

5

Chỉ huy hợp xướng

- Trang bị cho học viên hệ thống kiến thức Nâng cao về chỉ huy âm nhạc nói chung và chỉ huy hợp xướng nói riêng.
- Trang bị cho học viên những kiến thức về các hình thức chỉ huy hợp xướng và hát tập thể có tốp nhạc đệm hoặc không có nhạc đệm.

2

 27/8; 10/9; 17/9; 24/9 và Sáng 29/9/2018
(Học ghép cùng khóa 9)

Thực hành

6

Lý luận dạy học

- Áp dụng được các vấn đề của quá trình dạy học hiện đại và qui luật dạy học vào môn học thuộc chuyên môn.
- Thiết kế được kế hoạch bài giảng thuộc môn học chuyên môn.
- Thiết kế được bài giảng thuộc các môn chuyên ngành phụ trách theo quan điểm dạy học định hướng hành động và quan điểm dạy học định hướng năng lượng.
- Thiết kế được bài giảng thuộc chuyên môn có sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại.

2

 10/11; 11/11; 17/11/2018

Làm tiểu luận

7

Thanh nhạc

- Học viên tiếp tục học tập để phát triển kỹ thuật thanh nhạc cơ bản và củng cố kiến thức, Mở rộng dần âm vực và tính chất linh hoạt của giọng hát.
- Luyện tập nâng cao các kỹ thuật Legato, Nonlegato, Staccato.
- Luyện tập kĩ thuât chuyển giọng ở giọng nữ và đóng tiếng ở giọng nam.
- Tìm hiểu ngôn ngữ trong ca hát, thống nhất vị trí âm thanh.

2

Từ 1/3/2019 đến 18/5/2019

Thực hành

8

Piano

-Trang bị những kỹ thuật piano cơ bản, giúp người học có nhiều thuận lợi hơn trong giảng dạy.
-Thực hành biểu diễn các nhạc phẩm bằng nhạc cụ piano.

2

Từ 1/3/2019 đến 18/5/2019

Thực hành biểu diễn

9

Công nghệ Âm nhạc

- Những kiến thức cơ bản về thiết bị công nghệ âm nhạc thông dụng.
- Hiểu biết về các phần mềm thu âm, phối khí phục vụ dạy học âm nhạc...
- Các quy trình cơ bản của việc xuất bản phục vụ dạy học âm nhạc.

3

16/3; 17/3; 23/3/2019

Thực hành

10

Hòa thanh

 - Hiểu được phương pháp tổ chức và phương pháp rèn luyện kiến thức, kỹ năng âm nhạc cho học sinh và sinh viên trong các hoạt động: ca hát, đọc nhạc, nghe nhạc và tiếp thu kiến thức âm nhạc.

2

23/02; 24/02; 02/3/2019

Vấn đáp

Khóa 11 LL&PPDH Âm nhạc

1

Triết học

- Nắm vững những kiến thức về triết  học và vai trò của triết học, lịch sử triết học thế giới và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Qua đó, có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.
- Nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4

18/8; 19/8; 25/8; 26/8; 08/9; 09/9/2018

Làm tiểu luận

2

Tiếng Anh

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết trong Tiếng Anh phù hợp với trình độ B1 Tiếng Anh tham chiếu theo khung Châu Âu

8

15/9; 16/9; 22/9; 23/9; 06/10; 07/10/2018; 06/4; 07/4; 13/4; 14/4; 20/4; 21/4/2019
 

Thi 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

3

Tâm lý học giáo dục nghệ thuật

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản TLH giáo dục Nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng tâm lý học giáo dục nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân
 

2

24/3; 30/3; 31/3/2019
(Học ghép cùng khóa 12)

Làm tiểu luận

4

Thanh nhạc

- Học viên tiếp tục học tập để phát triển kỹ thuật thanh nhạc cơ bản và củng cố kiến thức, Mở rộng dần âm vực và tính chất linh hoạt của giọng hát.
- Luyện tập nâng cao các kỹ thuật Legato, Nonlegato, Staccato.
- Luyện tập kĩ thuât chuyển giọng ở giọng nữ và đóng tiếng ở giọng nam.
- Tìm hiểu ngôn ngữ trong ca hát, thống nhất vị trí âm thanh.

2

Từ 1/3/2019 đến 18/5/2019

Thực hành

5

Piano

-Trang bị những kỹ thuật piano cơ bản, giúp người học có nhiều thuận lợi hơn trong giảng dạy.
-Thực hành biểu diễn các nhạc phẩm bằng nhạc cụ piano.

2

Từ 1/3/2019 đến 18/5/2019

Thực hành

6

Thực tế chuyên môn

- Bổ sung kiến thức về biên soạn giáo án, bài giảng qua thực hành sư phạm.
- Củng cố các kỹ năng giảng dạy theo phong cách truyền thống (thuyết trình, diễn giải, vấn đáp…)
- Bổ sung cho người học lý thuyết về phương pháp dạy học theo phong cách truyền thống kết hợp phong cách hiện đại.

4

Từ ngày 02/6 đến 08/6/2019
(Học ghép cùng khóa 10)

Làm tiểu luận

7

Công nghệ Âm nhạc

- Những kiến thức cơ bản về thiết bị công nghệ âm nhạc thông dụng.
- Hiểu biết về các phần mềm thu âm, phối khí phục vụ dạy học âm nhạc...
- Các quy trình cơ bản của việc xuất bản phục vụ dạy học âm nhạc.

3

16/3; 17/3; 23/3/2019
(Học ghép cùng khóa 10 + Khóa 12)

Thực hành

Khóa 12 LL&PPDH Âm nhạc

1

Triết học

- Nắm vững những kiến thức về triết  học và vai trò của triết học, lịch sử triết học thế giới và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Qua đó, có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.
- Nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4

18/8; 19/8; 25/8; 26/8; 08/9; 09/9/2018

Làm tiểu luận

2

Tiếng Anh 1

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết trong Tiếng Anh phù hợp với trình độ B1 Tiếng Anh tham chiếu theo khung Châu Âu

8

06/4; 07/4; 13/4; 14/4; 20/4; 21/4/201
 

Thi 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

3

Công nghệ Âm nhạc

- Những kiến thức cơ bản về thiết bị công nghệ âm nhạc thông dụng.
- Hiểu biết về các phần mềm thu âm, phối khí phục vụ dạy học âm nhạc...
- Các quy trình cơ bản của việc xuất bản phục vụ dạy học âm nhạc.

3

16/3; 17/3; 23/3/2019
(Học ghép cùng khóa 11)

Thực hành

4

Thực tế chuyên môn

- Bổ sung kiến thức về biên soạn giáo án, bài giảng qua thực hành sư phạm.
- Củng cố các kỹ năng giảng dạy theo phong cách truyền thống (thuyết trình, diễn giải, vấn đáp…)
- Bổ sung cho người học lý thuyết về phương pháp dạy học theo phong cách truyền thống kết hợp phong cách hiện đại.

4

Từ ngày 02/6 đến 08/6/2019
(Học ghép cùng khóa 10 + Khóa 11)

Làm tiểu luận

5

Tâm lý học giáo dục nghệ thuật

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản TLH giáo dục Nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng tâm lý học giáo dục nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân
 

2

24/3; 30/3; 31/3/2019
(Học ghép cùng khóa 11)

Làm tiểu luận

2. Chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Mỹ thuật

I :  Học kỳ I năm 2018 - 2019

 

 

 

 

KHÓA 4

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trinh giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Nghệ thuật Sơn dầu (ghép k5, k6)

Học phần gồm 03 tín chỉ thực hành trên chất liệu sơn dầu và 01 tín chỉ bài thu hoạch. Cập nhập thông tin mới củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng kỹ thuật thể hiện của học viên về các chất liêu Sơn dầu

3

 11/8; 12/8; 19/8; 25/8/2018

Thực hành

2

Nghệ thuật Tranh Lụa (ghép k5)

Học phần này cung cấp cho học viên một cách có hệ thống những kiến thức
, kỹ năng về một thể loại tranh chất liệu mang tinh sang  tác đáp ứng cho việc dạy học và các hoạt động Mỹ thuật ở trong và ngoài nhà trường như: Tranh lụa tĩnh vật, tranh lụa phong cảnh...

3

3/11; 4/11; 10/11;
11/11; S17/11/2018

Thực hành

3

Nghệ thuật Tranh Sơn mài (ghép k5)

Học phần gồm 03 tín chỉ thực hành trên chất liệu sơn mài và 01 tín chỉ bài thu hoạch. Cập nhập thông tin mới củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng kỹ thuật thể hiện của học viên về các chất liêu Sơn mài

3

16/9; 22/9; 23/9;
 29/9; S30/9/2018

Thực hành

4

Tự chọn 1: Nghệ thuật Tranh khắc

giới thiệu sâu về chất kiệu tranh Khắc gỗ
của thế giới - VN và kỹ thuật tranh in độc bản
Nâng cao kỹ năng và phương pháp thực hành sáng tác

2

 6/10; 7/10; 13/10/2018

Thực hành

5

Tự chọn 2: NT Tranh in độc bản

Nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về
kỹ thuật chất liệu tranh in độc bản

2

14/10; 20/10; 21/10/2018

Thực hành

KHÓA 5

1

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 (GHÉP K6)

- Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lí và lôgíc.
- Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.
- Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

3

24/11; 25/11; 1/12; 2/12; S8/12/2018

Làm tiểu luận

2

Tiếng Anh  2

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết

4

 11/8; 12/8; 19/8; 25/8; 26/8/2018

 

3

Nghệ thuật Sơn dầu (ghép k4, k6)

Học phần gồm 03 tín chỉ thực hành trên chất liệu sơn dầu và 01 tín chỉ bài thu hoạch. Cập nhập thông tin mới củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng kỹ thuật thể hiện của học viên về các chất liêu Sơn dầu

3

11/8; 12/8; 19/8; 25/8/2018

Thực hành

4

Nghệ thuật Tranh Lụa (ghép k4)

Học phần này cung cấp cho học viên một cách có hệ thống những kiến thức
, kỹ năng về một thể loại tranh chất liệu mang tinh sang  tác đáp ứng cho việc dạy học và các hoạt động Mỹ thuật ở trong và ngoài nhà trường như: Tranh lụa tĩnh vật, tranh lụa phong cảnh...

3

3/11; 4/11; 10/11;
11/11; S17/11/2018

Thực hành

5

Nghệ thuật Tranh Sơn mài (ghép k4)

Học phần gồm 03 tín chỉ thực hành trên chất liệu sơn mài và 01 tín chỉ bài thu hoạch. Cập nhập thông tin mới củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng kỹ thuật thể hiện của học viên về các chất liêu Sơn mài

3

16/9; 22/9; 23/9;
 29/9; S30/9/2018

Thực hành

KHÓA 6

1

Triết học

- Nắm vững những kiến thức về triết  học và vai trò của triết học, lịch sử triết học thế giới và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Qua đó, có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.
- Nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4

: 18/8; 19/8; 25/8; 26/8; 8/9; 9/9/2018

Làm tiểu luận

2

Tiếng Anh 1

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết

4


3/11; 4/11; 10/11; 11/11; 17/11; 18/11/2018

Thi 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

3

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 (GHÉP K5)

- Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lí và lôgíc.
- Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.
- Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

3

24/11; 25/11; 1/12; 2/12; S8/12/2018

Làm tiểu luận

4

Nghệ thuật Sơn dầu (ghép k4, k5)

Học phần gồm 03 tín chỉ thực hành trên chất liệu sơn dầu và 01 tín chỉ bài thu hoạch. Cập nhập thông tin mới củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng kỹ thuật thể hiện của học viên về các chất liêu Sơn dầu

3

11/8; 12/8; 19/8; 25/8/2018

Thực hành

Kỳ 2 năm học 2018 -2019

Khóa 4

1

Tự chọn 3: NT đương đại

-  Nâng cao khả năng tựtập hợp tài liệu và nghiên cứu độc lập.
 - Có khả năng cảm thụ, phân tích, nhận xét,đánh giácác tác phẩm mỹ thuật sáng tạo theo xu hướng Nghệ thuật đương đại.

2

 16/3; 17/3; 23/3/2019

Tiểu luận

Khóa 5

1

Phương pháp daỵ học chuyên ngành (ghép k6)

- Đánh giá cách sử dụng các phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học phù hợp với nội dung dạy học môn mỹ thuật trong nhà trường phổ thông.
- Đánh giá việc phối hợp các phương pháp dạy học trong bài mỹ thuật phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh.

3

23/2; 24/2; 2/3; 3/3;
S9/3/2019

Tiểu luận

2

Hình họa nâng cao (ghép k6)

Nhằm củng cố thêm kiến thức cơ bản về cấu trúc hình thể,
 hình khối, không gian ánh sáng… trong hệ thống bài hình họa nghiên
 cứu toàn thân nam nữ. Từ đó phát triển nâng cao những yếu tố cơ bản trong nghiên cứu hình, để tạo dựng bài hình họa mang tính chủ động và sáng tạo cao của học viên thông qua chất liệu than và sơn dầu

3

 10/3; 16/3; 14/3;
23/3; S24/3/2019

Thực hành

3

Thực tế chuyên môn (ghép k5,k6,k7)

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản thực tế các công trình nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng sáng tạo nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân

4

'Từ ngày 02/6 đến 08/6/2019

Tiểu luận

Khóa 6

1

Tiếng Anh 2

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết

4

 6/4; 7/4; 13/4; 20/4; 21/4
27/4/2019

 

2

Phương pháp daỵ học chuyên ngành (ghép k5)

- Đánh giá cách sử dụng các phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học phù hợp với nội dung dạy học môn mỹ thuật trong nhà trường phổ thông.
- Đánh giá việc phối hợp các phương pháp dạy học trong bài mỹ thuật phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh.

3

 23/2; 24/2; 2/3; 3/3;
S9/3/2019

Tiểu luận

3

Hình họa nâng cao (ghép k5)

Nhằm củng cố thêm kiến thức cơ bản về cấu trúc hình thể,
 hình khối, không gian ánh sáng… trong hệ thống bài hình họa nghiên
 cứu toàn thân nam nữ. Từ đó phát triển nâng cao những yếu tố cơ bản trong nghiên cứu hình, để tạo dựng bài hình họa mang tính chủ động và sáng tạo cao của học viên thông qua chất liệu than và sơn dầu

3

10/3; 16/3; 14/3;
23/3; S24/3/2019

Thực hành

4

Lý luận dạy học (ghép khóa 7)

- Áp dụng được các vấn đề của quá trình dạy học hiện đại và qui luật dạy học vào môn học thuộc chuyên môn.
- Thiết kế được kế hoạch bài giảng thuộc môn học chuyên môn.
- Thiết kế được bài giảng thuộc các môn chuyên ngành phụ trách theo quan điểm dạy học định hướng hành động và quan điểm dạy học định hướng năng lượng.
- Thiết kế được bài giảng thuộc chuyên môn có sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại.

2

28/4; 4/5; 5/5/2019

Tiểu luận

5

Tâm lý học nghệ thuật (ghép khóa 7)

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản TLH giáo dục Nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng tâm lý học giáo dục nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân

2

 11/5; 12/5; 18/5/2019

Tiểu luận

6

Thực tế chuyên môn (ghép k5,k6,k7)

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản thực tế các công trình nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng sáng tạo nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân

4

'Từ ngày 02/6 đến 08/6/2019

Tiểu luận

Khóa 7

1

Triết học

- Nắm vững những kiến thức về triết  học và vai trò của triết học, lịch sử triết học thế giới và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Qua đó, có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.
- Nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4

 23/2; 24/2; 2/3; 3/3; 9/6; 10/3/2019

Làm tiểu luận

2

Tiếng Anh 1

- Nắm vững khả năng Nghe, nói, đọc, viết

4

6/4; 7/4; 13/4; 14/4; 20/4
21/4/2019

Thi 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

3

Lý luận dạy học (ghép khóa 7)

- Áp dụng được các vấn đề của quá trình dạy học hiện đại và qui luật dạy học vào môn học thuộc chuyên môn.
- Thiết kế được kế hoạch bài giảng thuộc môn học chuyên môn.
- Thiết kế được bài giảng thuộc các môn chuyên ngành phụ trách theo quan điểm dạy học định hướng hành động và quan điểm dạy học định hướng năng lượng.
- Thiết kế được bài giảng thuộc chuyên môn có sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại.

2

 28/4; 4/5; 5/5/2019

Tiểu luận

4

Tâm lý học nghệ thuật (ghép khóa 7)

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản TLH giáo dục Nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng tâm lý học giáo dục nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân

2

 11/5; 12/5; 18/5/2019

Tiểu luận

5

Thực tế chuyên môn (ghép k5,k6,k7)

- Mức độ hiểu, vận dụng,  các kiến thức cơ bản thực tế các công trình nghệ thuật đã được học.
- Vận dụng sáng tạo nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân

4

04/6, 07/6, 08/6, 09/6/2019

Tiểu luận

5

Quản lý xuất bản

       Nhận thức sâu sắc các khái niệm, nguyên tắc và ý nghĩa cơ bản về quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản- một lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
     Nắm vững các đặc điểm, nỗi dung quản lý nhà nước về xuất bản trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại
     Nắm chắc hình thức, phương pháp, công cụ quản lý nhà nước về xuất bản trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2

19/8; 25/8; 26/8/2018

Tiểu luận

3. Học kỳ II khóa 8 Thạc sĩ Quản lý văn hóa

 

 

 

 

1

Tiếng Anh 2

 Cung cấp những kiến thức tiếng Anh cơ bản về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu nhằm giúp học viên hoàn thiện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở mức độ lưu loát, để từ đó học viên có thể ứng dụng vào học tập, công tác nghiên cứu và giảng dạy. Học viên có thể hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn và xử lí được hầu hết các tình huống liên quan đến chủ điểm trong công việc, trường học, giải trí,... ; Có thể xử lý các tình huống đơn giản khi đi đến nơi sử dụng ngôn ngữ; Có khả năng viết đơn giản nhưng liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm; Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng và hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch của bản thân.
    Hoàn thành học phần học viên đạt trình độ tiếng Anh ở cấp độ B1 theo Khung trình độ chung châu Âu.

4

11/8; 12/8; 18/8; 19/8; 25/8; 26/8/2018

Nghe, Nói, Đọc, Viết

2

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu văn hóa, về bản chất của nghiên cứu khoa học văn hóa cũng như cấu trúc logic của một số công trình khoa học văn hóa.
Hiểu được các phương pháp nghiên cứu văn hóa.
Vận dụng kiến thức nghiên cứu vào hoạt động văn hóa, xã hội ở Việt Nam
Biết ứng dụng phương pháp nghiên cưu văn hóa để tạo hiệu quả quản lý văn hóa

3

24/11; 25/11; 01/12; 02/12

Tiểu luận

3

Nhân học văn hóa

Học viên nắm được những kiến thức cơ bản về nhân học văn hóa, lý thuyết về nhân học văn hóa,...
 Hiểu rõ vai trò, chức năng của nhân học văn hóa trong phát triển nguồn lực ở Việt Nam.

2

29/9; 30/9; 06/10/2018

Tiểu luận

4

Quản lý di sản văn hóa

Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần thiết về di sản văn hóa và vai trò của di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Việt Nam.
Nắm chắc nội dung các các văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa và du lịch.
Xác định được những thành tố của di sản văn hóa Việt Nam, những nội dung cần quản lý đối với di sản văn hóa.

2

07/10; 13/10; 14/10/2018

Tiểu luận

5

Quản lý hoạt động nghệ thuật

Nắm vững hệ thống pháp luật về quản lý văn hóa - nghệ thuật và các phương pháp quản lý văn hóa nghệ thuật.
 Xác định rõ những thành tố, sự tương tác, đối tượng văn hóa, nghệ thuật cần quản lý trong tình hình hiện nay.
 Nắm vững hệ thống pháp luật về quản lý văn hóa, nghệ thuật và các phương pháp quản lý văn hóa nghệ thuật.
 Xác định rõ những thành tố, sự tương tác, đối tượng hoạt động nghệ thuật cần quản lý trong tình hình hiện nay.
Nắm vững hệ thống văn bản của nhà nước về quản lý văn hóa - nghệ thuật
phương pháp quản lý văn hóa nghệ thuật.
Trình bày được những thành tố, sự tương tác, đối tượng hoạt động nghệ thuật cần quản lý trong giai đoạn hiện nay.

2

20/10; 21/10; 27/10/2018

Tiểu luận

6

Chính sách văn hóa

Nâng cao hiểu biết về chính sách văn hóa ở Việt Nam và các nước.
Hiểu rõ chính sách văn hóa ở Việt Nam và các nước.
Nâng cao hiểu biết và phân tích được mối quan hệ tương tác giữa chính sách văn hóa và thực tiễn quản lý văn hóa. Tổng hợp, phân tích mối quan hệ tương tác giữa chính sách văn hóa và thực tiễn thực tế.
Có khả năng đánh giá các nguồn thông tin về chính sách văn hóa và thực tiễn quản lý; đặc biệt phân tích được đặc trưng của chính sách văn hóa của Việt Nam trong sự so sánh với chính sách văn hóa các nước.
Đưa ra các quan điểm đánh giá chính sách văn hóa và thực tiễn quản lý; phân tích được đặc điểm của chính sách văn hóa của Việt Nam khi đối chiếu, so sánh chính sách văn hóa các nước.

4

28/10; 03/11; 04/11/2018

Tiểu luận

4. Học kỳ I khóa 9 Thạc sĩ Quản lý văn hóa

 

 

 

 

1

Triết học

Nắm vững những kiến thức về triết  học và vai trò của triết học, lịch sử triết học thế giới và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Qua đó, có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.
Nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4

18/8; 19/8; 25/8; 26/8; 08/9; 09/9/2018

Tiểu luận

2

Tiếng Anh 1

 Cung cấp những kiến thức tiếng Anh cơ bản về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu nhằm giúp học viên hoàn thiện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở mức độ lưu loát, để từ đó học viên có thể ứng dụng vào học tập, công tác nghiên cứu và giảng dạy. Học viên có thể hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn và xử lí được hầu hết các tình huống liên quan đến chủ điểm trong công việc, trường học, giải trí,... ; Có thể xử lý các tình huống đơn giản khi đi đến nơi sử dụng ngôn ngữ; Có khả năng viết đơn giản nhưng liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm; Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng và hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch của bản thân.
Hoàn thành học phần học viên đạt trình độ tiếng Anh ở cấp độ B1 theo Khung trình độ chung châu Âu.

4

03/11; 04/11; 10/11; 11/11; 17/11; 18/11/2018

Nghe, Nói, Đọc, Viết

3

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu văn hóa, về bản chất của nghiên cứu khoa học văn hóa cũng như cấu trúc logic của một số công trình khoa học văn hóa.
 Hiểu được các phương pháp nghiên cứu văn hóa.
Vận dụng kiến thức nghiên cứu vào hoạt động văn hóa, xã hội ở Việt Nam.
 Biết ứng dụng phương pháp nghiên cưu văn hóa để tạo hiệu quả quản lý văn hóa

2

24/11; 25/11; 01/12; 02/12

Tiểu luận

4

Quản lý di sản văn hóa

Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần thiết về di sản văn hóa và vai trò của di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Việt Nam.
Nắm chắc nội dung các các văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa và du lịch.
Xác định được những thành tố của di sản văn hóa Việt Nam, những nội dung cần quản lý đối với di sản văn hóa.

2

07/10; 13/10; 14/10/2018

Tiểu luận

5

Quản lý hoạt động nghệ thuật

 Nắm vững hệ thống pháp luật về quản lý văn hóa - nghệ thuật và các phương pháp quản lý văn hóa nghệ thuật.
Xác định rõ những thành tố, sự tương tác, đối tượng văn hóa, nghệ thuật cần quản lý trong tình hình hiện nay.
 Nắm vững hệ thống pháp luật về quản lý văn hóa, nghệ thuật và các phương pháp quản lý văn hóa nghệ thuật.
 Xác định rõ những thành tố, sự tương tác, đối tượng hoạt động nghệ thuật cần quản lý trong tình hình hiện nay.
 Nắm vững hệ thống văn bản của nhà nước về quản lý văn hóa - nghệ thuật phương pháp quản lý văn hóa nghệ thuật.
Trình bày được những thành tố, sự tương tác, đối tượng hoạt động nghệ thuật cần quản lý trong giai đoạn hiện nay.

2

20/10; 21/10; 27/10/2018

Tiểu luận

6

Nhân học văn hóa

    Học viên nắm được những kiến thức cơ bản về nhân học văn hóa, lý thuyết về nhân học văn hóa,...
    Hiểu rõ vai trò, chức năng của nhân học văn hóa trong phát triển nguồn lực ở Việt Nam.

2

29/9; 30/9; 06/10/2018

Tiểu luận

II

Học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

 

 

1. Khóa 7 Thạc sĩ Quản lý văn hóa - Học kỳ IV

1

Phương pháp đạo diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp

Hiểu rõ vai trò, chức năng của đạo diễn, dàn dựng chương trình nghệ thuật.
Chủ động vận dụng các thủ pháp xử lý tác phẩm vào dàn dựng chương trình nghệ thuật trong hoạt động văn hóa.
Nắm vững, sử dụng linh hoạt các loại hình nghệ thuật.
Ứng dụng thành thạo những kiến thức đã học để tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, tạo nên những chương trình biểu diễn phù hợp với từng đối tượng công chúng.

4

23/02, 24/02, 02/3, 03/3, 09/3, 10/3/2019

Thực hành Biểu diễn

2

Nghệ thuật tạo hình (ghép với K8)

Hiểu được những vấn đề chung của nghệ thuật tạo hình Việt nam (đặc điểm, phong cách, thành tựu nghệ thuật) theo tiến trình lịch sử.
Hiểu được giá trị thẩm mỹ (ngôn ngữ tạo hình, chất liệu, đề tài...) của các tác phẩm qua các thời kỳ, cuộc đời và sự nghiệp của một số tác giả tiêu biểu.
Nắm được phương pháp, quy trình  nghiên cứu nghệ thuật tạo hình.

2

16/3, 17/3, 23/3/2019

Tiểu luận

2. Khóa 8 Thạc sĩ Quản lý văn hóa - Học kỳ III

1

Văn hóa và phát triển (ghép với K9)

    Hệ thống các khái niệm cơ bản về văn hoá, phát triển, quy luật phát triển, các lý thuyết phát triển, chức năng của văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ đối với sự phát triển của đất nước cũng như quan điểm của Đảng về văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới.
     Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa - văn nghệ;

2

23/02, 24/02, 02/3/2019

Tiểu luận

2

Quản lý xuất bản

       Nhận thức sâu sắc các khái niệm, nguyên tắc và ý nghĩa cơ bản về quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản- một lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
     Nắm vững các đặc điểm, nỗi dung quản lý nhà nước về xuất bản trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại
     Nắm chắc hình thức, phương pháp, công cụ quản lý nhà nước về xuất bản trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2

03/3, 09/3, 10/3/2019

Tiểu luận

1

Nghệ thuật tạo hình

Hiểu được những vấn đề chung của nghệ thuật tạo hình Việt nam (đặc điểm, phong cách, thành tựu nghệ thuật) theo tiến trình lịch sử.
Hiểu được giá trị thẩm mỹ (ngôn ngữ tạo hình, chất liệu, đề tài...) của các tác phẩm qua các thời kỳ, cuộc đời và sự nghiệp của một số tác giả tiêu biểu.
Nắm được phương pháp, quy trình  nghiên cứu nghệ thuật tạo hình.

2

16/3, 17/3, 23/3/2019

Tiểu luận

2

Quản lý lễ hội

    Nắm vững những kiến thức cơ bản về lễ hội, quản lý lễ hội; giá trị và vai trò của lễ hội tới đời sống văn hóa - xã hội.
   Vận dụng linh hoạt, sáng tạo những tri thức được trang bị vào thực tiễn quản lý lễ hội ở địa phương.

2

24/3, 30/3, 31/3/2019

Tiểu luận

3

Quản lý thiết chế văn hóa

       Nắm vững những kiến thức cơ bản về quản lý nhà hát, nhà văn hóa, bưu điện, bảo tàng, ...và những qui trình quản lý của các loại hình thiết chế khác nhau.
      Hiểu rõ hệ thống thiết chế văn hóa ở Việt Nam.
     Phân tích, đánh giá loại hình thiết chế văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.

2

6/4, 7/4, 13/4/2019

Tiểu luận

4

Thực tế chuyên môn

Học viên có được những kiến thức cơ bản về công tác quản lý văn hóa thực tế.
Nắm vững phương pháp điền dã, khảo sát thực tế.
Học viên được trải nghiệm thực tế về văn hóa và quản lý văn hóa tại một số vùng, miền trong nước
Xây dựng dữ liệu khoa học về quản lý văn hóa qua kết quả điền dã.

4

04/6, 07/6, 08/6, 09/6/2019

Tiểu luận

3. Khóa 9 Thạc sĩ Quản lý văn hóa - Học kỳ II

 

 

 

 

1

Văn hóa và phát triển (ghép với K8)

    Hệ thống các khái niệm cơ bản về văn hoá, phát triển, quy luật phát triển, các lý thuyết phát triển, chức năng của văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ đối với sự phát triển của đất nước cũng như quan điểm của Đảng về văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới.
     Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa - văn nghệ;

2

23/02, 24/02, 02/3/2019

Tiểu luận

2

Chính sách văn hóa

Nâng cao hiểu biết về chính sách văn hóa ở Việt Nam và các nước.
Hiểu rõ chính sách văn hóa ở Việt Nam và các nước.
Nâng cao hiểu biết và phân tích được mối quan hệ tương tác giữa chính sách văn hóa và thực tiễn quản lý văn hóa. Tổng hợp, phân tích mối quan hệ tương tác giữa chính sách văn hóa và thực tiễn thực tế.
Có khả năng đánh giá các nguồn thông tin về chính sách văn hóa và thực tiễn quản lý; đặc biệt phân tích được đặc trưng của chính sách văn hóa của Việt Nam trong sự so sánh với chính sách văn hóa các nước.
Đưa ra các quan điểm đánh giá chính sách văn hóa và thực tiễn quản lý; phân tích được đặc điểm của chính sách văn hóa của Việt Nam khi đối chiếu, so sánh chính sách văn hóa các nước.

2

03/3, 09/3, 10/3/2019

Tiểu luận

3

Tâm lý học quản lý văn hóa (ghép K10)

Học viên hiểu được những vấn đề cơ bản của tâm lý học quản lý: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp; phân tích được cấu trúc, chức năng của hoạt động quản lý; làm quen và hiểu được một số yếu tố, hiện tượng tâm lý cơ bản nảy sinh và ảnh hưởng tới hiệu quả của quá trình quản lý.
Học viên hiểu được những hiện tượng tâm lý thường xuất hiện trong hoạt động quản lý văn hóa
Có kỹ năng phân tích vai trò, chức năng, cấu trúc của hoạt động quản lý trong lĩnh vực văn hóa. Phân tích được một cách logich những yếu tố tâm lý chi phối hoạt động quản lý văn hóa xã hội - Sáng tạo và hoạt động sáng tạo nghệ thuật
Hiểu rõ vai trò tâm lý trong quản lý: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp; phân tích được cấu trúc, chức năng của hoạt động quản lý; tâm lý tới hiệu quả quản lý trong lĩnh vực văn hóa.
Nắm vững hiện tượng tâm lý xuất hiện trong quá trình thực hiện.
Biết phân tích hoạt động quản lý văn hóa. Phân tích được một cách logic những yếu tố tâm lý chi phối hoạt động quản lý văn hóa.

2

16/3, 17/3, 23/3/2019

Tiểu luận

3

Xã hội học văn hóa (ghép K10)

Nắm vững hệ thống tri thức khoa học chuyên ngành Xã hội học văn hóa, những thành tựu nghiên cứu, tư vấn Xã hội học Văn hóa trên thế giới và ở Việt Nam.
Nắm vững lý thuyết và phương pháp nghiên cứu Xã hội học Văn hóa.

2

24/3, 30/3, 31/3/2019

Tiểu luận

3

Tiếng Anh 2 (ghép với K6 chuyên ngành LL&PPDHBM Mỹ thuật)

 Cung cấp những kiến thức tiếng Anh cơ bản về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu nhằm giúp học viên hoàn thiện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở mức độ lưu loát, để từ đó học viên có thể ứng dụng vào học tập, công tác nghiên cứu và giảng dạy. Học viên có thể hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn và xử lí được hầu hết các tình huống liên quan đến chủ điểm trong công việc, trường học, giải trí,... ; Có thể xử lý các tình huống đơn giản khi đi đến nơi sử dụng ngôn ngữ; Có khả năng viết đơn giản nhưng liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm; Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng và hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch của bản thân.
    Hoàn thành học phần học viên đạt trình độ tiếng Anh ở cấp độ B1 theo Khung trình độ chung châu Âu.

4

6/4, 7/4, 13/4, 20/4, 21/4, 27/4/2019

Nghe, Nói, Đọc, Viết

4

Thực tế chuyên môn

Học viên có được những kiến thức cơ bản về công tác quản lý văn hóa thực tế.
Nắm vững phương pháp điền dã, khảo sát thực tế.
Học viên được trải nghiệm thực tế về văn hóa và quản lý văn hóa tại một số vùng, miền trong nước
Xây dựng dữ liệu khoa học về quản lý văn hóa qua kết quả điền dã.

4

04/6, 07/6, 08/6, 09/6/2019

Tiểu luận

4. Khóa 10 Thạc sĩ Quản lý văn hóa - Học kỳ I

1

Triết học (ghép K7 chuyên ngành LL&PPDHBM Mỹ thuật, K12 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc)

Nắm vững những kiến thức về triết  học và vai trò của triết học, lịch sử triết học thế giới và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Qua đó, có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét.
Nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4

23/02, 24/02, 02/3, 03/3, 09/3, 10/3/2019

Tiểu luận

2

Tâm lý học quản lý văn hóa (ghép K9)

Học viên hiểu được những vấn đề cơ bản của tâm lý học quản lý: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp; phân tích được cấu trúc, chức năng của hoạt động quản lý; làm quen và hiểu được một số yếu tố, hiện tượng tâm lý cơ bản nảy sinh và ảnh hưởng tới hiệu quả của quá trình quản lý.
Học viên hiểu được những hiện tượng tâm lý thường xuất hiện trong hoạt động quản lý văn hóa
Có kỹ năng phân tích vai trò, chức năng, cấu trúc của hoạt động quản lý trong lĩnh vực văn hóa. Phân tích được một cách logich những yếu tố tâm lý chi phối hoạt động quản lý văn hóa xã hội - Sáng tạo và hoạt động sáng tạo nghệ thuật
Hiểu rõ vai trò tâm lý trong quản lý: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp; phân tích được cấu trúc, chức năng của hoạt động quản lý; tâm lý tới hiệu quả quản lý trong lĩnh vực văn hóa.
Nắm vững hiện tượng tâm lý xuất hiện trong quá trình thực hiện.
Biết phân tích hoạt động quản lý văn hóa. Phân tích được một cách logic những yếu tố tâm lý chi phối hoạt động quản lý văn hóa.

2

16/3, 17/3, 23/3/2019

Tiểu luận

3

Xã hội học văn hóa (ghép K9)

Nắm vững hệ thống tri thức khoa học chuyên ngành Xã hội học văn hóa, những thành tựu nghiên cứu, tư vấn Xã hội học Văn hóa trên thế giới và ở Việt Nam.
Nắm vững lý thuyết và phương pháp nghiên cứu Xã hội học Văn hóa.

2

24/3, 30/3, 31/3/2019

Tiểu luận

4

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

   Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu văn hóa, về bản chất của nghiên cứu khoa học văn hóa cũng như cấu trúc logic của một số công trình khoa học văn hóa.
     Hiểu được các phương pháp nghiên cứu văn hóa.
     Vận dụng kiến thức nghiên cứu vào hoạt động văn hóa, xã hội ở Việt Nam.
     Biết ứng dụng phương pháp nghiên cưu văn hóa để tạo hiệu quả quản lý văn hóa

3

6/4, 7/4, 13/4, 20/4,
 Sáng 21/4/2019

Tiểu luận

5

Tiếng Anh 1

 Cung cấp những kiến thức tiếng Anh cơ bản về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu nhằm giúp học viên hoàn thiện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở mức độ lưu loát, để từ đó học viên có thể ứng dụng vào học tập, công tác nghiên cứu và giảng dạy. Học viên có thể hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn và xử lí được hầu hết các tình huống liên quan đến chủ điểm trong công việc, trường học, giải trí,... ; Có thể xử lý các tình huống đơn giản khi đi đến nơi sử dụng ngôn ngữ; Có khả năng viết đơn giản nhưng liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm; Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng và hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch của bản thân.
    Hoàn thành học phần học viên đạt trình độ tiếng Anh ở cấp độ B1 theo Khung trình độ chung châu Âu.

4

27/4, 28/4, 4/5, 5/5, 11/5, 12/5/2019

Nghe, Nói, Đọc, Viết

6

Thực tế chuyên môn

Học viên có được những kiến thức cơ bản về công tác quản lý văn hóa thực tế.
Nắm vững phương pháp điền dã, khảo sát thực tế.
Học viên được trải nghiệm thực tế về văn hóa và quản lý văn hóa tại một số vùng, miền trong nước
Xây dựng dữ liệu khoa học về quản lý văn hóa qua kết quả điền dã.

4

04/6, 07/6, 08/6, 09/6/2019

Tiểu luận

 

 

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

STT

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

Năm xuất bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

1

 

 

 

2

 

 

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

STT

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

I

Chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc:

1

Dạy học hát dân ca cho học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Bùi Thị Thủy

TS. Nguyễn Đỗ Hiệp

Đã đăng tải toàn văn LV của các HV trên Website của Trường:.spnttw.edu.vn

2

Dạy học hòa tấu dàn nhạc Chèo tại Nhà hát Chèo Việt Nam. 

Đào Tuấn Hải

TS. Nguyễn Đỗ Hiệp.

Truy cập phần Luận văn-Luận án

3

Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh khối 9, Trường Trung học cơ sở Đống Đa, Hà Nội qua hoạt động ngoại khóa.

Đinh Phú Đức

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

 

4

Dạy hoc ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận cho học sinh Trung cấp Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Đỗ Thị Lam

PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

 

5

Đưa Đồng dao vào dạy học Âm nhạc tại Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Huế.

Hoàng Anh Dũng

PGS.TS. Kiều Trung Sơn

 

6

Dạy học thể loại Blues cho học sinh lớp Đàn phím điện tử tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng.

Hoàng Lệ Thủy

TS. Đào Trọng Tuyên.

 

7

Rèn luyện kĩ năng biểu diễn Nhóm thanh nhạc cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hoàng Thị Thúy Dung

TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn

 

8

Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội.

Hoàng Văn Đạt

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

 

9

Đưa dân ca Ví, Giặm vào hoạt động ngoại khóa Âm nhạc ở một số trường Tiểu học trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh.

Lê Thị Huyền

PGS.TS. Trịnh Hoài Thu

 

10

Dạy học môn Hòa tấu nhạc nhẹ tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Lê Việt Hùng

PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh

 

11

Dạy học môn Hòa tấu nhạc nhẹ tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Lê Việt Hùng

PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh

 

12

Dạy học đàn Piano cho học sinh Trung cấp Thanh nhạc, Trườn Đại học Hạ Long.

Nguyễn Bá Quyền

TS. Đào Trọng Tuyên.

 

13

Đề tài: Dạy học hát cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột.

Nguyễn Lê Xuân Quý

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

 

14

Dạy học soạn đệm ca khúc trên đàn phím điện tử cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Nguyễn Phú Quốc

PGS.TS. Trần Hoàng Tiến

 

15

Dạy học đàn phím điện tử tại Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Thanh Thư

TS. Đào Trọng Tuyên.

 

16

Dạy học học phần Nhạc cơ sở cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Mầm non. 

Nguyễn Thị Ái

TS. Trần Bảo Lân.

 

17

Đưa hát Chầu văn vào hoạt động ngoại khóa Âm nhạc cho học sinh Trường Trung học cơ sở Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội. 

Nguyễn Thị Châm

TS. Nguyễn Thị Thanh Phương.

 

18

Dạy học kỹ năng trình diễn ca khúc nhạc nhẹ cho học viên Trung cấp Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nguyễn Thị Nội

PGS.TS. Vũ Hướng.

 

19

Dạy học môn Đàn phím điện tử cho hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

 

20

Dạy hát đồng dao cho học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Nguyễn Thị Thu Hà

 PGS.TS. Lê Văn Toàn.

 

21

Đưa hát Then vào hoạt động ngoại khóa tại trường Trung học Cơ sở Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Nguyễn Thị Thu Hoài

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

 

22

Dạy học dân ca Ê Đê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Nông Thị Thêu

PGS.TS Hà Thị Hoa.

 

23

Dạy học chỉ huy hợp xướng tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Phạm Hoàng Trung

TS. Lê Vinh Hưng.

 

24

 Dạy học Sáo trúc cho sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. 

Phạm Hữu Dực

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

 

25

Dạy học hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Phạm Thị Minh Nguyệt

 PGS.TS. Lê Văn Toàn.

 

26

Dạy học nghe nhạc cho trẻ Mẫu giáo lớn tại Trường Mầm non Tuổi hoa.

Phạm Thị Phương Nga

TS. Ngô Thị Nam

 

27

Dàn dựng hợp xướng A Cappella cho hệ Đại hoc Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Phạm Xuân Danh

PGS.TS. Nguyễn Thiếu Hoa

 

28

Dạy học ca khúc của nhạc sĩ Huy Thục cho giọng nữ cao, hệ Trung cấp tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Phan Thị Phượng

 PGS.TS. Lê Văn Toàn.

 

29

Dạy học Đọc - Ghi nhạc cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

Trần Kim Trọng Nghĩa

PGS.TS. Trần Hoàng Tiến

 

30

Dạy học Piano cho học sinh Tiểu học tại Trung tâm Ngôi sao nhỏ - Long Biên - Hà Nội.

Trần Quỳnh Anh

PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh

 

31

Dạy học âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi ở Trường Mẫu giáo An Bình, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Thị Duy Bình

PGS.TS Hà Thị Hoa.

 

32

Dạy hoọc đệm ca khúc mang âm hưởng dân ca Thanh Hóa trên đàn phím điện tử.

Trần Thị Oanh

TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn

 

33

Dạy học tác phẩm Đàn tranh của nhạc sĩ Phạm Thúy Hoan tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trần Thị Phương Anh

TS. Nguyễn T. Thanh Phương

 

34

Phương pháp phân tích ca khúc thiếu nhi cho sinh viên hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc.

Trần Trang Anh

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

 

35

Dàn dựng ca khúc cách mạng tại Câu lạc bộ Hương Nhãn, thành phố Hưng Yên.

Trịnh Thanh Tuấn

GS.TS. Lê Ngọc Canh

 

36

Biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu cho trẻ 5-6 tuổi tại Trường mầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc.

Trịnh Thị Sen

TS. Đỗ Thị Minh Chính

 

37

Dạy học hát dân ca Tày, Nùng trong hoạt động ngoại khóa tại Trường Trung học cơ sở Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên.

Vi Thị Ngọc Ánh

PGS.TS. Trịnh Hoài Thu

 

II

Chuyên ngành LL&PPDHBM Mỹ thuật:

38

Hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh vận dụng vào dạy học môn Mỹ thuật ở Trường Tiểu học Thực nghiệm.

Đặng Thị Thu An

PGS.TS. Trang Thanh Hiền

 

39

Nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc chùa Mễ Trì Thượng vận dụng vào dạy học phân môn Vẽ tranh tại Trường Trung học cơ sở Mễ Trì.

Đỗ Tuyết Mai

TS. Phạm Văn Tuyến.

 

40

Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng dạy học  Mỹ thuật cho lứa tuổi Mầm non tại Nhà Thiếu nhi Hà Đông, Hà Nội.

Đoàn Thị Thu Hiền

PGS.TS. Trang Thanh Hiền

 

41

Vận dụng yếu tố siêu thực trong tranh thờ người Sán Dìu vào dạy học môn bố cục tại Trường Cao đẳng Hải Dương.

Lương Quốc Vĩ

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương

 

42

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc chùa Sisaket ứng dụng trong dạy học môn Lịch sử Mỹ thuật ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào.

Manaxay Choulamany

TS. Phạm Minh Phong

 

43

Nghệ thuật Claude Monet trong dạy học môn Đồ họa thời trang tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Nguyễn Hoàng Tùng

TS. Nguyễn Văn Cường

 

44

Tranh khắc gỗ của họa sĩ Katsushika Hokusai vận dụng vào dạy học môn Sáng tác thiết kế ba - Khoa Thiết kế Đồ họa, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Nguyễn Hữu Quyến

TS. Nguyễn Ngọc Ân

 

45

Ứng dụng nghệ thuật Gothic  trong dạy học môn Tạo mẫu trang phục, Khoa Thiết kế thời trang, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Nguyễn Huyền Trang

PGS.TS. Trang Thanh Hiền

 

46

Nghệ thuật chạm khắc đình Bảng Môn trong dạy học môn Trang trí cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật tại Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Phạm Hà Thanh

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương

 

47

Xây dựng nội dung hoạt động ngoại khóa môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam ĐỊnh.

Phạm Ngọc Hưng

TS. Quách Thị Ngọc An

 

48

Dạy học mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực ở trường Tiểu học Thực nghiệm, viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

Phạm Thị Thu Hương

PGS.TS. Đinh Gia Lê.

 

49

Nghệ tuật tạo hình trong tranh của họa sĩ May Chandavong ứng dụng trong nghệ thuật Vẽ tranh sơn dầu tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào.

Somphet  Chanthala

TS. Phạm Minh Phong

 

50

Nghệ thuật chạm khắc trong chùa Thầy vận dụng vào dạy học phân môn vẽ trang trí ở trường Trung học cơ sở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. 

Trương Thị Dung

PGS.TS. Đặng Mai Anh.

 

51

Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực trong môn Mỹ thuật tại Trường Trung học cơ sở Đặng Hữu Phổ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trương Thị Khánh Trang

TS. Nguyễn Ngọc Ân

 

52

Hình tượng con người trong chạm khắc chùa Xiêng Thoong vận dụng vào dạy học môn Trang trí tại Trường Mỹ thuật Quốc gia Lào.

Viphakone Souk Pathoum Vanh

TS. Phạm Minh Phong

 

53

Vận dụng nghệ thuật trong tranh Bùi Xuân Phái vào dạy học phân môn Vẽ tranh theo đề tài, Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Vũ Thị Ngọc Linh

TS. Phạm Văn Tuyến

 

III

Chuyên ngành Quản lý văn hóa:

54

Xây dựng đời sống văn hóa công nhân Khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Bế Thị Thùy Dương

PGS. TS. Đào Đăng Phượng.

 

55

Quản lý văn hóa trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Bùi Ngọc Dương

TS. Trương Xuân Trường

 

56

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của người Mường ở thành phố Hòa Bình.

Bùi Thanh Ngọc

TS. Dương Thị Thu Hà.

 

57

Quản lý lễ hội Đền Cao , phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Bùi Thị Miên

 TS. Đỗ Lan Phương.

 

58

Bảo tồn và phát huy nghề Tò He truyền thống tại làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Bùi Thu Huyền

PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu.

 

59

Quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Bùi Xuân Hẹn

PGS.TS. Phan Văn Tú

 

60

Quản lý lễ hội Hoa phượng đỏ ở thành phố Hải Phòng. 

Cao Thị Minh Hảo

Cao Thị Minh Hảo

 

61

Văn hóa công sở tại Đài phát thanh - truyền hình Hải Phòng. 

Đặng Thị Thu Hiền

TS. Đào Hải Triều.

 

62

Xây dựng đời sống văn hóa ở xã Khánh Hông, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Đào Đức Tính

PGS.TS. Trần Đức Ngôn

 

63

Xây dựng đời sống văn hóa ở xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Đào Sỹ Vinh

PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi.

 

64

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đào Thị Phương Thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

 

65

Văn hóa biển với sự phát triển du lịch ở huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 

Đào Văn Vinh

PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi.

 

66

Quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương.

Đỗ Thị Mai Huệ

TS. Hoàng Minh Khánh

 

67

Quản lý lễ Chạp tổ làng Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đinh Duy Hoàn

PGS.TS. Cao Đức Hải

 

68

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Đinh Quang Phong

GS.TS. Bùi Quang Thanh.

 

69

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đinh Thị Thư

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

70

Công tác quản lý đi tích lịch sử cấp quốc gia ở tỉnh Ninh Bình.

Đinh Văn Phương

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

71

Quản lý quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh phú Thọ.

Đỗ Hồng Đức

TS. Đỗ Quang Minh

 

72

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Đỗ Khắc Bẩy

GS.TS. Đào Mạnh Hùng.

 

73

Quản lý di tích lịch sử đền An Biên, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đỗ Thành Hưng

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

74

 Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Gắm, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Đỗ Thị Thúy Trinh

GS.TS. Trương Quốc Bình.

 

75

Quản lý hoạt động thông tin, cổ động tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Doãn Hoàng Quân

PGS.TS. Võ Quang Trọng.

 

76

Quản lý Nhà hát Chèo Quân đội.

Hà Quang Hảo

PGS.TS. Trần Đức Ngôn

 

77

Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Chợ Đình Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng trị gắn với phát triển du lịch.

Hồ Ngọc Thiên

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

78

Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Chu Hưng gắn với phát triển du lịch ở huyện Hạ Hòa, tỉnh phú Thọ.

Hồ Thị Phương Linh

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

79

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Hoàng Đức Tự

TS. Lê Thị Thu Hà.

 

80

Quản lý di tích lịch sử và văn hóa một hợp phần của khu di tích Tây Yên Tử thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Hoàng Thị Hằng

PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương.

 

81

Xây dựng tổ dân phố văn hóa ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Hoàng Thị Hiếu

TS. Nguyễn Đình Mạnh

 

82

Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hoàng Thị Huyền

TS. Đỗ Quang Minh.

 

83

Quản lý di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật khu di tích Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Hoàng Xuân Trường

TS. Nguyễn Thị Thu Hường

 

84

Quản lý lễ hội Tràng Kênh tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Lã Thị Thu Thủy

PGS.TS. Ngô Văn Doanh

 

85

Quản lý dịch vụ kinh doanh Karaoke tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

Lại Đình Long

GS.TS. Đào Mạnh Hùng.

 

86

Xây dựng đời sống văn hóa trong sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.

Lăng Thị Ngọc

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

 

87

Xây dựng nếp sống vawnhoas sinh viên Trường Đại học Hải Phòng.

Lê Minh Huyền

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

88

Quản lý di tích lịch sử văn hóa Đình Vòng - Phường Hạ ĐÌnh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Lê Minh Thành

PGS.TS. Trần Đình Tuấn

 

89

Quản lý lễ hội Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

Lê Thị Hằng.

PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức.

 

90

Quản lý lễ hội đình Phụng Pháp, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thanh phố Hải Phòng.

Lê Thj Minh Lý

PGS.TS. Lê Thị Minh Lý

 

91

Quản lý các câu lạc bộ tại Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

Lê Xuân Thủy

PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu.

 

92

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Mạc Quốc Đông

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

 

93

Quản lý di tích đền An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 

Mạc Thị Hải Hà

PGS.TS. Lê Quang Vinh.

 

94

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Mạc Thị Thiêm

PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu.

 

95

Quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn Chéo Hải Phòng.

Ngô Thị Vân Anh

PGS.TS. Trịnh Hoài Thu.

 

96

Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Nguễn Thị Oanh

TS. Đỗ Lan Phương

 

97

Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Huề Trì, xẫ An Phụ, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Doãn Đài

PGS.TS. Phan Văn Tú

 

98

Quản lý lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Ngọc Hải

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn

 

99

Hầu đồng tại phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Nguyễn Ngọc Quang

PGS.TS. Trịnh Hoài Thu.

 

100

Quản lý hoạt động xuất bản tại tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Phương Thảo

TS. Đỗ Quang Minh

 

101

Quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh.

Nguyễn Thảo Vân

PGS.TS. Đặng Văn Bài

 

102

Quản lý di tích đình Phong cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Thị Giang

PGS.TS. Nguyễn Văn Cần

 

103

Quản lý các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình.

Nguyễn Thị Hương.

TS. Dương Thị Thu Hà.

 

104

Quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Thị Kim Phượng

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh.

 

105

Quản lý khu di tích lịch sử văn hóa xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Thị Minh Lương

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

106

Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền – chùa Thái, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Thị Phương Ngọc

PGS.TS. Bùi Quang Thanh.

 

107

Quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng, phường Hà Khánh, thành phố Hạ :Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Thị Tâm

PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức.

 

108

Quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thị Thủy

PGS.TS. Nguyễn Văn Cần

 

109

Quản lý di tích lịch sử Khu phố cổ Hà Nội gắn với phát triển du lịch.

Nguyễn Thị Thùy Linh

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

110

Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Nịnh.

Nguyễn Trung Tuấn

TS. Đỗ Quang Minh

 

111

Quản lý di tích chùa Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Nguyễn Văn Ba

PGS.TS. Dương Văn Sáu

 

112

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3. 

Nguyễn Văn Hiếu

TS. Đào Hải Triều.

 

113

Quản lý hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

Nguyễn Văn Lập

TS. Trương Xuân Trường

 

114

Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Mô, xâ Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Văn Như

PGS.TS. Bùi Quang Thanh.

 

115

Quản lý di tích lịch sử văn hóa miếu, chùa Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Văn Trinh

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

 

116

Quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Văn Long

PGS.TS. Đinh Gia Lê.

 

117

Quản lý lễ hội chùa Hào Xá, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

Nguyễn Xuân Tám

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài.

 

118

Quản lý hoạt động câu lạc bộ tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng.

Nguyễn Xuân Trí

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

 

119

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Chèo Ninh Bình. 

Ninh Việt Triều

PGS.TS. Hà Thị Hoa.

 

120

Quản lý di tích đền Bình Hải, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Phạm Chí Linh

PGS.TS. Ngô Văn Doanh

 

121

Quản lý lễ hội đình làng Duyên Phúc, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Phạm Đăng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

 

122

Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. 

Phạm Thị Liên

TS. Nguyễn Thị Lan Hương.

 

123

Quản lý di tích lịch sử văn hóa Từ Lương Xâm, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải phòng.

Phạm Thị Thu Hà

PGS.TS. Lê Thị Minh Lý

 

124

Công tác quản lý chùa Sùng Thiên (chùa Dâu), thôn Thị Đức, xã nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Phạm Văn Hưng

GS.TS. Lê Hồng Lý.

 

125

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Phạm Văn Quyền

TS. Hoàng Minh Khánh

 

126

Quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Ký ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng mai, thành phố Hà Nội.

Phạm Việt Hùng

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

 

127

Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Ngọc Sơn - hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Phan Hoàng Anh

GS.TS. Lê Hồng Lý.

 

128

Quản lý di tích lịch sử văn hóa xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Quách Viết Đẩu Nam

PGS.TS. Ngô Văn Doanh

 

129

Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh gắn với phát triển du lịch.

Tô Thị Nga

PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu.

 

130

Quản lý di tích đền Và, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Trần Đức Bảo

PGS.TS. Dwong Văn Sáu

 

131

Đề tài: Quản lý lễ hội Yên Thế, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Trần Hoàng Biên.

TS. Dương Thị Thu Hà.

 

132

Xây dựng đời sống văn hóa tại Trung tâm Mỹ thuật, Đài Truyền hình Việt Nam.

Trần Ngọc Ánh.

TS. Lê Thị Thu Hiền.

 

133

Quản lý hoạt động nghệ thuật quần chúng tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Trần Thị Mai Phương

GS.TS. Lê Hồng Lý.

 

134

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Đoàn kịch nói Hải Phòng.

Trần Việt Tuấn

Nguyễn Thị Thu Hường.

 

135

Xây dựng đời sống văn hóa ở thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

Trương Thị Toan

PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức.

 

136

Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ Hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố Hà Nội.

Võ Hồng Nhung.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

 

137

Quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. 

Vũ Duy Hiếu

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh.

 

138

Quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Vũ Thị Việt Hà

GS.TS. Lê Hồng Lý.

 

139

Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Vũ Văn Hưng

PGS.TS. Trần Đức Ngôn

 

 

Khóa luận tốt nghiệp

     

1

Sử dụng một số bài hát Tiếng Anh trong chương trình dạy học âm nhạc chính khóa tại trường THCS Quốc tế Newton

Trần Thị Thủy

Trần Thị Thanh Hương 

 

2

Nâng cao khả năng cảm thụ Âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường Tiểu học Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lương Minh Tân

 

3

Vận dụng phương pháp dạy học ORFF-SCHULWERK vào giảng dạy bộ môn âm nhạc tại trường tiểu học Lê Lợi - Vụ Bản – Nam Định

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Nguyễn Thị Lệ Huyền

 

4

Nghiên cứu hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.

Quách Thị Hải

Nguyễn Tuấn Cường

 

5

Giá trị nghệ thuật của tranh thờ người Dao tỉnh Lào Cai

Giàng A Chú

Nguyễn Huy Trung

 

6

Nâng cao năng lực sáng tạo của học sinh Trung học Cơ sở trong phân môn Trang trí

Vũ Thị Thu Uyên

Vũ Thị Kim Vân

 

7

Dạy học ký họa theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học cơ sở Ân Thi – Hưng Yên.

Mai Văn Chính

Trần Thị Vân

 

8

Vẻ đẹp người phụ nữ trong tranh của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn

Ngô Thị Nhung

Nguyễn Thị Trang Ngà

 

9

Vẻ đẹp người phụ nữ trong tranh của họa sĩ Trần Đông Lương

Vũ Thị Nương

Nguyễn Thị Huyền

 

10

Phát huy tư duy sáng tạo cho học sinh qua hoạt động trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ

Lưu Thị Hương Thủy

Nguyễn Thị May

 

11

Màu sắc trong tranh của họa sĩ André Derain

Phùng Thị Thủy

Nguyễn Quang Hải

 

12

Nghệ thuật tạo hình trong tranh họa sĩ Mộng Bích

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Nguyễn Thị Hà Hoa

 

13

Gía trị nghệ thuật của tranh Khắc gỗ Nhật Bản Ukiyo-e

Cao Tuyết Lê

Đinh Tiến Hiếu

 

14

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại làng Ngọc Hòa, Ninh Giang, Hải Dương

Lê Thị Trà My

Nguyễn Hữu Thức

 

15

Quản lý di tích Đền Trình tại chùa Hương TP Hà Nội.

Đông Thị Hồng Hạnh

Nông Thị Thanh Thúy

 

16

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề tại làng Chuông, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Thị Nga

Nông Thị Thanh Thúy

 

17

Quản lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch sinh thái Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Thanh Mai

 

18

Ứng Dụng Marketing Văn hóa Nghệ thuật vào bảo tàng tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Thị Kim Huế

Tráng Thị Thúy

 

19

Công tác quản lý di tích đền Sòng Sơn phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đỗ Thị Linh

Bùi Hồng Hạnh

 

20

Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Vũ Thanh Hải

Nguyễn T.Thanh Loan

 

21

Quản lý du lịch Homestay trong lễ hội truyền thống làng Triều Khúc.

Triệu Quế Anh

Nguyễn Đăng Nghị

 

22

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá nghề truyền thống mây tre đan Yên Kiện, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Nguyễn Huy Hoàng

Vũ Thị Thái Hoa

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

STT

Tên đơn vị đặt hàng đào tạo

Số lượng

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Kết quả đào tạo

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

STT

Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Số lượng đại biểu tham dự

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

STT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ

Người chủ trì và các thành viên

Đối tác trong nước và quốc tế

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

1

Xây dựng mô hình giáo dục văn hóa môi trường cho sinh viên Sư phạm Nghệ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mã số:B2018-GNT-07 

1. PGS.TS. Đào Đăng Phượng (Chủ nhiệm)

2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

3. PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị

4. TS. Dương Thị Thu Hà

5. ThS. Hoàng Bích Hậu

6. ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan

7. ThS. Đào Thị Việt Hà

8. ThS. Nguyễn Thu Hà

9. CN. Ngô Thị Thu

10. ThS Lê Hồng Thư 

Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, Trường Cao đẳng SP TW. 

 01/2018-12/2019

300tr 

02 bài báo, đào tạo 01 thạc sỹ, Mô hình giáo dục văn hóa môi trường cho sinh viên nghệ thuật tại Hà Nội, Bản đề xuất và các giải pháp, bản khuyến nghị, tài liệu dạy học học phần.

 

2

Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học Đại học sư phạm Âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông ở Việt Nam.

Mã số: B2018-GNT-08

1. PGS.TS Nguyễn Thị Tố Mai (Chủ nhiệm)

2. PGS.TS Phạm Trọng Toàn

3. PGS.TS Hà Thị Hoa

4. ThS. Lương Minh Tân

5. ThS. Đào Thị Khánh Chi

6. ThS. Ngô Thị Kim Phụng

7. ThS. Tạ Anh Ngọc

8. ThS. Đoàn Thị Phượng

9. ThS. Nguyễn Bảo Châu

10. ThS. Hà Thị Thu Hà

Vụ Tiểu học, Trường ĐHSP Hà Nội, một số trường ĐH, VHNT ở địa phương (Đà Nẵng, Đồng Tháp…).

01/2018-12/2019

300tr

Bộ tài liệu: Nội dung và phương pháp dạy học mới theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông, 02 bài báo, đào tạo 01 thạc sỹ, bản hướng dẫn thực hiện bộ tài liệu, bản đề xuất các giải pháp, bản kiến nghị.

 

3

 Nghiên cứu đưa nhạc khí dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam vào chương trình giáo dục ở trường phổ thông Dân tộc Nội trú.

Mã số: B2018-GNT-09

1. PGS.TS Trần Hoàng Tiến (Chủ nhiệm)

2. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo

3. ThS. Hoàng Thị Bích Hậu/100

4. CN. Nguyễn Thị Minh Thắng

5. CN. Vũ Thị Bích Hồng

6. PGS.TS. Hà Thị Hoa

7. PGS.TS. Trịnh Hoài Thu (Bộ GD&ĐT)

8. ThS. Hà Thu Thủy (Học viên Cao học)

9. TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

(CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc)

10. ThS. Trần Văn Quang

(Học viên Cao học)

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội và một số trường VHNT khác

01/2018-12/2019

285tr

Báo cáo tổng kết, 02 bài báo, đào tạo 01 thạc sỹ, bản đề xuất các giải pháp, bản kiến nghị.

 

4

Phát triển chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên nghệ thuật theo hướng tiếp cận năng lực.

Mã số: B2018-GNT-10

1. TS. Trịnh Thị Hà (Chủ nhiệm)/113

2. TS. Bạch Thị Lan Anh

3. TS. Trịnh Thị Thu Hiền

4. ThS. Nguyễn Thị Ân

5. ThS. Ngô Thị Kim Phụng

6. ThS. Trương Tố Loan

7. ThS. Đinh Văn Hoàng

8. TS. Nguyễn Thị Kim Dung

9. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trang

(ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải)

10. ThS Nguyễn Thanh Nga

(Học viện Hành chính Quốc gia)

Trung tâm CNTT, Khoa Thiết kế thời trang, Khoa Sư phạm âm nhạc, mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

01/2018-12/2019

300tr

Chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành nghệ thuật, 02 bài báo, đào tạo 01 thạc sỹ, bản đề xuất các giải pháp, bản kiến nghị.

5

 Nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng dữ liệu hình ảnh dạy học môn học mỹ thuật ở cấp trung học cơ sở.

Mã số: B2018-GNT-11

1. ThS. Phạm Hùng Cường (Chủ nhiệm)

2. TS. Quách Thị Ngọc An

3.ThS. Phạm Phương Linh

4. ThS. Nguyễn Xuân Tám

5. ThS. Nguyễn Quang Huy

6. ThS. Dương Thị Vân

6. ThS. Hoàng Thị Oanh

7. ThS. Lê Huy Thục

8. ThS. Phạm Thị Mai Uyên

9. TS. Trần Thị Biển

(ĐH Mỹ thuật Việt Nam) 

 Khoa Sư phạm mỹ thuật, Trung tâm CNTT Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

01/2018-12/2019

280tr

Báo cáo phân tích kết quả nghiên cứu, tài liệu hướng dẫn nội dung phương pháp, quy trình và khai thác dữ liệu hình ảnh, bộ đĩa CD minh họa, 02 bài báo, đào tạo 01 thạc sỹ, bản đề xuất các giải pháp, bản kiến nghị.

 

6

Nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa thờ Mẫu, trong đào tạo ngành Quản lý văn hóa.

Mã số: B2018-GNT-12

1. PGS.TS Phạm Trọng Toàn (Chủ nhiệm)

2. TS Nguyễn Duy Hùng

3. ThS. Nông Thị Thanh Thúy

4. ThS. Tráng Thị Thúy

5. ThS. Phạm Ngọc Thùy

6. ThS. Bùi Hồng Hạnh

7. ThS. Bùi Thị Phương Thảo

8. ThS. Nguyễn Thị Phương Thanh

9. ThS. Hà Thị Minh Hằng

10. TS. Trần Bảo Lân (ĐHSP Hà Nội)

 Khoa Nghệ thuật trường ĐHSP Hà Nội, Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nam Định.

01/2018-12/2019

300tr

Báo cáo tài liệu về nội dung bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thờ Mẫu, 02 bài báo, đào tạo 01 thạc sỹ, bản đề xuất các giải pháp, bản kiến nghị.

7

Biên soạn tài liệu hướng dẫn giáo dục bảo vệ môi trường trong môn học Nghệ thuật ở cấp Tiểu học tại Việt Nam.

Mã số: B2018-GNT-04-MT

1. TS. Dương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

2. PGS.TS Đào Đăng Phượng

3.PGS.TS Hà Thị Hoa

4. ThS. Nguyễn Thị May

5. ThS. Vũ Thị Thái Hoa

6. ThS. Trần Thị Quý Thảo

7. ThS. Nguyễn Thị Dung

8. ThS. Ngô Thị Kim Phụng

 Vụ Tiểu học, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường CĐSP TW, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

01/2018-12/2018

400tr

Bộ tài liệu hướng dẫn gióa dục bảo vệ môi trường, báo cáo tập huấn thử nghiệm tài liệu cho giáo viên Tiểu học (tại 03 trường Tiểu học vùng Bắc, Trung, Nam), Báo cáo tổng kết.

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

STT

Tên cơ sở đào tạo hoặc các chương trình đào tạo

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá/Công nhận

Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD

Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục

Giấy chứng nhận/Công nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

1

 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Tháng 3 năm 2018 

Tỉ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 81,97% 

 Nghị quyết số 18/NQ-HĐKĐCLGD ngày 28/5/2018

Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục  Do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành

29/6/2018 

29/6/2023 

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng