Tin tức – Sự kiện

Giáo dục Việt Nam 2019, một năm nhìn lại
02 Tháng Giêng 2020

GD&TĐ - Năm 2019, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực. Không ít sự kiện và kết quả rất quan trọng, lần đầu tiên diễn ra, trở thành bước chạy đà quan trọng cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Dẫu vậy, vẫn còn đó những mặt khó khăn, tồn tại cần sự chung sức và chia sẻ của toàn xã hội để tiếp tục sự nghiệp đổi mới giáo dục của nước nhà.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm