Tra cứu văn bản

Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

Số/ký hiệu: 116/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/09/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Người ký: Thủ tướng

Xem thêm:

Nghị định quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Văn phòng chính phủ Nghị định
Nghị định về xử lí cán bộ công chức viên chức
112/202/-NĐ-CP 18/09/2020 Văn phòng chính phủ Nghị định
Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
20/2020/TT- BGDĐT 27/07/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư
Công văn của Bộ GD&ĐT về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
1669/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT Công văn