Tra cứu văn bản

Nghị định quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức

Số/ký hiệu: 115/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng chính phủ
Loại văn bản: Nghị định

Xem thêm: