Tra cứu văn bản

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

Số/ký hiệu: 99/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 30/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Nội dung đính kèm:
  1. NGHỊ ĐỊNH 99. 2019signed.pdf

Xem thêm:

Luật giáo dục 2019
43/2019/QH14 03/07/2019 Quốc hội Luật
Luật giáo dục 2019
43/2019/QH14 03/07/2019 Quốc hội Luật
Luật giáo dục
107+108 29/01/2019 Văn phòng quốc hội Văn bản hợp nhất