Văn bản của cơ quan cấp trên

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, giai đoạn 2021-2025

Số/ký hiệu: 31/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Hiệu trưởng

Xem thêm: