Văn bản của cơ quan cấp trên

Thông báo Điều chỉnh, bổ sung Ngân hàng đề thi kết thúc học phần đợt I hệ ĐHCQ, ĐHLTCQ, Hệ Liên thông VLVH và Đào tạo Sau đại học năm học 2020 - 2021

Số/ký hiệu: 1250/TB-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 05/10/2020
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Hiệu trưởng

Nội dung chi tiết tại file đính kèm

Xem thêm: