Văn bản của cơ quan cấp trên

Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Số/ký hiệu: 20/2020/TT- BGDĐT
Ngày ban hành: 27/07/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Thông tư

Xem thêm: