Văn bản của cơ quan cấp trên

Quyết định Ban hành Quy trình quản lý và cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 229/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 10/03/2020
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Hiệu trưởng

Xem thêm: