Văn bản của cơ quan cấp trên

Luật viên chức 2010

Số/ký hiệu: 58/2010/QH12
Ngày ban hành: 15/11/2010
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Loại văn bản: Luật
Nội dung đính kèm:
  1. LUẬT VIÊN CHỨC 2010.doc

Xem thêm: